Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 2 trang 89 sgk Lịch Sử 11

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Bài 2 trang 89 sgk Lịch Sử 11

Phong trào chống Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia giữa hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào?

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 89 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

 Nét chính của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào và Cam-pu-chia ở Đông Dương:

 

Tên cuộc khởi nghĩa

Thời gian

Nhận xét chung

Lào    

Ong Kẹo và Comanđam

Kéo dài 30 năm           

– Phát triển mạnh mẽ.

– Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

– Chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.

Chậu Pachay

1918 – 1922 

– Phát triển mạnh mẽ.

– Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

– Chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam

Campuchia

Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan.

1925 – 1926  

– Có sự liên minh chiến đấu của cả 3 nước.

– Phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

– Sự ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo nên sự phát triển mới của cách mạng Đông Dương

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button