Lịch SửLớp 11

Soạn Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương chống Pháp?

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11

Lời giải

Nội dung

Phong trào nông dân Yên Thế

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Mục đích

Đánh đuổi giặc Pháp bảo vệ quê hương đất nước.

Đánh đuổi giặc Pháp giành lại độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

Lãnh đạo

Xuất thân từ nông dân

Văn thân, sĩ phu yêu nước.

Thời gian tồn tại

30 năm (1884 – 1913)

11 năm (1885 – 1896)

Phương thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn, có giai đoạn tác chiến

Khởi nghĩa vũ trang

Tính chất

Dân tộc

Dân tộc (phạm trù phong kiến)

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button