Lớp 12Ngữ Văn

Soạn bài Luật thơ – tiếp theo ngắn gọn nhất

Soạn bài Luật thơ – tiếp theo

Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

– Giống nhau:

   + Số lượng chữ trong mỗi câu: 5 chữ.

Bạn đang xem: Soạn bài Luật thơ – tiếp theo ngắn gọn nhất

   + Sử dụng vần gián cách.

– Khác nhau:

+ Sóng Mặt trăng

+ Thể loại Thơ 5 tiếng hiện đại Thơ ngũ ngôn

+ Vần Nhiều vần Đọc vần, vần cách

+ Ngắt nhịp

Hài thanh Nhịp 1/2/2; 2/3

    2/3

Tiếng thứ 2 và 4 luân phiên B – T hoặc B – B; T – T

Câu 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Thất ngôn truyền thống Bảy tiếng hiện đại:

– Giống nhau + Ngắt nhịp 4/3 trong câu 2, 3, 4

– Khác nhau + Ngắt nhịp 4/3; 2/2/3

+ Gieo vần chân + Ngắt nhịp 2/5; 1/3/3

+ Gieo vần lưng, gieo vần nhiều vị trí khác nhau

Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Câu 4 (trang 128 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

– Vần: Vần cách: sông – dòng

– Nhịp: 4/3

– Thanh: 

Tiếng thứ 2: gợn – thuyền – về – một

                       T        B   B T

Tiếng thứ 4: giang – mái – lại – khô

                       B          T T     B

Tiếng thứ 6: điệp – song – trăm – mấy

                       T         B B         T

→ Vần, nhịp, hài thanh đều giống thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button