Lớp 12Ngữ Văn

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp ngắn gọn nhất

Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp

I. Phép lặp cú pháp

Câu 1 (trang 150 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

– Đoạn a

+ Các câu lập lại cú pháp:
Sự thật là …………………………………………….thuộc địa của Pháp nữa.

Bạn đang xem: Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp ngắn gọn nhất

Sự thật là………………………………………chứ không phải từ tay Pháp.

Dân ta đã đánh đổ……………………………Việt Nam độc lập.

Dân ta lại đánh đổ…………………………….Dân chủ Cộng hòa.

+ Tác dụng: tạo âm hưởng mạnh mẽ, hùng hồn, đanh thép khẳng định chiến thắng của nhân dân ta.

– Đoạn b:

+ Lặp cú pháp:

  •  2 câu đầu lập cú pháp

  •  3 câu sau lặp cú pháp   

+ Tác dụng: thể hiện được niềm vui của tác giả khi chủ quyền đất nước thuộc về nhân dân.

– Đoạn c:

   + Lặp cú pháp 2 câu đầu với 2 câu giữa và 2 câu cuối.

   + Tác dụng: đặc tả nỗi nhớ với những kí ức khó quên trong lòng tác giả.

Câu 2 (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

a) Tục ngữ

Trong các câu tục ngữ, các vế lặp cú pháp với nhau dựa trên phép đối về số lượng tiếng, về từ loại và kết cấu ngữ pháp của câu.

b) Câu đối

Phép lặp trong câu đối là sự chặt chẽ ở mức tuyệt đối về số tiếng trong từng câu. Ngoài ra trong câu đối còn có sự phối kết hợp giữa phép lặp và phép đối.

c) Thơ đường luật

Phép lặp trong thơ Đường cũng đòi hỏi rất chặt chẽ: số lượng tiếng bằng nhau, kết cấu ngữ pháp giống nhau, các tiếng trong câu cũng phải có sự đối nhau về cả từ loại và ý nghĩa.

d) Văn biền ngẫu

Có sự phối kết hợp giữa phép lặp cú pháp với phép đối.

Câu 3 (trang 151 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Tìm một số ví dụ:

– Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước

II. Phép liệt kê

Câu 1 (trang 152 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

– Đoạn (a): Tác dụng: Nhân mạnh được sự chu đáo trong đối đãi cảu Trần Quốc Tuấn đối với quân sĩ, lo cho từ bữa ăn, từng áo mặc khi khó khăn, chật vật-> người tình nghĩa.

– Đoạn (b): Vạch trần tội ác của quân giặc một cách cụ thể.

III. Phép chêm xen

Câu 1 (trang 152 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

– Vị trí nằm giữa hoặc cuối câu

– Vai trò ngữ pháp: sau bộ phận được chú thích

– Dấu tách biệt: dấu phẩy, dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc đơn

– Tác dụng: Ghi chú, giải thích hoặc bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ đi trước.

Câu 2 (trang 153 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

Tố Hữu – nhà thơ lớn của dân tộc- người thi nhân ấy đã mang đến cho nền văn học việt nam nhiều thành tựu giá trị được viết bằng tất cả tâm tư và tình cảm cao đep. Một trong số đó phải kể đến bài thơ Việt Bắc được viết vào năm 1954. Tác phẩm là khúc hát thủy chung, ân tình của những người lính với quê hương và con người Tây Bắc.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button