Lớp 11Ngữ Văn

Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Đề 1: Đọc truyện Tấm Cám, anh (chị) suy nghĩ gì về cuộc đấu tranh giữa cái thiện với cái ác, giữa người tốt với kẻ xấu trong xã hội hiện nay?

Gợi ý: Về sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, cái tốt trước cái xấu (từ truyện Tấm Cám) các ý chính cần nêu là:

– Giới thiệu về những quan niệm đạo đức truyền thống liên quan đến thiện – ác, xấu – tốt trong văn học, nhất là văn học dân gian.  – Giới thiệu truyện cổ tích Tấm Cám và bài học đạo đức về sự chiến thắng của cái thiện, cái tốt.

Bạn đang xem: Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội ngắn gọn nhất – Soạn văn 11

– Bình luận:

       + Miêu tả lại mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu trong truyện Tấm Cám.

       + Cái ác đã chà đạp lên cái thiện như thế nào? (Cám giết Tấm mấy lần? Vì sao?)

       + Cái thiện đã vùng lên đấu tranh với cái ác ra sao? (Từ thụ động đến chủ động, từ phản ứng yếu ớt đến mạnh mẽ, quyết liệt như thế nào?)

    – Bài học rút ra: Câu chuyện dân gian còn là bài học răn dạy về cách sống, về con đường hướng thiện tránh ác của con người. Nó cũng giúp mỗi chúng ta biết cách nhường nhịn và đấu tranh trong mỗi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

Đề 2: Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề mà tác giả Thân Nhân Trung đã nêu trong Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba – 1442 :

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp.

Các ý chính cần có:

– Giới thiệu về tác giả Thân Nhân Trung và bài kí.

– Nhấn mạnh: Thân Nhân Trung là người có nhiều quan điểm tiến bộ, sâu sắc thể hiện sự chăm lo cho sự nghiệp hưng thịnh của nước nhà. Một trong những tư tưởng ấy là tư tưởng tôn trọng, đề cao vai trò của hiền tài: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp.

– Bày tỏ quan điểm của mình:

       + Khẳng định ý kiến của Thân Nhân Trung là hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc.

       + Giải thích ý nghĩa câu nói của Thân Nhân Trung:

    Người hiền tài là những người học rộng, tài cao, thông minh, sáng suốt. Đối với mỗi quốc gia, có thể coi đó là hạt nhân khí chát ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển.

    Người hiền tài có quan hệ lớn đến sự thịnh suy của mỗi quốc gia. Ở nước ta, người hiền tài luôn được trọng dụng, triều đại nào, chế độ nào được nhiều người hiền tài giúp sức thì phát triển càng mạnh. Ngược lại, nếu đất nước thiếu đi những bậc hiền tài thì tất sẽ suy vong.

– Bài học rút ra từ quan điểm của Thân Nhân Trung:

       + Thời nào thì “hiền tài cũng là nguyên khí của quốc gia”. Vì thế, cần phải biết quý trọng nhân tài, phải có những chính sách đãi ngộ đối với họ, nhất là trong thời kì mở cửa hiện nay.

       + Thấm nhuần tư tưởng này, nhà nước ta hiện nay vẫn luôn coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Nhà nước cũng có nhiều chính sách ưu đãi để người hiền tài có điều kiện được cống hiến hết mình cho đất nước.

– Giới thiệu truyện cổ tích Tấm Cám và bài học đạo đức về sự chiến thắng của cái thiện, cái tốt.

– Bình luận:

       + Miêu tả lại mâu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, cái tốt và cái xấu trong truyện Tấm Cám.

       + Cái ác đã chà đạp lên cái thiện như thế nào? (Cám giết Tấm mấy lần? Vì sao?)

       + Cái thiện đã vùng lên đấu tranh với cái ác ra sao? (Từ thụ động đến chủ động, từ phản ứng yếu ớt đến mạnh mẽ, quyết liệt như thế nào?)

– Bài học rút ra: Câu chuyện dân gian còn là bài học răn dạy về cách sống, về con đường hướng thiện tránh ác của con người. Nó cũng giúp mỗi chúng ta biết cách nhường nhịn và đấu tranh trong mỗi hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.

       + Đôi lúc, những lí thuyết chúng ta đã được học khi đưa vào thực hành, gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, chúng ta phải biết kết hợp giữa lý thuyết, và thực hành với những điều đã học, phải biết kết hợp giữa học đi liền với thực hành, có như vậy mới đem hết những gì đã học cống hiến phục vụ cho đất nước.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button