Công NghệLớp 10

Soạn Công nghệ 10 Bài 17 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng (ngắn nhất, hay nhất)

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng trong sách giáo khoa Công nghệ 10. 

Bạn đang xem: Soạn Công nghệ 10 Bài 17 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng (ngắn nhất, hay nhất)

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của bài học:

– Nêu được nội dung, ưu điểm, nhược điểm của các biện pháp phòng trừ sâu bệnh

– Vận dụng vào thực tế đề ra các giải pháp hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại

– Hình thành ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh đồng ruộng

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 Bài 17 ngắn nhất

Câu hỏi trang 54 Công nghệ 10

Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Trả lời

Vì mỗi biện pháp phòng trừ đều có những ưu điểm và nhược điểm. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ để giảm nhẹ nhược điểm và phát huy ưu điểm.

Câu hỏi trang 55 Công nghệ 10

Em hãy cho biết tác dụng của các biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ tổng hợp dịch cây trồng là gì?

Trả lời

– Cày bừa, tiêu hủy tàn dư cây trồng: Tạo môi trường không thuận lợi, phá hủy tàn dư của nguồn bệnh.

– Tưới tiêu hợp lí, gieo trồng đúng thời vụ: Để cây phát triển tốt để kháng được sâu bệnh.

– Luân canh cây trồng: Thay đổi môi trường sống của sâu bệnh hại.

Soạn Bài 1 trang 56 ngắn nhất:

Thế nào là phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

Trả lời:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng một cách hợp lí.

Soạn Bài 2 trang 56 ngắn nhất:

Nêu nguyên lí cơ bản của phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Trả lời:

1. Trứng cây khoẻ.

2. Bão tồn thiên địch để chúng khống chế sâu, bệnh

3. Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sâu, bệnh để kịp thời có biện pháp phong trừ nhằm hạn chế sự gây hại của chúng.

4. Nông dân trở thành chuyên gia: Bồi dưỡng kiến thức bảo vệ thực vật cho người nông dân để họ không những nắm được kiến thức, vận dụng vào thực tiễn nền sản xuất mà còn có khả năng phổ biến cho nguòi khác cùng áp dụng.

Soạn Bài 3 trang 56 ngắn nhất:

Nêu những biện pháp chủ yếu trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Trả lời:

  • Biện pháp kĩ thuật

  • Biện pháp sinh học

  • Sử dụng giống cây trồng chống chịu sâu bệnh

  • Biện pháp hóa học

  • Biện pháp cơ giới, vật lí

  • Biện pháp điều hòa.

Soạn Bài 4 trang 56 ngắn nhất:

Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng có những ưu điểm gì?

Trả lời:

Mỗi biện pháp đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, do vậy Phòng trừ dịch hại tổng hợp nó có ưu điểm là hạn chế tối đa nhược điểm của các biện pháp được ứng dụng và đem lại hiệu quả cao nhất trong phong trừ dịch hại.

Soạn Bài 5 trang 56 ngắn nhất:

Em hãy kể tên một số thiên địch ở địa phương mà em biết.

Trả lời:

Sản xuất ong mắt đỏ trừ sâu đục thân ngô, lúa, sâu róm thông, nuôi ong kén nhỏ Braconidae, nuôi bọ rùa ăn rệp hại cây…

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 17 tuyển chọn

Câu 1: Biện pháp điều hòa là biện pháp…

A. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định

B. Dùng ánh sáng, bẫy, mùi, vị để phòng trừ dịch hại

C. Sử dụng các loài thiên địch để phòng trừ dịch hại

D. Chọn và trồng các loại cây khỏe mạnh

Đáp án: A. Giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định

Giải thích: Biện pháp điều hòa là biện pháp giữ cho dịch hại phát triển ở một mức độ nhất định – SGK trang 55

Câu 2: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là:

A. Cải tạo đất, gieo trồng đúng thời vụ

B. Phun thuốc bảo vệ thực vật thường xuyên

C. Chọn tạo các giống cây trồng khỏe mạnh

D. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý

Đáp án: D. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý

Giải thích: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ một cách hợp lý – SGK trang 54

Câu 3: Nguyên lí nào sau đây không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

A. Sử dụng giống khỏe

B. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây

C. Thăm đồng thường xuyên

D. Nông dân trở thành chuyên gia

Đáp án: B. Bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây

Giải thích: Nguyên lí không đúng trong phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng là bón thật nhiều dinh dưỡng cho cây – SGK trang 54

Câu 4: Biện pháp nào sau đây là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Gieo trồng đúng thời vụ

B. Sử dụng giống kháng bệnh

C. Sử dụng thuốc hóa học

D. Bắt bằng vợt

Đáp án: A. Gieo trồng đúng thời vụ

Giải thích: Biện pháp là biện pháp kĩ thuật trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là gieo trồng đúng thời vụ – SGK trang 54

Câu 5: Biện pháp nào sau đây là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Gieo trồng đúng thời vụ

B. Bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng

C. Bón phân cân đối

D. Dùng ong mắt đỏ

Đáp án: B. Bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng

Giải thích: Biện pháp là biện pháp cơ giới vật lí trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là bắt bằng vợt, bẫy ánh sáng – SGK trang 55

Câu 6: Biện pháp nào sau đây là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Sử dụng giống kháng bệnh

B. Cắt cành bị bệnh

C. Bón phân cân đối

D. Dùng ong mắt đỏ

Đáp án: D. Dùng ong mắt đỏ

Giải thích: Biện pháp là biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là dùng ong mắt đỏ – SGK trang 55

Câu 7: Biện pháp nào sau đây là biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng?

A. Bón phân cân đối

B. Dùng ong mắt đỏ

C. Phun thuốc trừ sâu

D. Bẫy mùi vị

Đáp án: C. Phun thuốc trừ sâu

Giải thích: Biện pháp là biện pháp hóa học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng là phun thuốc trừ sâu – SGK trang 55

Câu 8: Biện pháp nào sau đây được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất?

A. Biện pháp kỹ thuật

B. Biện pháp hóa học

C. Biện pháp cơ giới vật lý

D. Biện pháp sinh học

Đáp án: A. Biện pháp kỹ thuật

Giải thích: Biện pháp kỹ thuật được xem là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất – SGK trang 54

Câu 9: Biện pháp nào sau đây sử dụng các sản phẩm từ côn trùng?

A. Biện pháp kỹ thuật

B. Biện pháp hóa học

C. Biện pháp cơ giới vật lý

D. Biện pháp sinh học

Đáp án: D. Biện pháp sinh học

Giải thích: Biện pháp sử dụng các sản phẩm từ côn trùng là biện pháp sinh học – SGK trang55

Câu 10: Có mấy nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: B. 4

Giải thích: Có 4 nguyên lý cơ bản phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng – SGK trang 54

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng trong SGK Công nghệ 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button