Công NghệLớp 10

Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (ngắn nhất, hay nhất)

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn Tóm tắt lý thuyết và trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong sách giáo khoa Công nghệ 10. 

Bạn đang xem: Soạn Công nghệ 10 Bài 9 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá (ngắn nhất, hay nhất)

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Mục tiêu cần đạt được của bài học:

– HS nêu được sự hình thành, tính chất của đất xám bạc màu

– Biết và trình bày được các biện pháp cải tạo và hướng sử dụng đất xám bạc màu

– Nêu được nguyên nhân gây xói mòn đất, tính chất của xói mòn mạnh và biện pháp cải tạo, hướng sử dụng của loại đất này

Hướng dẫn Soạn Công nghệ 10 Bài 9 ngắn nhất

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí: Khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí: Để tăng dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi cả tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Em hãy kể tên một số loại cây trồng được trồng trên đất xám bạc màu.

Trả lời

Những cây phù hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo lá chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Câu hỏi trang 29 Công nghệ 10

Từ các nguyên nhân gây xói mòn đất em hãy cho biết: Xói mòn đất xảy ra ở đâu (vùng nào)? Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệm thì đất nào chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn? Tại sao?

Trả lời

– Xói mòn thường xảy ra ở vùng đồi núi vì có độ dốc lớn.

– Đất lâm nghiệm chịu tác động của quá trình xói mòn mạnh hơn vì đất lâm nghiệp đa số ở vùng có độ dốc lớn hơn đất đất nông nghiệp (thường ở vùng đồng bằng, nếu ở vùng đồi núi thì đa số thiết kế theo dạng bậc thang để giảm xói mòn).

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Hãy cho biết tác dụng của từng biện pháp cải tạo đất xám bạc màu.

Trả lời

Tác dụng của các biện pháp cải tạo đất là: – Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí: Khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt động. – Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí: Để tăng dinh dưỡng cho đất. – Bón vôi cả tạo đất: Giảm chua. – Luân canh cây trồng: Tăng vi sinh vật cố định đạm, tăng dinh dưỡng cho đất.

Câu hỏi trang 28 Công nghệ 10

Em hãy kể tên một số loại cây trồng được trồng trên đất xám bạc màu.

Trả lời

Những cây phù hợp trồng trên đất xám bạc màu là: Lúa, ngô, sắn, keo lá chàm, keo tai tượng, lạc, đậu, vừng, chè….

Soạn Bài 1 trang 30 ngắn nhất:

Nêu nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu?

Trả lời:

 • Hình thành ở vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi

 • Địa hình dốc thoải nên quá trình rửa trôi mạnh

 • Tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến đất thoái hóa mạnh

 • Chặt phá rừng

Soạn Bài 2 trang 30 ngắn nhất:

Nêu những tính chất chính của đất xám bạc màu?

Trả lời:

 • Tầng đất mặt mỏng

 • Thành phần cơ giới nhẹ

 • Thường khô hạn

 • Chua đến rất chua

 • Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn

 • Vi sinh vật ít, hoạt động yếu.

Soạn Bài 3 trang 30 ngắn nhất:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp nào? Nêu một số biện pháp thường dùng để cải tạo đất xám bạc màu mà em biết?

Trả lời:

Để cải tạo đất xám bạc màu, người ta thường sử dụng những biện pháp:

 • Xây dựng bờ vùng bờ thửa tưới tiêu hợp lí có tác dụng: khắc phục hạn hán, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật hoạt đông.

 • Cày sâu dần: có tác dụng tăng dần đô dày của tầng đất mạt

 • Bón vôi: giảm đô chua

 • – Luân canh, chú ý cây họ đâu, cây phân xanh: tăng cường vi sinh vât cố định đạm, khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng.

 • Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lí: khắc phục tình trạng nghèo dinh dưỡng, tăng lượng mùn, tạo môi trường thuân lợi cho vi sinh vât hoạt đông và phát triển

Soạn Bài 4 trang 30 ngắn nhất:

Thế nào là xói mòn đất?

Trả lời:

Xói mòn đất là quá trình phá hủy lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước mưa, nước tưới, tuyết tan, gió,..

Soạn Bài 5 trang 30 ngắn nhất:

Nêu nguyên nhân gây xói mòn đất.

Trả lời:

 • Mưa lớn phá vỡ kết cấu đất

 • Địa hình dốc tạo ra dòng chảy rửa trôi

 • Chặt phá rừng làm giảm độ che phủ -> tốc đô dòng chảy lớn nên tốc độ xói mòn đất càng lớn.

Soạn Bài 6 trang 30 ngắn nhất:

Nêu những biện pháp chính nhằm hạn chế xói mòn và cải tạo đất.

Trả lời:

– Biện pháp công trình

+ Làm ruộng bậc thang để hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ Trồng cây ăn quả để nâng độ che phủ, hạn chế dòng chảy

– Biện pháp nông học:

+ Canh tác theo đường đồng mức để hạn chế dòng chảy

+ Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng để tăng độ phì nhiêu, tạo môi trường cho vi sinh vật hoạt động và phát triển.

+ Bón vôi để giảm độ chua

+ Luân canh và xen canh gối vụ nhằm hạn chế sự bạc màu

+ Trồng cây thành băng để hạn chế dòng chảy rửa trôi

+ Nông lâm kết hợp giúp tăng độ che phủ, hạn chế sức phá của mưa, hạn chế dòng chảy.

+ Trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn để tăng độ che phủ thảm thực vật, hạn chế dòng chảy, hạn chế lũ lụt.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 9 tuyển chọn

Câu 1: Ở Việt Nam, có khoảng bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên ở vùng đồi núi?

A. 50%.

B. 60%.

C. < 60%.

D. 70%.

Đáp án: D. 70%.

Giải thích: Ở Việt Nam, có khoảng 70% diện tích đất tự nhiên ở vùng đồi núi – SGK trang 27

Câu 2: Tác dụng của biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Giảm độ chua của đất

B. Tăng độ phì nhiêu

C. Khử phèn

D. Rửa mặn

Đáp án: A. Giảm độ chua của đất

Giải thích: Biện pháp bón vôi ở cải tạo đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá giúp giảm độ chua của đất

Câu 3: Tác dụng của biện pháp cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí ở cải tạo đất xám bạc màu?

A. Tăng độ phì nhiêu cho đất

B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

C. Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho đất

D. Làm tầng đất mặt dày lên, tăng độ phì nhiêu cho đất

Đáp án: B. Cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất

Giải thích: Biện pháp cày sâu dần kết hợp bón tăng phân hữu cơ và bón phân hóa học hợp lí ở cải tạo đất xám bạc màu giúp cung cấp chất dinh dưỡng và tăng vi sinh vật trong đất.

Câu 4: Đặc điểm của đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá?

A. Đất xấu, nghèo dinh dưỡng

B. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, cát sỏi chiếm ưu thế

C. Đất chua, nghèo dinh dưỡng

D. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Đáp án: D. Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn

Giải thích: Đặc điểm của đất sói mòn mạnh trơ sỏi đá: Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, đất chua, rất nghèo dinh dưỡng và mùn – SGK trang 29

Câu 5: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu là do đâu?

A. Chặt phá rừng bừa bãi

B. Đất dốc thoải

C. Địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu

D. Rửa trôi chất dinh dưỡng

Đáp án: C. Địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu

Giải thích: Nguyên nhân hình thành đất xám bạc màu do địa hình dốc thoải, tập quán canh tác lạc hậu – SGK trang 27.

Câu 6: Nguyên nhân gây xói mòn đất:

A. Do nước mưa, nước tưới, tuyết tan

B. Địa hình dốc

C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

D. Do tập quán canh tác lạc hậu

Đáp án: C. Địa hình dốc và lượng mưa lớn

Giải thích: Nguyên nhân gây xói mòn đất là địa hình dốc và lượng mưa lớn – SGK trang 28

Câu 7: Xói mòn đất là gì?

A. Sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất trồng

B. Sự phá huỷ tầng đất canh tác

C. Làm mất chất dinh dưỡng

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: D. Tất cả các đáp án trên

Giải thích: Xói mòn đất là sự rửa trôi chất dinh dưỡng trên bề mặt đất trồng, sự phá huỷ tầng đất canh tác, làm mất chất dinh dưỡng – SGK trang 28

Câu 8: Tác dụng của xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý ở biện pháp cải tạo đất xám bạc màu?

A. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng

B. Giữ đất luôn ẩm

C. Đất không bị khô hạn, tăng độ phì nhiêu cho đất

D. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm

Đáp án: D. Hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm

Giải thích: Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống mương máng hợp lý giúp hạn chế sự rửa trôi chất dinh dưỡng, giữ đất luôn ẩm – SGK trang 29

Câu 9: Đất lâm nghiệp chịu tác động của quá trình xói mòn đất mạnh hơn đất nông nghiệp vì:

A. Đất bằng phẳng

B. Có địa hình dốc

C. Đất trũng

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án: B. Có địa hình dốc

Giải thích: Đất lâm nghiệp chịu tác động của quá trình xói mòn đất mạnh vì có địa hình dốc

Câu 10: Một số loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu:

A. Cây lương thực và cây họ đậu

B. Lúa, ngô, chè, đậu tương

C. Tất cả các loại cây trồng cạn

D. Lúa, ngô, khoai, sắn

Đáp án: A. Cây lương thực và cây họ đậu

Giải thích: Đất xám bạc màu phù hợp với các loại cây như: cây lương thực và cây họ đậu – SGK trang 28.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá trong SGK Công nghệ 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button