Địa LýLớp 10

Soạn Địa 10 Bài 14 Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn Tổng hợp kiến thức và trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu trong sách giáo khoa Địa lí 10. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thêm các câu hỏi củng cố bài học và thực hành với các bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Soạn Địa 10 Bài 14 Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu ngắn nhất

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

– Hiểu rõ sự phân hóa các đới khí hậu trên Trái Đất.

– Nhận xét sự phân hóa các kiểu khí hậu ở đới khí hậu nhiệt đới chủ yếu theo vĩ độ, ở đới khí hậu ôn đới chủ yếu theo kinh độ.

– Hiểu rõ một số kiểu khí hậu tiêu biểu của 3 đới.

Hướng dẫn Soạn Địa 10 Bài 14 ngắn nhất

Soạn Bài 1 trang 53 ngắn nhất: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên trái đất

– Xác định phạm vi từng đới khí hậu trên bản đồ.

– Đọc bản đồ, tìm hiểu sự phân hóa khí hậu ở một số đới:

+ Các kiểu khí hậu ở các đới: nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới

+ Nhận xét sự phân hóa khác nhau giữa đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu nhiệt đới.

Trả lời:

– Xác định các đới khí hậu trên Trái Đất:

– Có 7 đới khí hậu trên Trái Đất.

– Các đới khí hậu phân bố đối xứng nhau qua xích đạo:

+ Đới khí hậu Xích đạo.

+ Đới khí hậu Cận xích đạo.

+ Đới khí hậu nhiệt đới.

+ Đới khí hậu cận nhiệt đới.

+ Đới khí hậu ôn đới.

+ Đới khí hậu cận cực.

+ Đới khí hậu cực.

– Sự phân hóa khí hậu:

– Đới nhiệt đới có hai kiểu: kiểu gió mùa và kiểu lục địa.

– Đới cận nhiệt có ba kiểu: lục địa, gió mùa, địa trung hải.

– Đới ôn đới có hai kiểu: lục địa và hải dương.

– Sự phân hóa khác nhau trong phân hóa khí hậu

– Ôn đới: các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo kinh độ.

– Nhiệt đới: các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo vĩ độ.

Soạn Bài 2 trang 55 ngắn nhất: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu

a. Trình tự đọc từng biểu đồ

– Nằm ở đới khí hậu nào trên biểu đồ?

– Phân tích yếu tố nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất, nhiệt độ trung bình tháng cao nhất khoảng bao nhiêu ºC?

+ Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu ºC?

– Phân tích yếu tố lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa cả năm.

+ Phân bố mưa, thể hiện qua các tháng trong năm (chênh lệch nhiều hay ít; mưa nhiều tập trung vào những tháng nào, bao nhiêu tháng mưa nhiều. Mưa ít hoặc không mưa vào những tháng nào, bao nhiêu tháng).

b. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau của một số kiểu khí hậu. 

Kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

– Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa với kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Trả lời:

a. Trình tự đọc từng biểu đồ:

– Biểu đồ 1:

+ Đới khí hậu: Nhiệt đới

+ Kiểu khí hậu: nhiệt đới gió mùa.

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: 17,5ºC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất: 30ºC.

+ Biên độ nhiệt: 12,5ºC.

+ Tổng lượng mưa 1694 mm/năm.

+ Mùa mưa vào mùa hạ từ tháng 5 – 10.

+ Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa rất lớn.

– Biểu đồ 2:

+ Đới khí hậu: Cận nhiệt đới

+ Kiểu khí hậu: Cận nhiệt địa trung hải.

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: 10,5ºC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất: 22ºC.

+ Biên độ nhiệt: 11,5ºC.

+ Tổng lượng mưa 692 mm/năm.

+ Mùa mưa vào thu đông từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

+ Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa tương đối lớn.

– Biểu đồ 3:

+ Đới khí hậu: ôn đới

+ Kiểu khí hậu: ôn đới lục địa.

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: – 14,5ºC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất: 19,5ºC.

+ Biên độ nhiệt: 34ºC.

+ Tổng lượng mưa 584 mm/năm.

+ Mùa mưa rải đều quanh năm, nhiều hơn vào mùa hạ.

– Biểu đồ 4:

+ Đới khí hậu: ôn đới

+ Kiểu khí hậu: ôn đới hải dương.

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất: 8ºC.

+ Nhiệt độ tháng cao nhất: 17ºC.

+ Biên độ nhiệt: 9ºC.

+ Tổng lượng mưa 1416 mm/năm.

+ Mùa mưa rải đều quanh năm, nhiều hơn về thu đông.

b. So sánh một số điểm giống và khác nhau của một số kiểu khí hậu:

– Kiểu ôn đới hải dương và kiểu ôn đới lục địa:

* Giống nhau:

+ Nhiệt độ trung bình năm thấp (tháng cao nhất < 20ºC).

+ Lượng mưa trung bình năm ở mức trung bình.

* Khác nhau:

+ Ôn đới hải dương có nhiệt độ tháng thấp nhất vẫn trên 0ºC, biên độ nhiệt năm nhỏ, mưa nhiều, mưa nhiều hơn vào thu đông.

+ Ôn đới lục địa nhịêt độ tháng thấp nhất < 0ºC, biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn và mưa chủ yếu vào mùa hạ.

– Khí hậu nhiệt đới gió mùa với cận nhiệt địa trung hải:

* Giống nhau: đều có mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ trung bình năm cao.

* Khác nhau:

+ Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hạ, khô và ít mưa vào mùa thu và mùa đông.

+ Kiểu cận nhiệt địa trung hải nóng và khô vào mùa hạ, mưa vào mùa thu đông.

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 14 tuyển chọn

Câu 1: Các đới khí hạu nào sau đây thuộc môi trường đới ôn hoà?

A. Nhiệt đới, ôn đới.    

B. Ôn đới, cận nhiệt,

C. Cận nhiệt, cực.       

D. Cận cực, ôn đới.

Câu 2: Các đới khi hạu nào sau đây thuộc môi trường đới lạnh?

A. Cực, Cận nhiệt.       

B. Cận nhiệt, ôn đới.

C. Ôn đới, cực.           

D. Cực , cận cực.

Câu 3: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm , cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

Soạn Địa 10 Bài 14 ngắn nhất: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu (ảnh 2)

A. Hà Nội.            

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.    

D. Pa-lec-mo.

Câu 4: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có lượng mưa tương đối lớn và sự chênh lệch lượng mưa giữa các tháng tương đối nhỏ.

A. Hà Nội.            

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.    

 D. Pa-lec-mo.

Câu 5: Một trong những yểu tố quan trọng khiến khí hậu nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là:

A. Gió mùa

B. Gió Mậu dịch

C. Gió đất, gió biển

D. Gió Tây ôn đới

Câu 6: Kiểu khí hậu gió mùa chỉ có ở các đới khí hậu

A. cận cực, ôn đới.

B. cận nhiệt, nhiệt đới.

C. nhiệt đới, xích đạo. 

D. ôn đới, cận nhiệt.

Câu 7: Kiểu khí hậu hải dưcmg chỉ có ở đới khí hậu

A. nhiệt đới.    

B. cận cực.

C. ôn đới.       

D. cận nhiệt.

Câu 8: Kiểu khí hậu lục địa có ở các đới khí hậu

A. ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới.

B. ôn đới, cận nhiệt, cận cực.

C. nhiệt đới, cận cực, cực.       

D. Cận nhiệt, cực, ôn đới.

Câu 9: Kiểu khí hậu Địa Trung Hải chỉ có ở đới khí hậu

A. nhiệt đới.    

B. cận nhiệt,

C. cận cực.     

D. ôn đới.

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng với kiểu khí hậu ôn đới lục địa?

A. Nhiệt độ trung bình khoảng 5°c.

B. Lượng mưa năm khoảng 600mm.

C. Mùa đông mưa nhiều hơn mùa hạ.

D. Chênh lệch nhiệt độ ở hai mùa lớn.

Đáp án

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

A

C

A

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

A

B

C

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu trong SGK Địa lí 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Địa 10 trong Sách bài tập tại đây nhé:

Giải SBT Địa lí 10: Bài 14. Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button