Địa LýLớp 10

Soạn Địa 10 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn Tổng hợp kiến thức và trả lời toàn bộ các câu hỏi Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí trong sách giáo khoa Địa lí 10. Ngoài ra chúng ta sẽ cùng nhau trả lời thêm các câu hỏi củng cố bài học và thực hành với các bài tập trắc nghiệm thường xuất hiện trong đề kiểm tra.

Bạn đang xem: Soạn Địa 10 Bài 20 Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ngắn nhất

Giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu học bài nhé:

Tổng hợp lý thuyết Địa 10 Bài 20 ngắn gọn

I. Lớp vỏ địa lí

– Khái niệm: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) là lớp vỏ của Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập, tác động lẫn nhau.

– Giới hạn:

+ Trên: Phía dưới của lớp ô zôn.

+ Dưới: Đáy vực thẩm đại dương và đáy lớp vỏ phong hóa ở lục địa.

+ Chiều dày khoảng 30 – 35km.

II. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

1. Khái niệm

– Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và của mỗi bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí.

– Nguyên nhân:

+ Mỗi thành phần của lớp vỏ địa lí đều đồng thời chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của nội lực và ngoại lực.

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

2. Biểu hiện

– Trong một lãnh thổ:

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự ảnh hưởng phụ thuộc lẫn nhau.

+ Nếu một thành phần thay đổi sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

– Ví dụ:

+ Ví dụ 1: Khí hậu (lượng mưa tăng):

+ Sông ngòi (lưu lượng nước, dòng chảy tăng).

+ Địa hình (mức độ xói mòn tăng).

+ Thổ nhưỡng (lượng phù sa tăng).

– Ví dụ 2: Khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt:

+ Sông ngòi (thay đổi chế độ dòng chảy).

+ Địa hình (xói mòn mạnh, phá hủy đá).

+ Thổ nhưỡng (quá trình hình thành đất nhanh hơn).

+ Thực vật (phát triển mạnh).

– Ví dụ 3: Thực vật rừng bị phá hủy:

+ Địa hình (xói mòn).

+ Khí hậu (biến đổi).

+ Thổ nhưỡng (đất biến đổi).

3. Ý nghĩa thực tiễn

– Trước khi tiến hành các hoạt động:

+ Cần phải nghiên cứu kĩ, toàn diện môi trường tự nhiên.

+ Dự báo trước những thay đổi của các thành phần tự nhiên khi tác động vào môi trường để đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Hướng dẫn Soạn Địa 10 Bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi Địa Lí 10 Bài 20 trang 76: Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời sống và môi trường tự nhiên?

Trả lời:

Gây xói mòn đất dẫn đến thoái hóa đất, lũ quét và sạt lở đất, động vật mất môi trường sống, biến đổi khí hậu,…

Soạn Bài 1 trang 76 ngắn nhất: Nêu khái niệm về lớp vỏ địa lý (lớp vỏ cảnh quan). Phân biệt lớp vỏ Trái Đất với lớp vỏ địa lí (về chiều dày, thành phần vật chất….).

Trả lời:

– Lớp vỏ địa lý là lớp vỏ Trái Đất, ở đó các lớp vỏ bộ phận (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

– Phân biệt:

+ Lớp vỏ Trái Đất: là lớp vỏ cứng, mỏng, có chiều dày từ 5km (ở đại dương) đến 70km (ở lục địa), được cấu tạo bởi các tầng đá khác nhau (trầm tích badan, granit).

+ Lớp vỏ địa lý có chiều dày từ 30 đến 35km tính từ giới hạn dưới của lớp ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương, ở lục địa xuống hết lớp vỏ phong hóa. Thành phần của lớp vỏ địa lý gồm khí quyển, thạch quyển, thuỷ quyển, thổ nhưỡng quyển và sinh quyển, chúng xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Soạn Bài 2 trang 76 ngắn nhất: Trình bày khái niệm, sự biểu hiện và ý nghĩa thực tiễn của quy luật về tính thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.

Trả lời:

– Khái niệm: Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần của toàn bộ cũng như mỗi bộ phận lãnh thổ trong lớp vỏ địa lý.

– Biểu hiện: Trong tự nhiên bất cứ lãnh thổ nào cũng gồm nhiều thành phần ảnh hưởng qua lại ảnh hưởng nhau. Nếu một thành phần thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của các thành phần còn lại và toàn bộ lãnh thổ.

– Ý nghĩa thực tiễn: Cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu kĩ càng và toàn diện điều kiện địa lý của bất kì lãnh thổ nào trước khi sử dụng chúng.

Soạn Bài 3 trang 76 ngắn nhất: Lấy một vài ví dụ minh họa về những hậu quả xấu do tác động của con người gây ra đối với môi trường tự nhiên.

Trả lời:

– Phá rừng gây xói mòn đất, thoái hóa đất, động vật mất môi trường sống.

– Rác thải quá nhiều gây ô nhiễm nguồn nước làm chết các sinh vật dưới nước.

Trắc nghiệm Địa 10 Bài 20 tuyển chọn

Câu 1: Nguyên nhân nào sau đây tạo nên quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí?

A. Tác động của bức xạ Mặt Trời.

B. Tác động đồng thời của nội lực và ngoại lực.

 c. Sự phân hủy các chất phóng xạ trong lòng Trái Đất.

D. Sự dịch chuyển của vật chất theo quy luật trọng lực bên trong Trái đất

Câu 2: Giới hạn phía dưới của lớp vỏ địa lí là

A. Giới hạn phía dưới của thủy quyển và thạch quyển.

B. Đáy vực thẳm đại dương và hết thạch quyển trên lục địa.

C. Hết tầng trầm tích của vỏ trái đất.

D. Đáy vực thẳm đại dương và hết lớp vỏ phong hóa trên lục địa.

Câu 3: Hiện tượng Elnino dẫn đến sự thay đổi nào sau đây ở hoang mạc Atacama?

A. Lượng mưa rất thấp.

B. Sự sống bị hủy diệt,

C. Đất đai cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng.

D. Các lòng cạn biên thành các dòng sông.

Câu 4: Việc phá rừng đầu nguồn dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Khí hậu điều hòa.

B. Mực nước ngầm nâng cao.

C. Đất đai xói mòn, rửa trôi.

D. Mở rộng phạm vi cư trú của động thực vật.

Câu 5: Sự biến đổi khí hậu từ khô hạn sang ẩm ướt dẫn đến hệ quả nào sau đây?

A. Thực vật trở nên nghèo nàn.

B. Mực nước sông ngòi bị hạ thấp.

C. Làm giảm quá trình xói mòn, rửa trôi.

D. Quá trình phá hủy đá và hình thành đất nhanh hơn.

Câu 6: Muốn sử dụng bất kì một lãnh thổ nào, cần phải

A. nghiên cứu kĩ càng yếu tố khí quyển, thạch quyển.

B. nghiên cứu kĩ càng yếu tố thạch quyển, sinh quyển,

C. nghiên cứu kĩ càng yếu tố khí quyển, thủy quyển.

D. nghiên cứu kĩ càng và toàn diện các điều kiện địa lí.

Câu 7: Lớp vỏ địa lí còn được gọi là ?

A. Lớp phủ thực vật.

B. Lớp vỏ cảnh quan.

C. Lớp vỏ Trái Đất.

D. Lớp thổ nhưỡng.

Câu 8: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở đại dương

A. Đáy thềm lục địa.

B. Độ sâu khoảng 5000m.

C. Độ sâu khoảng 8000m.

D. Vực thẳm đại dương.

Câu 9: Giới hạn của lớp vỏ địa lí ở lục địa

A. Giới hạn của lớp vỏ Trái Đất.

B. Giới hạn của lớp vỏ phong hóa.

C. Giới hạn của tầng trầm tích.

D. Giới hạn của tầng badan.

Câu 10: Vào thời kì băng hà, khí hậu lạnh đi không dân đên sự thay đồi 5 I sau đây?          

A. Bề mặt lục địa bị chia cắt mạnh mẽ.

B. quá trình hình thằnh đất diễn ra rất yếu.   

C. các lớp băng hà rộng lớn được hình thành trên lục địa, hạ thấp mực nước ở các đại dương.

D. hạn chế sự di cư của các động vật trên cạn, sinh vật dưới nước hoạt động tự do hơn.   

Đáp án

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

D

D

C

D

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

D

B

D

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí trong SGK Địa lí 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm vững kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao.

Mời các bạn xem thêm các bài Giải Địa 10 trong Sách bài tập tại đây nhé:

Giải SBT Địa lí 10: Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button