GDQPLớp 12

Soạn GDQP 12: Bài 3. Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

Bài 3. Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

Câu 1 trang 36 GDQP 12Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổ chức và hệ thống tổ chức của Quân đội nhân dân Việt Nam:     

  

Bạn đang xem: Soạn GDQP 12: Bài 3. Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam

a. Tổ chức của Quân đội:

Quân đội gồm: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng.

b. Hệ thống tổ chức:              

– Bộ Quốc phòng.

– Các cơ quan Bộ Quốc phòng.

– Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

– Các bộ, ban chỉ huy quân sự

Câu 2 trang 36 GDQP 12Hãy nêu hệ thống quân hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam

Hệ thống cấp bậc quân hàm, Quân hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam là:

– Sĩ quan có 3 cấp 12 bậc.

– Hạ sĩ quan có 3 bậc.

– Chiến sĩ có 2 bậc.

– Quân nhân chuyên nghiệp có 2 cấp 8 bậc.

Câu 3 trang 36 GDQP 12Trình bày tổ chức và hệ thống tổ chức của Công an nhân dân

a. Tổ chức của công an:

Công an gồm: Lực lượng An ninh và Cảnh sát.        

b. Hệ thống tổ chức

– Bộ Công an.

– Các cơ quan Bộ Công an.

– Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố, trực thuộc tỉnh

– Công an xã, phường, thị trấn 

Câu 4 trang 36 GDQP 12Hãy nêu hệ thống công an hiệu, cấp hiệu và phù hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

Cấp hiệu, phù hiệu, quân hiệu của Công an nhân dân Việt Nam

* Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 3. Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam (ảnh 2)

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

– Sĩ quan cấp uý có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tá có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tướng có bốn bậc.

* Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật:

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 3. Tổ chức Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam (ảnh 3)

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

– Sĩ quan cấp uý có bốn bậc.

– Sĩ quan cấp tá có ba bậc.

* Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn

– Chiến sĩ có hai bậc.

– Hạ sĩ quan có ba bậc.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button