GDQPLớp 12

Soạn GDQP 12: Bài 5. Luật sĩ quan Quân đội Việt Nam và Luật Công an nhân dân

Bài 5. Luật sĩ quan Quân đội Việt Nam và Luật Công an nhân dân

Câu 1 trang 54 GDQP 12Trình bày vị trí, chức năng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Vị trí, chức năng của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Khái niệm về sĩ quan, ngạch sĩ quan

Bạn đang xem: Soạn GDQP 12: Bài 5. Luật sĩ quan Quân đội Việt Nam và Luật Công an nhân dân

– Sĩ quan Quân đội là cán bộ của Đảng và Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quân sự, được Nhà nước phong quân hàm cấp úy, cấp tá, cấp tướng.

– Sĩ quan chia thành hai ngạch: sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị.

b. Vị trí, chức năng của sĩ quan

Sĩ quan là lực lượng nồng cốt của Quân đội, thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác.

Câu 2 trang 54 GDQP 12Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào?

Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

a. Nghĩa vụ của sĩ quan

– Sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ

– Luôn giữ gìn và trao dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực mọi mặt

– Tuyệt đội phục tùng mệnh lệnh, chấp hành điều lệnh, điều lệ, giữ gìn bí mật

– Luôn chăm lo đời sống bộ đội

– Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân

b. Trách nhiệm của sĩ quan

– Trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền

– Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ

c. Quyền lợi của sĩ quan

– Quyền công dân

– Được những chính sách, chế độ ưu đãi           

Câu 3 trang 54 GDQP 12Trình bày vị trí, chức năng của Công an nhân dân

Vị trí, chức năng của công an nhân dân

– Vị trí: Là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

– Chức năng:

+ Tham mưu về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

+ Quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội

+ Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Soạn Giáo dục Quốc phòng 12: Bài 5. Luật sĩ quan Quân đội Việt Nam và Luật Công an nhân dân (ảnh 2)

Câu 4 trang 54 GDQP 12Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi nào?

Nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan, hạ chiến sĩ, chiến sĩ Công an nhân dân.

a. Nghĩa vụ, trách nhiệm và những việc của sĩ quan, hạ chiến sĩ, chiến sĩ Công an nhân dân.

– Nghĩa vụ, trách nhiệm:

+ Tuyệt đối trung thành

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách, pháp, điều lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh.

+ Trung thực, dũng cảm, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

+ Vì dân phục vụ.

+ Luôn học tập nâng cao trình độ mọi mặt

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên và cấp dưới thuộc quyền.       

b. Quyền lợi.

– Có quyền công dân

– Nhà nước đảm bảo chính sách ưu đãi.

– Được đào tạo , bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tài năng.

Câu 5 trang 54 GDQP 12Học sinh trung học phổ thông phải có trách nhiệm gì để tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội và Công an?

Trách nhiệm của học sinh THPT trong xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội, Công an

* Trách nhiệm của công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, trong đó có học sinh. Học sinh cần phải học tập, hiểu rõ và thực hiện đúng pháp luật, trong đó có Luật sĩ quan Quân đội và Công an

* Trách nhiệm của học sinh THPT

– Hiểu được nội dung cơ bản của Luật, góp phần xây dựng hai lực lượng này theo hường: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

– Học tập, nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội và Công an; nắm được điều kiện tuyển chọn đào tạo bổ sung, biết được phương thức đăng ký dự tuyển đào tạo

– Cần ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi, nâng cao kiến thức cần thiết; học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, tìm hiểu truyền thống anh hùng của Quân đội và Công an

– Có thể đăng kí vào Quân đội và Công an

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button