Lớp 11Sinh Học

Soạn Sinh 11: Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

I. NHÂN TỐ BÊN TRONG

Hoocmôn là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống

a) Hoocmôn sinh trưởng

Bạn đang xem: Soạn Sinh 11: Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

– Do tuyến yên tiết ra.

– Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào thông qua tổng hợp prôtêin. Kích thích xương phát triển (xương dài ra và to lên).

b) Tirôxin

– Do tuyến giáp tiết ra.

– Kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể.

c) Ơstrôgen (ở nữ), Testostêrôn (ở nam)

– Do tinh hoàn và buồng trứng tiết ra.

– Kích thích sinh trưởng và phát triển ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc tính sinh dục phụ thứ cấp.

– Riêng Testostêrôn còn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp.

2. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống

– Hai hoocmôn chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là ecđixơn và juvenin.

+ Tác dụng sinh lí của ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm.

+ Tác dụng sinh lí của juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình sâu biến đổi thành nhộng và bướm.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button