Lớp 11Sinh Học

Soạn Sinh 11: Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Mục tiêu bài thực hành

– Giải thích được cơ sở sinh học của các phương pháp nhân giống vô tính (nhân giống sinh dưỡng): chiết cành, giâm cành, ghép chồi (ghép mắt), ghép cành.

– Nêu được lợi ích kinh tế của phương pháp nhân giống vô tính.

Bạn đang xem: Soạn Sinh 11: Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

– Thực hiện được các phương pháp nhân giống vô tính: chiết cành, giâm cành, ghép chồi (ghép mắt), ghép cành.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button