Lớp 11Sinh Học

Soạn Sinh 11: Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

I. SINH SẢN VÔ TÍNH LÀ GÌ?

– Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

– Sinh sản vô tính chủ yếu dựa trên cơ sở phân bào nguyên nhiễm để tạo ra các cá thể mới. Các cá thể mới giống nhau và giống cá thể gốc.

II. CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT

1. Phân đôi

Bạn đang xem: Soạn Sinh 11: Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

– Đại diện: Động vật đơn bào và giun dẹp.

– Đặc điểm: Dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân bằng cách tạo ra eo thắt.

2. Nảy chồi

– Đại diện: Bọt biển, ruột khoang.

– Đặc điểm: Dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo ra một chồi con.

Lý thuyết Sinh 11: Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

3. Phân mảnh

– Đại diện: Bọt biển, giun dẹp

– Đặc điểm: Dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể, qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

4. Trinh sinh

– Đại diện: Có ở các loài chân đốt như ong, kiến, rệp; một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát cũng có hiện tượng trinh sinh.

– Đặc điểm: Dựa trên phân chia tế bào trứng (không thụ tinh) theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ NST đơn bội.

III. ỨNG DỤNG

1. Nuôi mô sống

– Cách tiến hành: Tách mô từ cơ thể động vật, nuôi trong môi trường có đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích hợp giúp cho mô đó tồn tại và phát triển.

– Ứng dụng: nuôi cấy da người để chữa cho các bệnh nhân bị bỏng da.

2. Nhân bản vô tính

– Là chuyển một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào đó phát triển thành một phôi. Phôi này tiếp tục phát triển thành một cơ thể mới.

– Ví dụ: cừu Dolly, một số loài động vật như chuột, lợn, bò, chó…

– Ý nghĩa của nhân bản vô tính đối với đời sống:

+ Nhân bản vô tính đối với động vật có tổ chức cao nhằm tạo ra những cá thể mới có bộ gen của cá thể gốc.

+ Nhân bản vô tính để tạo ra các cơ quan mới thay thế các cơ quan bị bệnh, bị hỏng ở người.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button