Lớp 11Sinh Học

Soạn Sinh 11: Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

I. VAI TRÒ SINH LÍ CỦA NGUYÊN TỐ NITƠ

– Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật.

– Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4+ và NO3. Trong cây, NO3 được khử thành NH4+.

– Nitơ có vai trò quan trọng đối với đời sống của thực vật:

Bạn đang xem: Soạn Sinh 11: Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

+ Tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục, ATP…

+ Tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào → ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào.

II. QUÁ TRÌNH ĐỒNG HÓA NITƠ Ở THỰC VẬT

Sự đồng hóa Nitơ trong mô thực vật gồm 2 quá trình: khử nitrat và đồng hóa amôni.

1. Quá trình khử nitrat

– Là quá trình chuyển hóa NO3 thành NH4+, có sự tham gia của Mo và Fe được thực hiện ở mô rễ và mô lá theo sơ đồ:

NO3 (nitrat) → NO2 (nitrit) → NH4+ (amôni)

2. Quá trình đồng hóa NH4+ trong mô thực vật

a) Theo 3 con đường

– Amin hóa trực tiếp các axit xêtô:

Axit xêtô + NH4+ → Axit amin.

– Chuyển vị amin:

Axit amin + Axit xêtô → Axit amin mới + Axit xêtô mới.

– Hình thành amit: Là con đường liên kết phân tử NH4+ với axit amin đicacbôxilic

Axit amin đicacbôxilic + NH4+ → Amit

b) Sự hình thành amit có ý nghĩa sinh học quan trọng

– Đó là cách giải độc NH4+ tốt nhất (NH3 tích lũy lại sẽ gây độc cho tế bào).

– Amit là nguồn dự trữ NH4cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button