Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 15 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 15 Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ngắn nhất

Mục tiêu bài học

HS nắm và trình bày được những nội dung cơ bản chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc ở nước ta và những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta trong thời Bắc thuộc. Nhận xét được các chính sách của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta thời kỳ này.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 15 ngắn nhất

Câu hỏi trang 81 Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Các triều đại phong kiến phương Bắc truyền bá Nho giáo bắt nhân dân ta theo phong tục cùa người Hán nhằm mục đích:

– Lấy Nho giáo làm công cụ tinh thần cho chế độ cai trị của chúng ở nước ta.

– Thực hiện âm mưu đồng hoá, biến dân tộc ta trở thành một bộ phận của người Hán, đất nước ta trở thành một tỉnh của Trung Quốc.

Câu hỏi trang 82 Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Vì sao người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình?

Trả lời:

Người Việt vẫn giữ được tiếng nói, phong tục tập quán của mình vì:

– Trước khi người Hán vào Việt Nam, Người Việt đã có nền văn hóa truyền thống riêng, phát triển cao, đậm đà bản sắc dân tộc.

– Chính sách của nhà Hán chỉ phổ biến ở cấp trung ương, chứ không đến được cấp làng xã Việt.

– Người Việt tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa Trung Hoa và Việt hóa những yếu tố đó cho phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 15 ngắn nhất

Bài 1 trang 82 Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Trình bày những chính sách độ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

Trả lời:

Những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta:

– Chính trị: Chia nước ta thành các quận, châu, huyện, sáp nhập nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc. Kiểm soát chặt chẽ, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

– Kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp đoạt ruộng đất, cưỡng ép nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

– Văn hoá: Thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc, tăng cường truyền bá Nho giáo và chữ Hán.

Bài 2 trang 82 Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được hay không? Tại sao?

Trả lời:

– Mục đích của chính sách đô hộ: Xoá tên nước ta, biến nước ta thành các đơn vị hành chính của Trung Quốc; Bóc lột, vơ vét các nguồn lợi về kinh tế; Thực hiện đồng hoá đối với nhân dân ta, biến dân tộc ta trở thành một bộ phận của người Hán.

– Mục đích của chính sách đô hộ đó chỉ được thực hiện ở mức tương đối:

+ Chính quyền đô hộ không khống chế nổi các làng xóm mà vẫn do người Việt tự quản lí.

+ Những chính sách về văn hoá như truyền bá Nho giáo, chữ Hán chỉ tác động đến một bộ phận trong xã hội thuộc tầng lớp trên, còn đại bộ phận nhân dân không chịu ảnh hưởng nhiều mà vẫn bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống của mình.

Bài 3 trang 82 Sử 10 Bài 15 ngắn nhất: Hãy cho biết những chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội ở nước ta thời Bắc thuộc. Nguyên nhân của sự chuyển biến đó.

Trả lời:

Sự chuyển biến về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta thời Bắc thuộc:

– Về kinh tế:

+ Nông nghiệp: Công cụ bằng sắt được sử dụng phổ biến, diện tích trồng trọt được mở rộng và các công trình thuỷ lợi được xây dựng nhờ vây năng suất lúa cao hơn trước.

+ Thủ công nghiệp – Thương mại có sự chuyển biến đáng kể, xuất hiện nhiều nghề thủ công mới, buôn bán các vùng được đẩy mạnh.

– Văn hoá:

+ Tiếp nhận những yếu tố tích cực của văn hoá Trung Hoa (Ngôn ngữ, văn tự).

+ Bảo tồn nền văn hoá truyền thống dân tộc.

– Xã hội: Mâu thuẫn dân tộc gay gắt giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

* Nguyên nhân:

– Do sự phát triển nội tại của kinh tế, văn hóa đất nước.

– Nhờ sự học hỏi những tiến bộ về kỹ thuật sản xuất và việc tiếp thu có chọn lọc những yếu tố văn hóa Trung Hoa.

– Do những chính sách cai trị tàn bạo của các triều đại phương Bắc làm xuất hiện mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 15

Câu 1. Nhà Triệu chia nước ta thành

A, 2 quận.

B, 3 quận.

C, 4 quận.

D, 5 quận.

Câu 2. Nhà Hán chia nước ta thành

A, 2 quận.

B, 3 quận.

C, 4 quận.

D, 5 quận.

Câu 3. Các triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền đạo nào vào nước ta?

A, Phật giáo.

B, Ấn Độ giáo.

C, Thiên chúa giáo.

D, Nho giáo.

Câu 4. Các triều đại phong kiến phương Bắc, bắt nhân dân ta theo phong tục người Hán, nhằm mục đích gì?

A, Giao lưu văn hóa.

B, Khai phá văn minh.

C, Đồng hóa dân tộc ta.

D, Mở rộng quan hệ.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào năm

A, 40.

B, 248.

C, 542.

D, 722.

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan nổ ra vào năm

A, 40.

B, 248.

C, 542.

D, 722

Câu 7. Nước ta bắt đầu rơi vào cách cai trị của phong kiến phương Bắc từ năm bao nhiêu?

A, 214 TCN.

B, 179 TCN.

C, 111 TCN.

D, 43 SCN.

Câu 8. Chính quyền phương Bắc tăng cường việc kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện ở nước ta sau khi sự kiện nào diễn ra?

A, Triệu Đà chiếm Âu Lạc.

B, Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng bị đàn áp.

C, Cuộc khởi của Bà Triệu.

D, Từ khi nước ta bị nhà Đường cai trị.

Câu 9. Nhân vật nào sau đây có vai trò đưa Nho giáo vào nước ta?

A, Tỳ Ni Đa Lưu Chi.

B, Pháp Thuận.

C, Sĩ Nhiếp.

D, Tô Định.

Câu 10. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc là chia nước ta thành quận huyện, châu, và sáp nhập vào đất đai Trung Quốc nhằm mục đích gì?

A, Thực hiện mưu đồ đồng hóa dân tộc và tiến tới thôn tính vĩnh viễn nước ta.

B, Khai hóa văn minh cho người Việt.

C, Truyền bá Nho giáo.

D, Buôn bán thương mại.

1A

2B

3D

4A

5A

6D

7B

8B

9C

10A

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button