Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đông, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 3 Các quốc gia cổ đại phương Đông ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Trình bày được điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại phương Đông; nêu được các ngành kinh tế chủ yếu.

– Phân tích được những khó khăn và thuận lợi của ĐKTN mang lại cho các quốc gia cổ đại phương Đông.

– Nêu được cơ cấu và đặc điểm các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông.

– Nêu được khái niệm: chế độ chuyên chế cổ đại

– Trình bày và phân tích được những đóng góp của cư dân phương Đông cổ đại đối với văn minh nhân loại.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 3 ngắn nhất

Câu hỏi trang 13 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Trả lời:

Xã hội có giai cấp và nhà nước phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi vì:

– Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống của con người: đồng bằng rộng lớn, đất đại màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa đều đặn,.. thuật lợi cho sản xuất nông nghiệp.

– Do nhu cầu trị thủy, xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên mọi người liên kết, gắn bó với nhau và sống tập chung ở một khu vực.

Câu hỏi trang 13 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này?

Trả lời:

Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông gồm:

– Nông nghiệp là chủ yếu.

– Các nghành kinh tế bổ trợ cho nghề nông: Nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải,.. Ngoài ra, họ tiến hành trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác.

Câu hỏi trang 14 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Trả lời:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ rất sớm khoảng thiên niên kỉ IV- III TCN trên lưu vực các con sông lớn ở châu Á và châu Phi:

+ Khoảng thiên nhiên kỉ thứ IV TCN, nhà nước Ai Cập cổ đại đã được thành lập trên lưu vực sông Nin.

+ Thiên niên kỉ thứ IV TCN, hàng chục nước nhỏ của người Su-me được hình thành ở lưu vực Lưỡng Hà.

+ Giữa thiên niên kỉ thứ III TCN, ở Ấn Độ những quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời trên lưu vực sông Ấn.

+ Khoảng thế kỉ XXI TCN, vương triều Hạ được hình thành ở Trung Quốc.

Câu hỏi trang 15 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Trả lời:

Vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông:

– Là bộ phận đông đảo nhất có vai trò to lớn trong sản xuất.

– Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác song phải nộp một phần thu hoạch và làm không công cho quý tộc.

Câu hỏi trang 16 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Trả lời:

Quyền của vua ở các nước phương Đông:

Vua đứng đầu nhà nước chuyên chế trung ương tập quyền, có quyền lực tối cao:

– Dựa vào quý tộc và tôn giáo bắt nông dân công xã và nô lệ phải phục tùng.

– Tự coi mình là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian, người chủ tối cao của đất nước.

– Tự quyết định mọi chính sách, công việc của đất nước.

Câu hỏi trang 16 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại?

Trả lời:

– Chế độ chuyên chế cổ đại là: Ở các quốc gia cổ đại phương Đông, do nhu cầu sản xuất nông nghiệp, nười ta phải liên kết với nhau để khai phá đất đai và làm thủy lợi. Một số công xã tập hợp lại thành tiểu quốc, đứng đầu tiểu quốc gọi là Vua. Mọi quyền hành tập trung trong tay nhà vua, tạo nên chế độ quân chủ chuyên chế.

Câu hỏi trang 19 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Hãy cho biết những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông?

Trả lời:

Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học:

Biết những tri thức về Thiên văn học và Lịch pháp học, sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng. Từ những tri thức đó người phương Đông sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và chia thành 12 tháng).

– Chữ viết:

Chữ viết là một phát minh lớn của loài người. Các cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng tiên niên kỉ IV TCN, chữ viết đã xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau là chữ tượng ý.

– Toán học:

+ Toán học xuất hiện rất sớm do nhu cầu tính toán ruộng đất, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính được diện tính hình tròn, hình tam giác, thể tích hình cầu, làm bốn phép tính,

– Về kiến trúc:

Phát triển rất phong phú với những công trình kiến trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, những khu đền tháp ở Ấn Độ, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà,.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 3 ngắn nhất

Bài 1 trang 19 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì?

Trả lời:

– Trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước vì:

+ Đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho đời sống của con người: đồng bằng rộng lớn, đất đại màu mỡ, dễ canh tác, lượng mưa đều đặn,.. thuật lợi cho sản xuất nông nghiệp.

+ Do nhu cầu trị thủy, xây dựng các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nên mọi người liên kết, gắn bó với nhau và sống tập chung ở một khu vực.

– Đặc điểm kinh tế của vùng này:

+ Nông nghiệp là chủ yếu.

+ Các nghành kinh tế bổ trợ cho nghề nông: Nuôi gia súc, làm gốm, dệt vải,.. Ngoài ra, họ tiến hành trao đổi sản phẩm giữa vùng này với vùng khác.

Bài 2 trang 19 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Hãy giải thích tại sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội đó.

Trả lời:

– Xã hội cổ đại phương Đông gồm 2 tầng lớp:

+ Thống trị: vua, quý tộc, quan lại, tăng lữ.

+ Bị trị: nông dân công xã, nô lệ.

– Hình thành 2 tầng lớp xã hội đó là do:

Sự xuất hiện của tư hữu. Tư hữu dẫn đến sự phân hóa xã hội, xuất hiện kẻ giàu, người nghèo, quý tộc và bình dân. Người có quyền và kẻ bị lệ thuộc đã xuất hiện, từ đó xã hội bắt đầu phân chia giai cấp.

Bài 3 trang 19 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông?

Trả lời:

Chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông là chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông. Trong đó vua là người đứng đầu nhà nước và có quyền lực tối cao nắm mọi quyền hành.

Bài 4 trang 19 Sử 10 Bài 3 ngắn nhất: Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hóa cho nhân loại?

Trả lời:

Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông:

– Sự ra đời của Lịch pháp và Thiên văn học: Biết những tri thức về Thiên văn học và Lịch pháp học, sự chuyển động của mặt trời, mặt trăng. Từ những tri thức đó người phương Đông sáng tạo ra lịch. (một năm có 365 ngày và chia thành 12 tháng).

– Chữ viết: Chữ viết là một phát minh lớn của loài người. Các cư dân phương Đông là người đầu tiên phát minh ra chữ viết.

+ Khoảng tiên niên kỉ IV TCN, chữ viết đã xuất hiện ở Ai Cập và Lưỡng Hà.

+ Đầu tiên là chữ tượng hình, sau là chữ tượng ý.

– Toán học:

+ Toán học xuất hiện rất sớm do nhu cầu tính toán ruộng đất, tính toán trong xây dựng.

+ Biết các số từ 0 đến 1 triệu, Pi = 3,16; tính được diện tính hình tròn, hình tam giác, thể tích hình cầu, làm bốn phép tính,

– Về kiến trúc:

Phát triển rất phong phú với những công trình kiến trúc tiêu biểu: Kim tự tháp Ai Cập, những khu đền tháp ở Ấn Độ, thành Ba-bi-lon ở Lưỡng Hà,..

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 3

Câu 1: Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

A, Quân chủ lập hiến

B, Cộng hòa

C, Quân chủ chuyên chế

D, Dân chủ

Câu 2: Hai trong 7 kì quan của thế giới cổ đại còn lại đến ngày nay là

A, Thành ba bi lon, đấu trường cô li dê.

B, Kim tự tháp, vạn lí trường thành.

C, Kim tự tháp, ngọn hải đăng alech xăng đơ ri.

D, Đấu trường coolide, đền pác tê nông.

Câu 3: Lịch của người phương Đông sáng tạo ra là

A, Nông lịch (âm lịch)

B, Lịch công giáo

C, Lịch vạn niên

D, Lịch dương

Câu 4: Nhà nước phương đông cổ đại ra đời trên những cơ sở

A, Điều kiện tự nhiên thuận lợi, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện sớm, nhu cầu làm thủy lợi, chống ngoại xâm

B, Kinh tế thương mại đường biển phát triển

C, Buôn bán nô lệ

D, Kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

Câu 5: Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

A, Nô lệ

B, Quý tộc

C, Chủ nô

D, Nông dân công xã

Câu 6: Mục đích của việc xây dựng những Kim Tự Tháp ở ai cập là gì?

A, Nơi tế lễ thần linh.

B, Nơi họp hành của nhà vua và các quan

C, Cất giữ thi hài của nhà vua

D, Bảo vệ đất nước

Câu 7: Kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ phương Đông là gì?

A, Nông nghiệp hiện đại

B, Thủ công nghiệp

C, Nông nghiệp trồng lúa nước

D, Thương mại đường biển

Câu 8: Chữ viết do người phương Đông sáng tạo là chữ viết

A, Tượng hình

B, Chữ số la mã

C, Tượng thanh

D, Tất cả đều đúng

Câu 9: Giá trị của các công trình kiến trúc phương Đông

A, Tài năng lao động, óc sáng tạo của con người cổ đại

B, Thể hiện quy quyền của các vị vua

C, Thể hiện tài năng của các nghệ nhân

D, Tất cả đều đúng

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Đáp án

C

C

A

A

D

C

C

A

D

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button