Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 5 Trung Quốc thời phong kiến ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Trung Quốc thời phong kiến, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 5 Trung Quốc thời phong kiến ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Trình bày được sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc và các quan hệ trong xã hội.

– Trình bày và vẽ được bộ máy chính quyền phong kiến được hình thành, củng cố từ thời Tần – Hán cho đến thời Minh – Thanh. Nhận xét chính sách xâm lược chiếm đất đai của các hoàng đế Trung Hoa.

– Trình bày được và nhận xét về văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Nêu những tác động của văn hóa Trung Quốc đến nền văn hóa Việt Nam.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 5 ngắn nhất

Câu hỏi trang 30 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tần.

Trả lời:

Bộ máy ở Trung Ương ( ảnh 1)

Câu hỏi trang 31 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?

Trả lời:

* Về kinh tế: Phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền; Giảm tô thuế, bớt sưu dịch; Áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất.

⇒ Sản lượng tăng nhiều hơn trước.

– Thủ công nghiệp và thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt.

+ Xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

+ Các tuyến đường giao thông được hình thành, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

* Về chính trị: Hoàn chỉnh bộ máy cai trị phong kiến.

– Chính quyền trung ương được củng cố, nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

– Đặt chức Tiết độ sứ, trấn ải các miền biên cương.

– Mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại.

– Tiến hành các chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ.

⇒ Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đến quốc phong kiến phát triển nhất.

Câu hỏi trang 33 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào?

Trả lời:

Đầu thế kỉ XVI, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện ở Trung Quốc được thể hiện ở những điểm sau:

– Xuất hiện những xưởng thủ công tương đối lớn, có vốn lớn và có lao động làm thuê. Những người thợ làm thuê lấy tiền công theo hình thức “chủ xuất vốn – thợ xuất sức”.

– Thêm vào đó, các nhà buôn lớn xuất hiện, họ đem vốn và nguyên liệu giao cho các họ thủ công để thu thành phẩm, trở thành các thương nhân bao mua. Hoạt động của họ thâm nhập vào cả lĩnh vực nông nghiệp.

– Thương nghiệp phát triển thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh: Bắc Kinh, Nam Kinh,..

Câu hỏi trang 33 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Trả lời:

Nhà Thanh sau khi được thành lập đã thi hành chính sách áp bức dân tộc có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc:

– Mâu thuẫn dân tộc gay gắt các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tục nổ ra làm cho nhà Thanh suy yếu dần.

– Tư bản phương Tây đua nhau nhòm ngó, xâm lược Trung Quốc dẫn đến sự suy sụp của chế độ phong kiến Trung Quốc.

Câu hỏi trang 36 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất: Hãy tìm hiểu về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời:

Tứ đại phát minh của Trung Quốc thời phong kiến là: Giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.

– Giấy: Năm 105, Thái Luân đã phát minh ra cách dùng vỏ cây, lưới cũ, giẻ rách,.. làm giấy

⇒ Làm giấy bằng những nguyên liệu rẻ tiền.

– Kĩ thuật in:

+ Nghề in bắt nguồn từ thói quen kí tên bằng triện (con dấu) của người Trung Hoa cổ đại. Từ sự gợi ý của con dấu này, người ta đã khắc những con chữ lên tấm gỗ rồi in chữ.

+ Sau đó sáng tạo ra kỹ thuật in chữ rời (từ chữ bằng đất nung đến chữ bằng gỗ rồi bằng đồng.

– La bàn:

+ La bàn do người Trung Hoa phát minh từ thời Chiến Quốc lúc này được gọi là “Kim chỉ Nam”.

+ Đến thời nhà Đường thì La bàn đã khá hoàn chỉnh và đến khoảng thời nhà Tống, nhà Nguyên thì được truyền bá sang châu Âu qua các cuộc chinh phạt.

– Thuốc súng:

Người Trung Quốc gọi là Hỏa dược, được phát minh từ cách đây trên 1.000 năm. Là hỗn hợp gồm: Lưu huỳnh, diêm tiêu và than trộn lẫn với nhau rồi đốt. Thuốc súng được phát minh ra một cách ngẫu nhiên nhờ các nhà luyện đan triều Đường. Sau đó thuốc súng được dùng trong quân sự và truyền qua nhiều nước trên thế giới.

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 5 ngắn nhất

Bài 1 trang 36 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất:  Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

Trả lời:

* Về kinh tế: Phát triển tương đối toàn diện.

– Nông nghiệp: Thực hiện chế độ quân điền; Giảm tô thuế, bớt sưu dịch; Áp dụng những kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất.

⇒ Sản lượng tăng nhiều hơn trước.

– Thủ công nghiệp và thương nghiệp: Phát triển thịnh đạt.

+ Xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

+ Các tuyến đường giao thông được hình thành, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập, mở rộng.

* Về chính trị: Hoàn chỉnh bộ máy cai trị phong kiến.

– Chính quyền trung ương được củng cố, nâng cao quyền lực tuyệt đối của hoàng đế.

– Đặt chức Tiết độ sứ, trấn ải các miền biên cương.

– Mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại.

*Về đối ngoại: Các hoàng đế thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược mở rộng lãnh thổ.

*Về văn hóa: Văn hóa thời Đường đạt được nhiểu thành tựu đặc biệt là thơ Đường.

⇒ Trung Quốc dưới thời Đường trở thành một đến quốc phong kiến phát triển nhất.

Bài 2 trang 36 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất:  Sự thịnh trị của chế độ phong kiến thời Đường được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

– Kinh tế:

Thời Đường nhà nước quan tâm đến sự phát triển kinh tế một cách toàn diện:

+ Nông nghiệp: Nhà nước thực hiện chính sách quân điền đáp ứng nguyện vọng của nông dân, áp dụng phương pháp kĩ thuật canh tác mới, chọn giống mới,… làm cho năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp: Các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành các xưởng thủ công.

+ Thương nghiệp phát triển thịnh đạt, giao lưu buôn bán được mở rộng, hình thành “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển.

– Chính trị:

+ Hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

+ Dưới thời Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

Bài 3 trang 36 Sử 10 Bài 5 ngắn nhất:  Hãy nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời:

Thời phong kiến văn hóa Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ:

– Tư tưởng: Nho giáo giữ vai trò quan trọng, trở thành công cụ phục vụ cho nhà nước phong kiến, cơ sở lý luận và tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc.

– Phật giáo: Thịnh hành nhất vào thời Đường nhiều kinh Phật được dịch ra chữ Hán, các nhà sư nổi tiếng như Huyền Trang, Nghĩa Tĩnh…

– Sử học thời Tây Hán trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập mà người đặt nền móng là Tư Mã Thiên.

– Văn học: Là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất của nền văn hóa Trung Quốc. Đỉnh cao là thơ Đường với nhiều nhà thơ nổi tiếng: Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Tiếp đến là tiểu thuyết Minh – Thanh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Thủy Hử của Thị Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

– Các lĩnh vực Toán học, Thiên văn học, Y dược… của Trung Quốc cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

– Kỹ thuật: Tứ đại phát minh quan trọng: Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng.

– Nhiều kiến trúc đặc sắc: Vạn lý trường thành, Tử cấm Thành,Tượng phật bằng ngọc thạch … còn được lưu giữ đến ngày nay.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 5

Câu 1. Trung Quốc được thống nhất dưới triều đại nào?

A. Tần

B. Hán

C. Sở

D. Triệu

Câu 2. Trung Quốc được thống nhất vào năm nào?

A. 221 TCN

B. 212 TCN

C. 206 TCN

D. 122 TCN

Câu 3. Vua Tần xưng là

A. Vương

B. Hoàng đế

C. Đại đế

D. Thiên tử

Câu 4. Hai chức quan cao nhất giúp vua trị nước là

A. Thừa tướng và Thái úy

B. Tể tướng và Thái úy

C. Tể tướng và Thừa tướng

D. Thái úy và Thái thú

Câu 5. Hoàng đế Trung Hoa chia đất nước thành

A. Phủ, huyện

B. Quận huyện

C. Tỉnh, huyện

D. Tỉnh đạo

Câu 6. Thành phần nào không phải là kết quả do sự phân hóa của giai cấp nông dân dưới thời Tần mà ra?

A. Một bộ phận giàu có

B. Nông nô

C. Nông dân tự canh

D. Nông dân lĩnh canh

Câu 7. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?

A. Địa chủ

B. Nông dân tự canh

C. Nông dân lĩnh canh

D. Lãnh chúa

Câu 8. Yếu tố nào tạo nên sự khác biệt giữa nông dân tự canh và nông dân lính canh dưới thời Tần?

A. Tài sản nói chung

B. Ruộng đất

C. Vàng bạc

D. Công cụ sở hữu

Câu 9. Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là

A. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã

B. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân tự canh

C. Quan hệ bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô

D. Quan hệ bóc lột của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh

Câu 10. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

A. Quan hệ vua – tôi được xác lập

B. Quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập

C. Quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập

D. Vua Tần xưng là Hoàng đế

Câu 11. Điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới thời Tần, Hán là gì?

A. Trong xã hội hình thành hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh

B. Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành và bước đầu được củng cố

C. Đây là chế độ quân chủ chuyên chú trung ương tập quyền

D. Hai triều đại này điều thực hiện chính sách bành trướng, mở rộng lãnh thổ

Câu 12. Các triều đại Tần – Hán xuất hiện ở Trung Quốc tương ứng với thời kì nào trong lịch sử Việt Nam?

A. Thời nhà nước Văn Lang

B. Cuối thời Văn Lang và thời Âu lạc

C. Thời kì tiền Văn Lang – Âu Lạc

D. Thời Bắc thuộc

Câu 13. Ý nào không phản ánh đúng điểm nổi bật của tình hình Trung Quốc cuối thời Tần và cuối thời Hán?

A. Các thế lực cát cứ, tranh giành quyền lực lẫn nhau

B. Mâu thuẫn giai cấp gay gắt, nông dân khắp nơi nổi dậy đấu tranh

C. Nạn ngoại xâm

D. Các triều Tần, Hán suy yếu rồi sụp đổ

Câu 14. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là

A. Chế độ quân điền

B. Chế độ tỉnh điển

C. Chế độ tô, dung, điệu

D. Chế độ lộc điền

Câu 15. Nét nổi bật của tình hình nông nghiệp dưới thời Đường là

A. Nhà nước thực hiện giảm tô thuế, bớt sưu dịch

B. Nhà nước thực hiện chế độ quân điền

C. Nhà nước thực hiện chế độ tô, dung, điệu

D. Áp dụng kĩ thuật canh tác mới vào sản xuất

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

A

B

A

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

B

D

C

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

B

B

C

A

B

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button