Lịch SửLớp 10

Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Trong bài học này THPT Ninh Châu sẽ cùng các bạn trả lời các câu hỏi Sử 10 Bài 20 ngắn nhất: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939, đồng thời chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trắc nghiệm áp dụng trong đề kiểm tra.

Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé:

Bạn đang xem: Soạn sử 10 Bài 7 Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ ngắn nhất

Mục tiêu bài học

– Trình bày được sự thành lập vương triều hồi giáo Đê li, Mô gôn và chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa.

– Nhận xét được vai trò của các vương triều này trong lịch sử Ấn Độ

– Trình bày và phân tích được sự lan tỏa của Văn hóa Ấn Độ trong khu vực, trên thế giới.

Trả lời Câu hỏi thảo luận Sử 10 bài 20 ngắn nhất

Câu hỏi trang 41 Sử 10 Bài 7 ngắn nhất: Sự phát triển văn hóa thời Gúp-ta đưa đến điều gì?

Trả lời:

Sau thời kì Gúp – ta văn hóa truyền thống Ấn Độ được hình thành. Nền văn hóa đó tiếp tục được phát triển ở thời hậu Gúp – ta và Hác-sa, được mở rộng trên toàn lãnh thổ Ấn Độ và tiếp tục duy trì ở các thời kì sau cùng với những nền văn hóa khác.

+ Phật giáo tiếp tục được phát triển, truyền bá khắp Ấn Độ về bên ngoài.

+ Hin-đu giáo ra đời và phát triển.

+ Chữ Phạn được hoàn chỉnh và dùng phổ biến.

+ Văn học và nghệ thuật Hinđu rất phát triển.

– Sự phát triển văn hóa thời Gúp – ta đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo truyền thống Ấn Độ, những công trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời, làm nền cho văn hóa truyền thống Ấn Độ có giá trị văn hóa về sau.

Câu hỏi trang 42 Sử 10 Bài 7 ngắn nhất: Những nét chính về vương triều Hồi giáo Đê-li.

Trả lời:

– Sự thành lập: Người Hồi giáo gốc Trung Á, tiến hành cuộc chinh chiến vào vùng đất Ấn Độ và lập nên Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206-1526).

– Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hin-đu giáo, tự dành cho mình những ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại. Mặc dù các ông vua thực thi nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo không thể làm giảm nỗi bất bình của nhân dân.

– Văn hoá Hồi giáo – cũng được du nhập vào Ấn Độ, làm phong phú và đa dạng nền văn hóa.

– Sự giao lưu văn hoá Đông – Tây cũng được thúc đẩy hơn, các thương nhân Ấn Độ đã tích cực truyền bá đạo Hồi đến một số nơi, đặc biệt là một số nước ở Đông Nam Á.

Câu hỏi trang 44 Sử 10 Bài 7 ngắn nhất: Những nét chính về vương triều Mô-gôn.

Trả lời:

– Thế kỉ XV, một bộ phận dân Trung Á khác tự nhận là dòng dõi Mông cổ tấn công Ấn Độ, đánh chiếm Đê-li, lập ra Vương triều mới gọi là Mô-gôn (gốc Mông cổ).

– Vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Các vị vua thời kì đầu đã ra sức củng cố vương triều theo hướng “Ấn Độ hóa” và xây dựng đất nước, đến thời trị vì của A-cơ-ba, Ấn Độ đạt được bước phát triển mới. A-cơ-ba đã thi hành hàng loạt chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng.

– Tuy nhiên, hầu hết các vua của vương triều này đều cai trị một cách chuyên chế, độc đoán làm cho sự đối kháng của nhân dân tăng lên, mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt.

– Những công trình kiên trúc tiêu biểu được xây dựng dưới thời kì này là: Lăng mộ Ta-giơ Ma-han, lâu dàu Thành Đỏ (La Ki-la),..

Soạn phần Câu hỏi và bài tập Sử 10 bài 7 ngắn nhất

Bài 1 trang 44 Sử 10 Bài 20 ngắn nhất: Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó.

Trả lời:

– Những chính sách của A-cơ-ba

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo. Hạn chế sự bóc lột quá đáng của chủ đất, quý tộc.

+ Tiến hành đo đạc lại ruộng đất để định ra mực thuế hợp lí, thống nhất hệ thống cân đong, đo lường.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

– Ý nghĩa:

⇒ Những chính sách đó đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu mới, đất nước thịnh vượng. A-cơ-ba đã được coi như một vị anh hùng dân tộc, là Đấng Chí tôn A-cơ-ba.

Bài 2 trang 44 Sử 10 Bài 20 ngắn nhất:  Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

Trả lời:

Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ:

– Vương triều Hồi giáo Đê-li (1206 – 1526) tồn tại và phát triển hơn 300 năm có vai trò lớn trong việc truyền bá và áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo. Nhờ vậy mà đạo Hồi trở nên phổ biến và phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ.

– Vương triều Mô-gôn (1526 – 1707) là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Vương triều Mô-gôn với giai đoạn trị vì của A-cơ – ba đã thi hành một số chính sách tích cực làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá có nhiều thành tựu rực rỡ.

Phần Câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 Bài 7

Câu 1: Nét độc đáo trong lịch sử Ấn Độ từ thế kỉ VII đến thế kỉ XII là

A, Đất nước bị phân liệt thành nhiều quốc gia nhỏ.

B, Sự phân liệt đất nước lại tạo điều kiện cho văn hoá phát triển trên toàn lãnh thổ.

C, Sự phân liệt đã tạo điều kiện cho văn hoá Ấn Độ truyền ra bên ngoài.

D, Đất nước bị phân liệt, mỗi vùng phát triển văn hóa khác nhau.

Câu 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li ở Ấn Độ do

A, Người Ấn Độ lập nên.

B, Người Mông Cổ lập nên.

C, Người Hồi giáo gốc Trung Á lập nên.

D, Người Đê-li lập nên.

Câu 3. Vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn có nét chung giống nhau là đều

A, Là những vương triều ngoại tộc.

B, Thi hành chính sách áp bức dân tộc, phân biệt tôn giáo.

C, Du nhập tôn giáo vào Ấn Độ.

D, Khuyến khích hòa hợp văn hóa.

Câu 4. Vua A-cơ-ba được coi là một vị anh hùng dân tộc vì

A, Đã xây dựng chính quyền mạnh mẽ trên cơ sở hòa hợp các dân tộc.

B, Đã làm cho xã hội Ấn Độ ổn định, kinh tế phát triển, đất nước thịnh vượng.

C, Xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc.

D, Thống nhất các đơn vị đo lường và cân đong.

Câu 5. Để chứng tỏ quyền lực, ý muốn của mình, con và cháu của A-cơ-ba đã

A, Cai trị độc đoán, chuyên quyền.

B, Đàn áp quyết liệt, bắt dân chúng phải phục tùng.

C, Cho xây dựng nhiều công trình kiến trúc hao người tốn của.

D, Lạm dụng quyền lực, công quỹ, sức lao động của dân.

Câu 6. Vào thời gian nào, Ấn Độ bị rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán?

A, Thế kỉ VI.

B, Thế kỉ VII.

C, Thế kỉ VIII.

D, Giữa thế kỉ VI.

Câu 7. Nguyên nhân khiến Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán là

A, Đất nước rộng lớn nhưng bị chia thành các vùng kinh tế khác nhau, chính quyền trung ương suy yếu.

B, Đất nước bị xâm chiếm, mâu thuẫn tôn giáo gia tăng.

C, Lãnh thổ rộng lớn nhưng địa hình lại bị chia cắt.

D, Do sự tác động của các thế lực bên ngoài.

Câu 8. Gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li vì

A, Vua đầu tiên của vương triều có tên là Đê-li.

B, Đê-li là trận chiến thắng lớn nhất của vương triều khi tiến vào đánh chiếm Ấn Độ.

C, Vua đóng đô ở Đê-li, một thành phố Bắc Ấn.

D, Đê-li là tên của vị thần linh được nhân dân sùng bái.

Câu 9. Vua A-cơ-ba được coi là vị anh hùng dân tộc với danh hiệu Đấng Chí Tôn vì ông đã

A, Tiến hành nhiều cuộc xâm lược mở rộng lãnh thổ.

B, Tạo điều kiện cho Hồi giáo phát triển.

C, Khuyến khích các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

D, Thi hành nhiều chính sách tích cực đưa xã hội Ấn Độ phát triển thịnh vượng.

Câu 10. Lăng Ta-giơ Ma-han được xây dựng dưới thời vua nào?

A, Ba-bua.

B, A-cơ-ba.

C, Sa Gia-han.

D, Gia-han-ghi-a.

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

A

B

C

B

A

C

D

C

Vậy là chúng ta đã cùng nhau soạn xong Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ trong SGK Lịch sử 10. Mong rằng bài viết trên đã giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức lí thuyết, soạn được các câu hỏi trong nội dung bài học dễ dàng hơn qua đó vận dụng để trả lời câu hỏi trong đề kiểm tra và các câu hỏi tình huống khác.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button