Tải Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
05/CT-UBND

Kon
Tum, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thời gian qua,
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các ngành, các cấp trên địa bàn
tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ
động, đồng bộ. Các hoạt động giám sát, cách ly y tế đối với người đến/ở/về từ
vùng dịch trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm ngặt.

Tuy nhiên hiện
nay, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Theo
thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 07 giờ 00 phút
ngày 09 tháng 3 năm 2020, trên thế giới đã ghi nhận 109.839 trường hợp mắc bệnh
Covid-19 tại 108 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam đã ghi nhận 30 trường
hợp mắc Covid-19 trên 10 tỉnh thành; tất cả các trường hợp mắc bệnh trên đều đi
từ vùng có dịch/tiếp xúc gần với người mắc bệnh Covid-19.

Trước tình
hình đó, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở,
ban, ngành, địa phương

– Cần tiếp tục
quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện đúng phương
châm phòng, chống dịch khẩn trương, kiên quyết, bình tĩnh, không chủ quan,
không chần chừ, chủ động phát hiện và ngăn chặn triệt để, quyết tâm không để
dịch bệnh lây lan; Phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời dựa vào nhân dân, cộng đồng
trong phòng, chống dịch.

– Tiếp tục
thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số
06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm
2020; các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh về phòng chống dịch Covid-19.

– Hàng ngày,
thường xuyên kiểm tra, rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên địa
bàn (người nước ngoài đến địa bàn tỉnh; người Việt Nam đến/ở/về từ các
vùng/quốc gia đang có dịch, bệnh; người đến/ở/về từ các địa phương đang có
dịch, bệnh trong nước; người tiếp xúc với trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi
ngờ/mắc bệnh Covid-19…)
để thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) các cấp
để triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra lịch trình, y tế, điều
tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc hoặc
áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định.

– Thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bố trí người trực, hướng dẫn khách
đến làm việc phải rửa tay, đeo khẩu trang; thực hiện các biện pháp khử trùng,
vệ sinh cơ quan, đơn vị.

2. Ủy ban
nhân dân cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và Ban Chỉ đạo các cấp

– Chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan, nhất là các Ủy ban nhân dân cấp xã,
phường, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,
hàng ngày, thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên
địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn
chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn
chặn dịch bệnh kịp thời.

– Phát động
toàn dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thực hiện
các biện pháp vệ sinh, khử trùng, đeo khẩu trang…, nhất là quyết tâm ngăn chặn
trường hợp bệnh xâm nhập lây nhiễm thứ phát cho cộng đồng bằng cách phát hiện
sớm các trường hợp có yếu tố nguy cơ, thông báo cho chính quyền địa phương để
triển khai các biện pháp phòng chống phù hợp.

– Ban Chỉ đạo
các cấp tổ chức giám sát, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố nguy cơ về
dịch bệnh, theo hướng dẫn hiện hành, ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly
phù hợp, đúng quy định, thẩm quyền hoặc quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc tại
cộng đồng; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể trong Ban Chỉ đạo để đảm bảo đối
tượng bị cách ly và cộng đồng thực hiện đúng, nghiêm ngặt các yêu cầu cách ly
theo quy định về phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để mất dấu đối
tượng trong thời gian cách ly.

3. Sở Y tế

– Tăng cường
hoạt động của hệ thống giám sát ngành Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa
phương để phát hiện sớm, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp có yếu tố
dịch tễ và các ca nghi ngờ/mắc bệnh, xử lý đúng quy định các ổ dịch Covid-19.
Kiên quyết thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định đối với người đến từ
vùng dịch, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại cộng đồng.

– Giám sát
chặt chẽ đối với người nhập cảnh vào tỉnh ta, triển khai việc khai báo y tế bắt
buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh. Đặc biệt khi phát hiện trường hợp
có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời
các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.

– Hướng dẫn
cho Ban Chỉ đạo các cấp ra quyết định cách ly y tế phù hợp, đúng quy định hoặc
quản lý, theo dõi, hạn chế tiếp xúc tại cộng đồng để kịp thời ngăn chặn dịch
bệnh.

– Triển khai
tổ chức thực hiện việc khai báo y tế toàn dân khi có hướng dẫn cụ thể của Trung
ương, Bộ Y tế.

4. Công an
tỉnh

– Chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc tăng cường công tác an ninh trên địa bàn, chú trọng kiểm tra,
rà soát hàng ngày công tác quản lý lưu trú để sớm phát hiện những trường hợp có
yếu tố nguy cơ có mặt trên địa bàn, thông tin, báo cáo cho chính quyền và Ban
Chỉ đạo các cấp thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh; bảo đảm an ninh
cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp có yếu tố dịch tễ/nghi ngờ/mắc
Covid-19; tham gia việc quản lý cách ly tại nhà, không để mất dấu đối tượng
trong thời gian cách ly.

– Phối hợp với
ngành Y tế thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh tại Cửa
khẩu Quốc tế Bờ Y, chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành Y tế.

– Tổ chức xác
minh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lan truyền thông tin không chính xác
về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến đời sống
nhân dân.

5. Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch

– Thường xuyên
chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú… quản lý, nắm chắc thông
tin khách đến lưu trú, lịch trình, tình hình sức khỏe của khách và kịp thời
thông báo cho Ban Chỉ đạo, chính quyền, cơ sở y tế địa phương nếu phát hiện
những trường hợp có yếu tố nguy cơ: Khách nước ngoài đến từ vùng/quốc gia đang
có dịch, bệnh; người Việt Nam đến/ở/về từ các địa phương/vùng/quốc gia đang có
dịch, bệnh; người nghi ngờ bị mắc bệnh Covid-19 để kịp thời triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh cho cộng đồng.

– Theo dõi
chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tua, gói
du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các địa phương/vùng/quốc gia
đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến
tỉnh Kon Tum.

6. Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội
chủ trì, phối hợp với
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

– Tăng cường
công tác kiểm tra, quản lý lao động, chuyên gia người nước ngoài làm việc trên
địa bàn tỉnh; thông tin ngay những trường hợp lao động nước ngoài đến/về địa
bàn tỉnh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh biết, xử lý theo quy
định; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn cơ sở y tế địa phương triển
khai công tác giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế, hạn chế tiếp
xúc khi cần thiết.

– Theo dõi
chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, không tổ chức đưa người lao động đến các địa phương/vùng/quốc
gia đang có dịch bệnh, không tiếp nhận lao động từ địa phương/vùng/quốc gia
đang có dịch bệnh đến địa bàn tỉnh.

7. Sở Ngoại
vụ:
Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương
quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh và bố trí phiên dịch viên để
phối hợp với ngành Y tế, Ban chỉ đạo các cấp trong các trường hợp cần thiết;
thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong trường hợp phải cách ly
y tế bắt buộc công dân nước ngoài có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh Covid-19
tại tỉnh Kon Tum.

8. Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

– Phối hợp với
ngành Y tế thực hiện việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc
tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ; chia sẻ các thông tin về hành nhập cảnh với ngành
Y tế (qua khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế thuộc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh).

– Chỉ đạo việc
cấm người qua lại tại các đường mòn, lối mở ở khu vực dọc biên giới và kiểm
soát chặt chẽ dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ.

9. Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh:
chuẩn bị, đảm bảo sẵn sàng lực
lượng, phương tiện, cơ sở vật chất, phối hợp với ngành Y tế triển khai công tác
cách ly theo quy định; bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

10. Các sở,
ngành, đơn vị khác:
Theo chức năng, nhiệm vụ, tích
cực phối hợp và tham gia với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp và
ngành Y tế thường xuyên rà soát các trường hợp có yếu tố nguy cơ có mặt trên
địa bàn triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, theo dõi, hạn
chế tiếp xúc hoặc áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp, đúng quy định ngăn
chặn dịch bệnh.

11. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng (Thôn trưởng), Trưởng Ban công tác Mặt trận
và các đoàn thể chính trị – xã hội thuộc các thôn, làng, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, phát huy tốt vai trò trách
nhiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, kiểm tra giám sát mọi tình
hình trên địa bàn thôn, làng, tổ dân phố để công tác phòng, chống dịch Covid-19
đạt hiệu quả cao nhất từ cơ sở.

Yêu cầu các
đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, đôn
đốc việc thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ
(b/c);
– Bộ Y tế (b/c);
– Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành;
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– Văn phòng HĐND tỉnh;
– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
– Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh;
– Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
– CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
– Cổng TTĐT tỉnh;
– Lưu VT, KGVX1,4, HCQT.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Hòa

 

 

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file