Tải Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 06/05/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
07/CT-UBND

Bắc
Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2021

CHỈ THỊ

VỀ
TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã
tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch
COVID-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn
dân. Chúng ta đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch
bệnh COVID-19, đặc biệt trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện
một số ca nhiễm COVID-19. Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương
tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương
và của tỉnh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được phân công, địa bàn phụ
trách.

Kiên định thực hiện các nguyên tắc
phòng chống dịch: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng
thời với việc làm tốt công tác điều trị; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”
để phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch.

2. Các địa bàn đã thiết lập vùng cách
ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện các
biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

3. Từ 00 giờ 00, ngày 07/5/2021 áp
dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ tại các huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ
Sơn và thành phố Bắc Ninh, như sau:

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự
kiện chưa cần thiết, nếu cần thiết phải tổ chức thì không được tập trung trên
20 người trong 01 phòng và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch COVD-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

b) Không tụ tập từ 10 người trở lên
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối
thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

c) Dừng triệt để các nghi lễ tôn
giáo, hoạt động có tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng
tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

d) Dừng hoạt động sau cho đến khi có
chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh:

– Dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn, uống tại chỗ (bao gồm cả ăn sáng); trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống
phục vụ khách lưu trú; các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán: Cà phê, quán
trà đá, quán trà chanh…; Các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại,
siêu thị và chợ dân sinh.

– Tiếp tục dừng các hoạt động biểu
diễn văn hóa, nghệ thuật; hoạt động vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp; karaoke;
massage; xông hơi; rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; các hình thức kinh doanh dịch
vụ hoạt động như quán bar, vũ trường.

– Tiếp tục tạm dừng tổ chức lễ khai
mạc Đại hội thể dục, thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của
các bể bơi; tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập Gym,
Aerobic, Yoga…

– Tiếp tục tạm dừng đón khách tại các
di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; tạm dừng hoạt
động, đóng cửa các khu, điểm du lịch. Dừng các tour du lịch đưa, đón khách từ
tỉnh ngoài.

đ) Đối với các cơ sở sản xuất kinh
doanh không nêu tại điểm d: Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
nhưng phải đảm bảo kiểm soát tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết
định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
COVID-19, chú trọng thực hiện các biện pháp: Đo thân nhiệt; đeo khẩu trang; sát
khuẩn tay; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 m giữa người với người; chia ca sản
xuất, ca ăn; vệ sinh khử khuẩn môi trường hàng ngày sau mỗi ca sản xuất, ca ăn;
đảm bảo công tác an toàn thực phẩm… sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho
công nhân tại doanh nghiệp trong trường hợp xuất hiện dịch trong doanh nghiệp.

Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn
đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý tổ chức thực hiện.

e) Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ và
phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và người
đứng đầu chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị
tổ chức họp trực tuyến, làm việc qua mạng Internet nhưng phải đảm bảo tiến độ,
chất lượng công việc.

h) Hạn chế việc di chuyển của người
dân, nhất là khi đi, đến các tỉnh, thành phố có dịch. Sở Giao thông Vận tải
hướng dẫn việc tạm dừng và tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn
chế đi lại, tập trung đông người, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16 giờ
ngày 07/5/2021.

j) Hạn chế việc tiếp nhận và giải
quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa, Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh; tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng
dịch vụ công điện tử; không giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường
hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

k) Tăng cường hoạt động của Tổ COVID
cộng đồng để quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn, tổ chức kiểm soát chặt chẽ
người có nguy cơ cao vào địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đôn đốc,
kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

4. Sở Y tế:

– Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang
thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng kích
hoạt Bệnh viện dã chiến, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp
thời bổ sung các tình huống, kịch bản phù hợp với diễn biến của dịch.

– Nâng cao năng lực xét nghiệm; khẩn
trương tổ chức truy vết thần tốc, tổ chức xét nghiệm nhanh để có biện pháp xử
lý kịp thời.

– Chỉ đạo phân luồng, tuyến khám,
chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chia ca,
kíp thay nhau làm việc tại các cơ sở y tế để bảo vệ an toàn cho lực lượng cán
bộ y tế.

5. Công an tỉnh:

– Chỉ đạo công an các cấp phối hợp
chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối
với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch COVID-19.

– Phối hợp với Sở Y tế, UBND các
huyện, thị xã, thành phố truy vết triệt để các F1, F2, F3
để có biện pháp xử lý theo quy định.

– Tăng cường nhân lực đảm bảo an
ninh, an toàn cho các vùng cách ly và các khu vực xung quanh.

6. Chủ tịch UBND các huyện: Lương
Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

Thực hiện quyết liệt, khẩn trương,
nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19, hướng
dẫn của ngành Y tế.

Đảm bảo thực hiện tốt phương châm “4
tại chỗ”, phối hợp với Sở Công Thương thực hiện việc cung ứng lương thực, thực
phẩm, nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường,
thị trấn, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức truyền lưu động bằng nhiều hình thức
để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng,
chống dịch.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực
hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi
công cộng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND các huyện: Yên Phong, Gia Bình,
Quế Võ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
tỉnh và các Tổ chức chính trị – xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân
dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi thực hiện giãn cách xã
hội; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm
tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh; quan tâm,
động viên các doanh nghiệp tập trung sắp xếp, tổ chức hoạt động, từng bước khôi
phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, để thực hiện mục tiêu kép là đẩy lùi dịch
bệnh và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ
(b/c);
– TT TU, TT HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tnh;
– Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
– UBMTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh;
– Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– UBND các xã, phường, thị trấn;
– Đài PTTH, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tnh;
– VP UBND tỉnh: LĐVP, các CVNC;
– Lưu: VT, KGVX(NTT).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hương Giang

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file