Tải Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12/CT-UBND

Bình Định, ngày
26 tháng 7 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2021 TRONG BỐI CẢNH
DỊCH BỆNH COVID-19 ĐANG DIỄN RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong năm 2020, tình hình thiên
tai diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt bão và mưa lũ vào cuối năm đã làm
thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Để chủ động phòng,
tránh và ứng phó với thiên tai năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn
biến phức tạp, nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tài sản, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể
và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm
vụ sau:

1. Tổ chức Hội nghị tổng
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) năm 2020, xây dựng và triển khai nhiệm vụ năm
2021 sát với tình hình thực tế, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
Tùy theo diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, tổ chức Hội nghị theo hình
thức tập trung hoặc trực tuyến và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Thành
lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự
cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ từng thành viên. Đẩy nhanh tiến độ khắc
phục hậu quả thiên tai năm 2020 và các công trình xây dựng trong kế hoạch năm
2021, hoàn thành vượt lũ trước ngày 31/8/2021.

Tổ chức thực hiện Quyết định số
3985/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ
thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU ngày 09/7/2020 của Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai thực
hiện Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố huy động nguồn lực của địa phương, sử dụng nguồn hỗ
trợ của tỉnh, Trung ương để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và triển khai
công tác PCTT và TKCN năm 2021, cụ thể như sau:

Xây dựng Kế hoạch Phòng chống
thiên tai giai đoạn 2021 – 2025, phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn, phê
duyệt trong Quý III/2021 và triển khai thực hiện. Xây dựng phương án theo
phương châm “4 tại chỗ + 5 K + Vắc xin”. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang
thiết bị và hậu cần bảo đảm yêu cầu sơ tán dân khi có bão, mưa lớn gây ngập lụt
trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vận động nhân dân dự
trữ lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh và nhu yếu phẩm đủ dùng tối thiểu
trong 07 ngày. Tổ chức kiểm tra đê kè, phát hiện kịp thời sự cố để triển khai
khắc phục trước mùa mưa bão; tổ chức xây dựng phương án ứng phó thiên tai đối
với các hồ chứa vừa và nhỏ do địa phương quản lý; có kế hoạch phối hợp với lực
lượng quân đội trên địa bàn để ứng phó với thiên tai.

3. Sở Nông nghiệp và
PTNT tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn hồ chứa, đê điều và thông thoáng dòng
chảy đối với các công trình xây dựng trên sông. Đôn đốc Công ty TNHH Khai thác
công trình thủy lợi cập nhật phương án ứng phó thiên tai các hồ chứa nước lớn,
tổ chức thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước
ngày 31/8/2021.

Tổ chức kiểm tra tiến độ thi
công, phương án ứng phó thiên tai công trình đang thi công xây dựng đối với các
dự án: Đê điều, hồ chứa nước, kênh mương, đập dâng, cảng cá bảo đảm thi công
vượt lũ trước ngày 31/8/2021.

Tổ chức kiểm tra hệ thống quan
trắc mưa, quan trắc mực nước tự động phục vụ cảnh báo sớm mưa lớn, ngập lụt.
Cập nhật các phương án ứng phó với bão mạnh, lũ lụt trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19.

Tổ chức vận hành liên hồ chứa
theo Quyết định 936/QĐ-TTg ngày 30/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình
vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh bảo đảm an toàn công
trình và vùng hạ du.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh kiểm tra, rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu
cần để ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nâng cao năng lực ứng phó thiên
tai trên sông và trên đất liền cho cán bộ, chiến sĩ; đặc biệt quan tâm xây dựng
phương án sơ tán dân có xem xét đến điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 khi có bão, mưa lớn, ngập lụt.

5. Bộ Chỉ huy bộ đội
Biên phòng tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các địa phương ven
biển quản lý ngư dân, tàu cá hoạt động trên biển; kiểm đếm và hướng dẫn ngư
dân, chủ tàu thuyền tìm nơi tránh, trú khi có bão, áp thấp trên biển. Tổ chức
lực lượng, huy động phương tiện, trang thiết bị và hậu cần ứng cứu ngư dân, tàu
thuyền bị nạn trên biển.

6. Công an tỉnh rà soát
lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần; tổ chức bảo đảm an ninh, trật
tự các vùng xảy ra mưa lũ, bão trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh
Covid- 19. Hướng dẫn người dân và phương tiện đi qua các cầu tràn, ngầm bảo đảm
an toàn. Phối hợp với Bộ chỉ huy: Quân sự tỉnh, bộ đội Biên phòng tỉnh sơ tán
dân và tìm kiếm cứu nạn khi có bão, mưa lớn, ngập lụt.

7. Sở Giao thông Vận tải
tổ chức kiểm tra tiến độ thi công các công trình giao thông, bảo đảm vượt lũ
trước ngày 31/8/2021. Đôn đốc đơn vị thi công thu dọn đường công vụ, công trình
phụ trợ thông thoáng dòng chảy hoàn thành trước ngày 15/9/2021. Rà soát hệ
thống cầu, đường; lắp đặt cọc tiêu, biển cảnh báo nguy hiểm bảo đảm an toàn
giao thông cho người và phương tiện trong mùa mưa bão. Tham gia góp ý Phương án
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn
lập.

8. Sở Xây dựng tổ chức
hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và người dân kỹ thuật chằng
chống và biện pháp bảo đảm an toàn công trình xây dựng, nhà ở khi thiên tai. Tổ
chức kiểm tra, đôn đốc cập nhật phương án ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà
cao tầng và hướng dẫn thực hiện. Tổ chức quản lý bảo đảm cung cấp nước sạch cho
các đô thị trong tỉnh khi mưa lũ, bão.

9. Sở Công thương đôn
đốc cập nhật phương án ứng phó thiên tai các hồ chứa nước thủy điện, tổ chức
thẩm định và trình phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày
31/8/2021. Kiểm tra Công ty Điện lực Bình Định bảo đảm cung cấp điện phục vụ
công tác phòng chống thiên tai. Tổ chức rà soát việc vận hành các nhà máy thủy
điện trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Tổ chức dự trữ
lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng cần thiết và nhiên liệu có xem xét
đến điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước mùa mưa bão.

10. Sở Tài nguyên và Môi
trường tổ chức kiểm tra các mỏ đất được cấp phép và đang hoạt động; trong đó,
kiểm tra về nguy cơ sạt lở đất, lũ bùn đất đào thải gần khu dân cư khi mưa lũ,
bão. Tổ chức kiểm tra các mỏ cát được cấp phép và đang hoạt động khai thác trên
sông; trong đó, yêu cầu dừng hoạt động trước ngày 16/9/2021 và thông thoáng
dòng chảy hoàn thành đến ngày 30/9/2021.

11. Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội xây dựng phương án trợ giúp xã hội khi thiên tai có xem xét đến
điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động đề xuất và triển
khai công tác trợ giúp xã hội với các đối tượng dễ bị tổn thương do thiên tai
(gồm trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12
tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo và người nghèo) sớm ổn
định đời sống.

12. Sở Y tế chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc cập nhật phương án ứng phó thiên tai trong điều kiện giãn
cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang
thiết bị y tế, thuốc phòng, chữa bệnh và Vắc xin để sơ cấp cứu, điều trị người
bị nạn, bị bệnh do mưa lũ, bão và dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với các cơ quan,
lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương trong xử lý người bị dịch bệnh
Covid-19, xử lý nước sinh hoạt, khử khuẩn và vệ sinh môi trường.

13. Sở Giáo dục và Đào
tạo tổ chức cập nhật phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng học
sinh, giáo viên trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ
chức bảo đảm an toàn các trường học phổ thông và mẫu giáo, các trang thiết bị
dạy học khi xảy ra thiên tai.

14. Sở Thông tin và
Truyền thông củng cố, phát triển hệ thống thông tin liên lạc, kịp thời chuyển
tải thông tin chỉ đạo, điều hành của Trung ương, UBND tỉnh đến các địa phương,
cơ quan, đơn vị phục vụ hoạt động phòng, chống thiên tai và phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bảo đảm thông tin, liên lạc thông
suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp ứng phó với
thiên tai và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

15. Sở Du lịch tổ chức
rà soát phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn cho du khách, các cơ sở du
lịch trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin diễn
biến bão, mưa lũ và dịch bệnh Covid- 19 cho du khách được biết để chủ động
phòng tránh, ứng phó. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống
thiên tai và dịch bệnh cho công nhân viên chức và du khách.

16. Ban Quản lý Khu kinh
tế tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó
thiên tai bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản ở các khu kinh tế, khu công
nghiệp, các cơ sở sản xuất trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 thuộc quyền quản lý. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư để tham
gia các hoạt động phòng tránh, ứng phó thiên tai.

17. Cảng vụ Hàng hải Quy
Nhơn rà soát phương án PCTT và TKCN thuộc vùng biển quản lý trong điều kiện
giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức lực lượng, phương tiện,
trang thiết bị và hậu cần theo phương án để ứng cứu thuyền viên bị thương, bị
bệnh do mưa bão, dịch bệnh Covid-19 và phương tiện. Tổ chức công tác trục vớt
tàu hàng bị chìm thuộc vùng biển ven bờ.

18. Các Ban Quản lý dự
án: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp kiểm tra, đôn đốc
các nhà thầu thi công tập trung thi công công trình đảm bảo vượt lũ trước ngày
31/8/2021 trong điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức
lập và phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo quy định, đảm bảo an toàn
công trình đang xây dựng khi mưa lũ, bão.

19. Báo Bình Định, Đài
Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tin đại chúng tăng
cường thông tin về tình hình thiên tai, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó trong
điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để chính quyền các cấp, các
cơ quan và cộng đồng được biết, chủ động thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến kiến
thức, kinh nghiệm, gương điển hình trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn.

20. Đài Khí tượng Thủy
văn Bình Định tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, cung
cấp thông tin kịp thời cho các sở, ban, ngành và địa phương biết, chủ động tổ
chức sản xuất, phòng chống thiên tai. Theo dõi và phát các bản tin về thời tiết
nguy hiểm theo quy định; thông tin về dự báo mưa, mực nước phục vụ công tác chỉ
đạo, điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của UBND tỉnh, Ban
Chỉ huy PCTT- TKCN và PTDS tỉnh.

21. Các sở, ban, ngành,
UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo,
thực hiện công tác phòng tránh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong
điều kiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thuộc phạm vi quản lý. Sẵn
sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần để tham gia các hoạt
động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.

22. Khi xảy ra thiên
tai, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện,
thị xã, thành phố chủ động chỉ đạo xử lý tình huống thiên tai theo thẩm quyền,
đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và
PTDS tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng
các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
– Ban Chỉ đạo TW về PCTT
(để b/c);
– UBQG ƯPSCTT và TKCN (để b/c);
– TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– TV BCH PCTT – TKCN và PTDS tỉnh;
– Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, Hội đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, TX, TP;
– Báo BĐ, Đài PT-TH BĐ;
– VPTT BCH PCTT tỉnh;
– LĐVP UBND tỉnh, CV;
– Lưu: VT, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

 

Chỉ thị 12/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file