Tải Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Sơn La ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 24/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 24/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Sơn La ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Sơn La ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/CT-UBND

Sơn La, ngày 24
tháng 7 năm 2021

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn
biến rất phức tạp, lây lan nhanh, mạnh, trên diện rộng; Thành phố Hồ Chí Minh,
Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã áp dụng các biện pháp
phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg , Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ; một số tỉnh giáp ranh
đã phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trong cộng đồng.

Trên địa bàn tỉnh Sơn La đã ghi nhận
02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân lao động tại tỉnh Bình
Dương trở về địa phương, đã được kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng. Để triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của
toàn thể nhân dân, tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “4 tại chỗ”. Thực hiện
chặt chẽ, quyết liệt, triệt để và linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân
dân, đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, xã hội.

2. Tăng cường, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc
chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong
toàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức phải tích cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các
huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về công
tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng, chống dịch; tuyệt đối không để xảy ra sai
sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, trong việc
triển khai các biện pháp phòng, chống dịch thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân
công phụ trách.

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện
pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh:

– Khuyến cáo mọi người dân không đi đến
vùng có dịch; không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết; nếu ra khỏi nhà phải
thực hiện nghiêm các quy định 5K; trong đó bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ
khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người và không tập trung quá 10 người
nơi công cộng. Khuyến khích người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và
các giao dịch điện tử, trực tuyến.

– Thông báo, khuyến cáo người thân
đang ở vùng có dịch không trở về tỉnh trong thời gian này; nếu cần thiết về phải
chủ động khai báo khách quan, trung thực với chính quyền các xã, phường, thị trấn
hoặc bản, tổ dân phố, tổ giám sát Covid cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp
thời và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.

– Tất cả công dân từ các tỉnh, thành
khác đến địa bàn tỉnh Sơn La lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh
khi trở về phải khai báo y tế tại Trạm kiểm soát dịch và Trạm Y tế hoặc Trung
tâm Y tế gần nhất để được hướng dẫn, phân luồng và chỉ định thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực
trong khai báo; nếu không có giấy chứng nhận đã tiêm đủ vắc xin Covid-19 hoặc kết
quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ
thì phải làm Test nhanh kháng nguyên với Covid-19 và phải tự trả phí xét nghiệm.

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người lao động của cơ quan, đơn vị không đi ra khỏi địa bàn tỉnh nếu không
thật sự cần thiết; Hạn chế đi công tác ngoại tỉnh (trường hợp đặc biệt phải
có ý kiến của người đứng đầu cơ quan, đơn vị).
Phải khai báo y tế khi trở về
địa phương, để được quản lý, cách ly và xét nghiệm theo quy định (nếu cơ
quan, đơn vị để lây lan dịch từ cán bộ đi công tác về và lây lan ra ngoài cộng
đồng thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm).

– Đối với các chuyên gia, người nước
ngoài, các đoàn công tác ngoại tỉnh đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong
tỉnh, yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2
(theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng
nguyên)
được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu).

– Hạn chế tổ chức các hội nghị, hội
thảo, tập huấn. Nếu phải tổ chức thì không quá 30 người/ phòng họp và phải áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế; khuyến khích họp
trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin.

– Vận động Nhân dân tạm dừng các hoạt
động đám cưới, đám hỏi, đám giỗ trên địa bàn; khuyến khích hình thức báo hỉ. Đối
với các đám hiếu cần được giám sát, tất cả mọi người tham gia bắt buộc đeo khẩu
trang, hạn chế số lượng người tham gia và thực hiện giãn cách theo quy định.

– Tăng cường quán triệt, tuyên truyền
sâu rộng, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp
phòng chống dịch bệnh phù hợp với thực tiễn địa phương, tăng cường tuyên truyền
Thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai
báo y tế”
để các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân được biết và chủ
động thực hiện; tuyệt đối không để xuất hiện tư tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ
quan, lơ là.

4. Đối với các chợ truyền
thống phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Bố
trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn và bảo đảm giãn cách khi
tiếp xúc, đặc biệt tất cả các đối tượng mua và bán đều phải đeo khẩu trang; thường
xuyên kiểm tra, tuyên truyền đối với các hộ tiểu thương và người dân ra vào chợ.

5. Đối với các nhà máy, xí
nghiệp, công trường giao thông, xây dựng, cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo kiểm
soát tốt các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 70/QĐ-BCĐ ngày
14/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc ban hành
“Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại
nơi làm việc trong các cơ sở lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh và khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

6. Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch tỉnh)

– Tiếp tục duy trì chế độ báo động đỏ,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường
chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở y tế, bảo vệ
tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế.

– Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh
xây dựng phương án/kịch bản chi tiết đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật
tư, thuốc, hóa chất, dịch truyền để sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều
trị; tiếp tục tăng cường công tác phân luồng, kiểm tra, giám sát người bệnh đến
khám để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ có biện pháp xử lý kịp thời
không để dịch lây lan trong bệnh viện.

– Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh phối hợp kịp thời với Công an tỉnh trong việc chia sẻ thông tin về các ca nhiễm
SARS-CoV-2 để triển khai thần tốc công tác truy vét, cách ly, khoanh vùng và dập
dịch; lấy mẫu, xét nghiệm, sàng lọc tất cả các trường hợp sốt, ho, khó thở
trong cộng đồng để kịp thời phát hiện sớm mầm bệnh (nếu có) để chủ động
đưa ra phương án khoanh vùng nhanh, dập dịch triệt để.

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố
trí nhân lực, vật tư y tế, test xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
để thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát.

– Tổ chức điều trị cho các bệnh nhân
nhiễm Covid-19 bảo đảm đúng phác đồ, quy trình chuyên môn, tuyệt đối không để
lây nhiễm chéo trong cơ sở khám, chữa bệnh.

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển
khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La đảm bảo an
toàn.

7. Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức
năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới, nhất là các đường mòn,
lối mở, không để xảy ra các hành vi vượt biên, nhập cảnh trái phép…; Quản lý
chặt chẽ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

8. Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành
và UBND các huyện, thành phố rà soát, củng cố, sửa chữa, mở rộng khu cách ly tập
trung để siết chặt quản lý các trường hợp F1, người về từ
vùng có dịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tuyệt đối không để lây nhiễm
chéo trong khu cách ly tập trung.

9. Công an tỉnh

– Chủ trì, phối hợp với các lực lượng
liên quan, siết chặt kiểm soát tại các Trạm kiểm soát phòng dịch không để sót,
lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh vào địa phương mà chưa được kiểm tra, kiểm
soát.

– Tiếp tục chỉ đạo công an huyện,
thành phố; lực lượng công an xã, phường thị trấn phối hợp với chính quyền địa
phương quản lý chặt chẽ các trường hợp công dân đi làm ăn ngoại tỉnh trở về đặc
biệt công dân trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh diễn
biến phức tạp.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp đưa
thông tin không đúng sự thật, khai báo y tế không trung thực; các trường hợp vi
phạm quy định trong phòng, chống dịch.

10. Sở Giao
thông vận tải

– Chỉ đạo tạm dừng hoặc giảm hoạt động
vận tải hành khách, hoạt động của các bến xe, bến phà phòng tránh không lây lan
dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; thực hiện hướng dẫn phân luồng vận tải
hàng hóa thuận lợi (tạo luồng xanh vận tải) theo quy định của Bộ Giao thông vận
tải và của tỉnh; triển khai sử dụng phần mềm cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm
mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh vận tải” tại các địa phương
áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ; kiểm tra các đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

– Chỉ đạo Thanh tra giao thông phối hợp
với các lực lượng liên quan tại các Trạm kiểm soát phòng dịch trọng yếu để kiểm
soát người, phương tiện vào tỉnh và phân luồng đảm bảo giao thông.

– Chỉ đạo các bến xe, nhà xe đáp ứng
ngay phương tiện vận chuyển, đưa đón công dân theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo các
cấp.

11. Sở Công
Thương

– Theo dõi diễn biến thị trường, nắm
bắt tình hình sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa để
chủ động điều phối hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa;

– Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện,
thành phố kiểm tra, hướng dẫn triển khai công tác phòng chống dịch đối với các
cơ sở sản xuất, kinh doanh, các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống;
Đẩy mạnh hoạt động kết nối tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản; xây dựng
phương án đảm bảo và cung ứng hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người
dân trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo duy trì sản xuất nông nghiệp,
các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy hải sản; phối hợp Sở
Công Thương đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa tới hệ thống
phân phối đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân trên địa bàn.

13. Sở Thông tin
và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Báo
Sơn La, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí của
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch
về công tác phòng, chống dịch; tăng thời lượng tuyên truyền về các quy định
phòng, chống dịch tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh về diễn
biến tình hình dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền trên
các phương tiện thông tin đại chúng về công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh để
các địa phương, người dân kịp thời nắm bắt, tránh gây hoang mang dư luận; xử phạt
nghiêm các cá nhân, tổ chức có những phát ngôn, thông tin không đúng sự thật
trên mạng xã hội;

14. Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội

– Tăng cường kiểm tra công tác phòng
chống dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, nuôi dưỡng người có công, các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ số lượng công nhân đang làm
việc tại các khu công nghiệp, đặc biệt tại các tỉnh dịch diễn biến phức tạp.

– Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên
quan thực hiện khẩn trương Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19.

15. Sở Giáo dục
và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn
kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, các trung
tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, trung tâm kỹ năng sống; tổ chức các lớp tập
huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL, giáo viên đảm bảo công tác phòng, chống dịch
COVID-19 và giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với
người; xây dựng kịch bản các phương án dạy và học đảm bảo phòng chống dịch
COVID-19 trong năm học 2021 – 2022; rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để
tổ chức các hình thức dạy học phù hợp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp (nếu ) xảy ra trên địa bàn tỉnh (đặc biệt chú trọng
hình thức dạy học trực tuyến).

16. Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch

Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành
vi vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa,
thể thao, du lịch, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, quán karaoke, quán
Bar trên địa bàn tỉnh.

17. Sở Tài Chính

Xây dựng phương án, cân đối nguồn
kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch đối với các huyện,
thành phố, không để tình trạng không có kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

18. Cục Quản lý
thị trường

Tăng cường công tác quản lý thị trường,
xử lý nghiêm tình trạng thổi giá, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả,
hàng nhái, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19.

19. UBND các huyện,
thành phố

– Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động,
tăng cường siết chặt kiểm soát tại các Trạm liên ngành kiểm soát dịch COVID-19,
kiên quyết không để các trường hợp có yếu tố nguy cơ vào địa bàn tỉnh mà không
được kiểm soát phòng chống dịch, đặc biệt là những người từ Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh đang có dịch về địa phương bằng phương
tiện cá nhân. Đảm bảo không để sót
các trường hợp thuộc diện phải cách ly theo quy định.

– Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn;
Tổ Covid cộng đồng quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, nếu phát hiện
vi phạm quy định về phòng, chống dịch thì phải cưỡng chế đưa đi cách ly tập
trung (Chi phí do đối tượng cách ly chi trả).

– Tuyên truyền rộng rãi đến người dân
về việc hạn chế tối đa việc di chuyển đến các vùng dịch và thực hiện khai báo y
tế trung thực, kịp thời; chỉ đạo tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng
nhằm giám sát, ngăn chặn mầm dịch (nếu có); nắm chắc thông tin của người dân
thuộc các hộ gia đình có người đi đến/ở/về từ các vùng dịch để triển khai kịp
thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là người về từ
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…và các tỉnh đang thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg , Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ;

– Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là
các trường hợp không thực hiện thông điệp 5K, khai báo y tế không trung thực,
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Phối hợp với
các ngành chức năng xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, cơ sở vi phạm và áp dụng
biện pháp rút giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở cố tình vi phạm quy định
phòng chống dịch.

– Chủ tịch UBND các huyện chịu trách
nhiệm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì
hoạt động của các Trạm kiểm soát trên địa bàn.

– Xây dựng phương án đảm bảo và cung ứng
hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân trên địa bàn trong thời gian
phòng chống dịch; tăng cường tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch đối với các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, các chợ truyền thống trên địa bàn.

– Có phương án rà soát, củng cố, sửa
chữa, mở rộng khu cách ly tập trung để siết chặt quản lý các trường hợp F1, người
về từ vùng có dịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tuyệt đối không để lây
nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung.

20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp với chính quyền
các cấp tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia
ủng hộ đóng góp một phần nhỏ vào quỹ vắc xin phòng Covid-19. Tiếp tục vận động
chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các
huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính
phủ (Báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
– Bộ Y tế (Báo cáo);
– Thường trực tỉnh ủy (Báo cáo);
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
– Thành viên BCĐ PCD tỉnh;
– Văn phòng UBND tỉnh;
– Các cơ quan báo chí TW đóng trên địa bàn tỉnh;
– Báo Sơn La, Đài PT&TH tỉnh;
– Trung tâm thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX_S.Hùng (35b).

CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Sơn La ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file