Tải Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 8634/CT-BNN-TY Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Xuân Cường
Ngày ban hành: 09/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
8634/CT-BNN-TY

Hà Nội, ngày 09
tháng 12 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ
VIỆC TẬP TRUNG TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ

Theo báo cáo của các cơ quan
chuyên ngành thú y, từ giữa tháng 10/2020 đến nay, dịch bệnh Viêm da nổi cục
(VDNC) trên gia súc lần đầu tiêm xâm nhiễm vào Việt Nam và đã xảy ra tại 09 tỉnh
(Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Sơn La, Hà
Giang và Hà Nam), làm tổng số hơn 1.100 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó có trên
140 con chết, buộc phải tiêu hủy.

Khi có dịch bệnh VDNC xuất hiện
tại các nước trong khu vực và ngay từ khi dịch bệnh xâm nhập vào nước ta đến
nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT), Cục Thú y đã ban hành nhiều
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
(điển hình như Công điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ trưởng
về việc tập trung nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát,
phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò); trong tháng 11/2020, Bộ cũng đã tổ chức
03 Hội nghị để thống nhất , quán triệt triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh.

Nhận định, nguy cơ dịch bệnh
VDNC tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng là rất cao vì một số lý do: (i)
Bệnh lần đầu tiên xuất hiện và Việt Nam chưa có vắc xin phòng bệnh (Bộ Nông nghiệp
và PTNT đã chỉ đạo Cục Thú y hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu khẩn
cấp, nhưng cần 2-3 tuần nữa mới có vắc xin để đánh giá vô trùng, an toàn trước
khi hướng dẫn sử dụng rộng rãi); (ii) Dịch bệnh lây lan nhanh, ở phạm vi rộng
do các véc tơ truyền bệnh (gồm ruồi, muỗi, ve, mòng hút máu, truyền bệnh,…);
(iii) Tình hình chăn thả trâu, bò trên các cánh đồng, bãi chăn thả chung còn
khá phổ biến; (iv) Nhu cầu vận chuyển, giết mổ trâu, bò các tháng cuối năm gia
tăng mạnh; (v) Thời tiết thay đổi (mưa, rét ở miền Bắc, miền Trung; sau lũ lụt
tại các tỉnh miền Trung); (vi) Điều kiện các hộ chăn nuôi, nhất là tại các tỉnh
miền núi còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn khi áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

Để khẩn trương kiểm soát, ngăn
chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, nhất là ngăn chặn không để lây lan đến các
vùng chăn nuôi trâu, bò trọng điểm, Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ
đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung các nguồn lực
và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC theo
đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục
triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo Công
điện khẩn số 7575/CĐ-BNN-TY ngày 31/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;
trong đó chú trọng tổ chức ngay những biện pháp sau:

1. Đối với các địa phương đang
có ổ dịch VDNC trên trâu, bò: Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các
giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh lây lan
và phát sinh các ổ dịch mới ; hằng ngày, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và
công tác phòng, chống cho các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và chính quyền
các cấp.

2. Đối với địa phương chưa có
dịch, địa phương có nguy cơ cao: Tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi
trâu, bò trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời
phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo
chính quyền, cơ quan thú y và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan
rộng; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học,
thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve,
mòng… tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao
sức đề kháng cho gia súc.

3. Tăng cường công tác quản lý
kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trong nước; ngăn
chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái
phép vào Việt Nam.

4. Rà soát, bổ sung, xây dựng,
phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh VDNC tại
địa phương, trong đó lưu ý bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng VDNC trên địa
bàn, kinh phí công tiêm phòng, kinh phí mua thuốc diệt côn trùng, ruồi muỗi,
ve, mòng…; kinh phí tổ chức chủ động lấy mẫu, giám sát lưu hành mầm bệnh, kinh
phí tham gia chống dịch, trực chống dịch.

5. Tăng cường công tác thông
tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC.

6. Thành lập các Đoàn công tác
do Lãnh đạo các Sở, Ủy ban nhân dân các cấp làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng
dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC tại cơ sở; bao
gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí
phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh VDNC
ở các cấp.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên; thường xuyên thông
báo về Bộ Nông nghiệp và PTNT để phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát
sinh./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/h);
– Đài Truyền hình Việt Nam;
– Đài Tiếng nói Việt Nam;
– Thông tấn xã Việt Nam;
– Báo Nông nghiệp Việt Nam;
– Sở NN&PTNT, CCTY/CCCN&TY các tỉnh, TP (để t/h);
– Cục Thú y, các đơn vị thuộc Cục Thú y (để t/h);
– Cục CN; Trung tâm KNQG (để t/h);
– Lưu: VT, TY.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường

 

 

 

Chỉ thị 8634/CT-BNN-TY năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file