Tải Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1176/CĐ-BYT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1176/CĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30
tháng 7 năm 2020

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC KHẨN TRƯƠNG
TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỘ Y TẾ ĐIỆN:

Ủy ban nhân dân
Thành phố Đà Nẵng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về
việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế –
Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị Ủy
ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan thực
hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa
phương, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai quyết liệt, kịp
thời các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

2. Khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết
các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh,
tiến hành ngay việc cách ly y tế tập trung, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm và
giám sát tình hình sức khỏe. Phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 để tổ chức thực
hiện nghiêm việc cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế.

3. Đẩy mạnh việc tăng cường năng lực, thực hiện xét
nghiệm trên diện rộng; đảm bảo cung ứng đầy đủ công cụ, phương tiện, vật tư để thực
hiện xét nghiệm trên diện rộng đồng thời tiếp tục triển khai giám sát, lấy mẫu
xét nghiệm tất có các trường hợp có các biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp để phát
hiện sớm và kịp thời.

Bộ Y tế đã thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt
phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số
3365/QĐ-BYT ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế giao PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn,
Thứ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Bộ phận Thường trực để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp
với Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc khẩn trương đáp ứng với tình hình dịch
bệnh nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn
Thành phố Đà Nẵng.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Th tướng Nguyn Xuân Phúc (để báo cáo);
PTTgCP. Vũ Đức Đam (để
báo cáo);
– Các Thành viên BCĐ Quốc gia;
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– VPB, các Vụ, Cục: YTDP, KCB, MTYT TT-KT, KHTC;
– Các Viện VSDT/Pasteur, các BV Bạch Mai, Chợ Rẫy;
– Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng;
– TTKSBT thành phố Đà Nẵng;
– Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

 

Công điện 1176/CĐ-BYT năm 2020 về khẩn trương triển khai quyết liêt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Bộ Y tế ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file