Tải Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Hòa, Bạch Liên Hương
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ
NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI – SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30
tháng 10 năm 2020

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC
THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG VIỆC TÍCH HỢP, LIÊN THÔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG
DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Kính gửi:
Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Công văn số
4833/UBND-KSTTHC ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc
triển khai thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
trên Cổng DVC Quốc gia và Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020 của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện dịch vụ công của Ngành trên Cổng Dịch
vụ công (DVC) Quốc gia.

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh
nghiệp trong việc báo cáo tình hình sử dụng lao động, BHXH Việt Nam đã phối hợp
với Văn phòng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tích hợp, cung cấp
thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và báo cáo tình hình thay đổi lao
động trên Cổng DVC quốc gia.

Liên ngành Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động
Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố
Hà Nội thực hiện những nội dung sau:

1. Thực hiện đúng theo quy định tại
khoản 2, Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm: “Định kỳ 06 tháng và
hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
(đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi
nhánh, văn phòng đại diện”
.

Người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền
từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo tình hình
thay đổi lao động với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện (theo điểm
c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về
quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người
lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực thi hành từ
ngày 15/4/2020)
.

2. Để thực hiện quy định trên, đơn vị
sử dụng lao động chỉ cần đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia, lựa chọn thủ tục liên
thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay
đổi về lao động, qua đó lựa chọn cơ quan Lao động nhận báo cáo (Phòng Lao động
– Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Cổng
DVC Quốc gia sẽ tự động lấy dữ liệu về lao động của đơn vị từ cơ sở dữ liệu của
ngành Bảo hiểm xã hội gửi đến cơ quan Lao động nơi nhận báo cáo mà đơn vị sử dụng
lao động đã lựa chọn. Đồng thời, với DVC này, đơn vị sử dụng lao động cũng có
thể lựa chọn để khai báo đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng
DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Tại Cổng DVC Quốc gia
(dichvucong.gov.vn), các đơn vị sử dụng lao động thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:
Đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị sử dụng lao động (bằng phương thức sử dụng
USB ký số).

Bước 2: Bấm
vào nút “Dịch vụ công trực tuyến” tại Trang chủ của Cổng DVC Quốc gia, chọn cơ
quan thực hiện là “Bảo hiểm xã hội Việt Nam” rồi bấm tìm kiếm.

Trên màn hình hiển thị danh sách các
dịch vụ công do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, chọn “Thủ tục liên thông
đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng
lao động”.

Bấm vào nút “Nộp trực tuyến” để thực
hiện dịch vụ công.

Bước 3: Lựa
chọn cơ quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động:

Sau khi bấm “Nộp trực tuyến” ở bước
2, màn hình sẽ hiển thị giao diện để đơn vị sử dụng lao động có thể lựa chọn cơ
quan nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động (Sở LĐTB&XH hoặc Phòng
LĐTB&XH nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện).

Bấm vào nút “Đăng ký”, hệ thống sẽ
ghi nhận đăng ký cơ quan Lao động nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động của
đơn vị sử dụng lao động.

Trường hợp đơn vị sử dụng lao động
đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử qua nhà cung cấp dịch vụ I-VAN thì bấm nút “Thoát”
và thực hiện khai báo tình hình sử dụng lao động trên phần mềm kê khai của
I-VAN.

Bước 4:
Khai báo tình hình sử dụng lao động và điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT,
BHTN, BHTNLĐ-BNN. (Trường hợp đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch hồ
sơ điện tử qua nhà cung cấp dịch vụ I- VAN thì không thực hiện bước này)
.

Sau khi thực hiện các thao tác tại Cổng
DVC Quốc gia, hệ thống sẽ chuyển hướng sang cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam để đơn vị sử dụng lao động có thể kê khai thông tin về tình hình sử dụng
lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Yêu cầu đơn vị sử dụng lao động
kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu
D02-LT trên Cổng DVC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau khi nhập đủ và đúng
thông tin, chọn “Kê khai” rồi bấm “Xác nhận” để thực hiện ký số và hoàn thành
việc nộp hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thông tin
thay đổi về người lao động sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Bảo
hiểm xã hội, như vậy đơn vị sử dụng lao động chỉ cần kê khai theo mẫu D02-LT trên Cổng DVC của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam thì việc gửi báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm sẽ do Cổng DVC
Quốc gia tự động lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội gửi đến
cơ quan lao động, qua đó giúp đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được thời gian
và chi phí hơn trước kia.

Liên ngành Bảo hiểm xã hội thành phố
Hà Nội – Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động
trên địa bàn Thành phố phối hợp thực hiện./.

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
GIÁM ĐỐC

Bạch Liên Hương

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hòa

Nơi nhận:
– UBND thành phố Hà Nội (để b/cáo);
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để b/cáo);
– UBND các quận, huyện, thị xã (để b/cáo);
– Các PGĐ BHXH TP;
– Các PGĐ Sở LĐTBXH;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH TP (để th/hiện);
– Các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH (để th/hiện);
– Các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN (để ph/hợp);
– Lưu: VTBHXH, VTLĐTBXH (02b).

 

Hướng dẫn liên ngành 3789/HDLN-BHXH-LĐTBXH năm 2020 về thực hiện một số công việc tích hợp, liên thông dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia do Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file