Tải Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 124/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 124/KH-UBND

Cà Mau, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 – 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số
02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền, quảng bá
ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 và Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 về
việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020. Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh xây dựng Kế hoạch
triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

– Nâng cao nhận thức cho các tầng lớp
nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước,
sinh viên, học sinh, cộng đồng doanh nghiệp, người nước ngoài (đặc biệt là công
dân của các nước thành viên ASEAN) sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh hiểu
rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN đem lại, cũng
như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN từ đó tạo sự đồng
thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực và trách nhiệm
của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN.

– Kịp thời chuyển tải các thông tin về
tình hình hợp tác ASEAN, đất nước,
con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN đến
đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức cộng đồng trong khu vực. Cung cấp thông tin để định hướng cho toàn xã hội chủ
động, tích cực học tập, phấn đấu đạt, đủ các điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt
được cơ hội để phát triển khi tham gia vào cộng đồng ASEAN.

2. Yêu cầu

– Các hoạt động tuyên truyền, quảng
bá ASEAN cần được tập trung triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy
chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo sự
đồng thuận, niềm tin xã hội và ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Việt Nam
làm Chủ tịch ASEAN 2020.

– Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN

1. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành và các cơ quan
liên quan trong và ngoài tỉnh (cả theo chi
u ngang và chiu dọc), trong đó tập trung

– Tăng cường chỉ đạo, điều hành thường
xuyên, liên tục.

– Việc tuyên truyền cũng cần đi vào
thực tế để đưa về tới tận những đối tượng cần tuyên truyền (nhất là các doanh
nghiệp tại các địa phương) nên bên cạnh việc phối hợp theo chiều dọc thì cần
tăng cường phối hợp theo chiều ngang. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung
vào các nội dung về văn hóa, thông tin mà cần xem xét mở rộng sang các lĩnh vực
quan trọng như đầu tư, kinh doanh,
dịch chuyển lao động, cơ hội việc làm…

– Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền
thông quảng bá về địa phương (gồm: các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi
đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương…) lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam để các sở, ban,
ngành có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

– Thúc đẩy vai trò của thông tin truyền
thông hỗ trợ sự phát triển và hợp tác của các lĩnh vực khác thuộc 3 Trụ cột Cộng
đồng ASEAN: Đẩy mạnh khai thác tuyên truyền trong mạng lưới các cơ quan, tổ chức
Đảng, Đoàn Thanh niên, các trường học, các tổ chức chính trị – xã hội, các hiệp
hội, doanh nghiệp, các cơ quan báo chí… để tận dụng nguồn lực, khai thác hiệu
quả và tối đa hóa tính lan tỏa.

– Phát huy vai trò của các tổ chức
đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân trong việc khai thác dữ liệu tuyên
truyền chung để lồng ghép tuyên truyền về ASEAN trong các buổi nói chuyện, buổi họp, tọa đàm, tập huấn, hội
nghị, theo sự kiện quan trọng…

a) Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND tỉnh.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

2. Nâng cao kỹ năng cho đội ngũ
tuyên truyền ASEAN tại địa phương

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng
tuyên truyền về ASEAN cho đội ngũ cán bộ phụ trách biên tập bản tin, Cổng Thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử
các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; biên tập viên, phóng viên các cơ quan
báo, đài; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại địa phương.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và
Truyền thông.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

3. Tuyên truyền ASEAN trên các
công cụ truyền thông mới: Ứng dụng và Fanpage

Chia sẻ các chương trình livestream
trên Fanpage ASEAN và Việt Nam (@aseanvavietnam); cập nhật, chia sẻ các nội
dung xuất bản ấn phẩm điện tử, tin bài có liên quan cập nhật trên ứng dụng apps để tuyên truyền về ASEAN; tuyên truyền
về ASEAN với các sự kiện lớn được tổ chức tại Việt Nam; quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, du lịch, cơ hội hợp tác của tỉnh Cà Mau với các nước.

a) Đơn vị chủ trì: Báo Cà Mau; Báo ảnh
Đất Mũi; Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập
huấn chuyên đề về ASEAN cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phổ biến các cam kết trong ASEAN, quy
tắc xuất xứ, thương mại điện tử, cơ chế hải quan một cửa ASEAN đến cộng đồng
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giới thiệu tiềm năng thương mại và đầu tư cho Cà Mau trong giai đoạn hội nhập; chia
sẻ thông tin về các sự kiện do Việt Nam tổ chức bao gồm cả các hoạt động của
doanh nghiệp như Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN (ASEAN BIS), giải thưởng
doanh nhân ASEAN (ABA)

a) Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

5. Tổ chức lồng ghép các buổi nói
chuyện chuyên đề về ASEAN cho học sinh, sinh viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh

Thúc đẩy tuyên truyền cho trẻ em và
thanh thiếu niên trong và ngoài trường học thông qua việc phổ biến tuyên truyền,
các cuộc thi tìm hiểu về ASEAN, các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên,
giáo viên, nhà nghiên cứu và hướng tới công nhận bằng cấp lẫn nhau.

a) Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào
tạo.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành, cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

6. Duy trì các hoạt động thường
xuyên trên địa bàn tỉnh

Tổ chức các hoạt động giao lưu, triển
lãm, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao, quảng
bá du lịch,…

a) Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban,
ngành cấp tỉnh; UBND các huyện,
thành phố Cà Mau.

c) Thời gian thực hiện: 2019 – 2020.

III. HÌNH THỨC THÔNG TIN TUYÊN
TRUYỀN

– Trên các phương tiện truyền thông,
khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội.

– Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục
về ASEAN trên Báo Cà Mau; Báo ảnh Đất Mũi; Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau;
Cổng Thông tin điện tử.

– Tổ chức tọa đàm, hội thảo giới thiệu
về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho các doanh nghiệp của
tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp tác kinh tế ASEAN và đối tác ASEAN.

– Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
ASEAN, các hoạt động quảng bá mang tính đại chúng qua băng rôn, khẩu hiệu, cụm
panô, áp phích; tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hóa, tổ chức các hội
nghị, hội thảo, giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm, in ấn, phát
hành các ấn phẩm, tờ rơi về hội nhập và phát triển của ASEAN, mục tiêu, nội hàm
của Cộng đồng ASEAN.

– Khai thác, tuyên truyền, quảng bá về
các điểm đến và các sản phẩm du lịch trong các quốc gia ASEAN.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí từ ngân sách nhà nước (theo
phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành), nguồn vận động tài trợ và các nguồn
kinh phí hợp pháp khác thực hiện theo phân cấp ngân sách.

V. TỔ CHỨC THC HIN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch này.

– Tổng hợp thông tin về các sự kiện cần
phối hợp tuyên truyền trong ASEAN giai đoạn 2019 – 2020 của tỉnh; các chương
trình, ấn phẩm, tư liệu bao gồm: ảnh, video, phim phóng sự tài liệu, tư liệu,
các ấn phẩm tuyên truyền, các sản phẩm quảng bá của tỉnh cung cấp cho Ban Chỉ đạo
thông tin tuyên truyền ASEAN để chia sẻ trong cơ sở dữ liệu chung cấp quốc gia
của Việt Nam.

– Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan báo
chí, truyền thông, Cổng Thông tin
điện tử tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo hướng dẫn tuyên truyền của Bộ Thông
tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan.

– Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ
đạo, định hướng thông tin tuyên truyền theo sự kiện, tuyên truyền thường xuyên
trong từng năm về các hoạt động ASEAN cho các cơ quan thông tấn báo chí trên địa
bàn tỉnh.

– Làm cơ quan đầu mối, theo dõi, đôn
đốc, tổng hợp việc triển khai thực
hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan
liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các đoàn phóng viên nước ngoài đến hoạt động báo
chí tại địa phương để thực hiện tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan
triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá ASEAN khi Bộ Ngoại
giao đề nghị phối hợp. Tạo đường dẫn đến chuyên trang về ASEAN của Bộ Ngoại giao
trên website của Sở.

3. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị
liên quan tổ chức tọa đàm, hội chợ, hội thảo về thương mại gắn với chủ đề ASEAN
tuyên truyền, giới thiệu phổ biến thông tin về các Hiệp định thương mại có liên
quan về ASEAN, các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế đem lại cho các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh khi Việt Nam tham gia hợp
tác kinh tế ASEAN và đối tác của ASEAN.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Tổ chức các hoạt động giao lưu văn
hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, tuyên truyền, trưng bày triển lãm
ASEAN. Tham gia các hoạt động hội chợ thương mại, du lịch, hội chợ Quốc tế được
tổ chức trong nước và nước ngoài; quảng bá, xúc tiến các sản phẩm du lịch trong
tỉnh nói riêng và các sản phẩm du lịch của các nước ASEAN.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ,
Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng
góc ASEAN với hình thức thể hiện phù hợp tại Bảo tàng tỉnh và tại một số điểm
vui chơi công cộng thích hợp.

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
cổ động trực quan về ASEAN theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Sở Giáo dục và Đào to

– Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, nghiên cứu đưa các nội dung giới thiệu về cộng đồng ASEAN vào trong chương
trình giảng dạy, học tập ngoại khóa đối với các trường phổ thông nhằm nâng cao
nhận thức về ASEAN và Cộng đồng ASEAN cho học sinh.

– Tổ chức hoặc phát động cho học
sinh, sinh viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về ASEAN do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn
vị có liên quan hướng dẫn và bố trí kinh phí từ ngân sách để triển khai các hoạt
động thông tin tuyên truyền theo tình hình và khả năng ngân sách tỉnh. Thực hiện
kiểm tra, quyết toán kinh phí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tr
– xã hi tỉnh

– Phối hợp chỉ đạo, định hướng các cơ
quan báo chí, truyền thông, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực
thuộc, các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo, các cơ quan xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử, trang thông tin trên mạng xã hội,
đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp
huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ASEAN tới cán bộ, đảng viên,
đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

– Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội
trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng,
chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

– Trên cơ sở thông tin từ Ban Tuyên
giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thông tin tới các cơ quan báo
chí, truyền thông trong tỉnh về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo
từng giai đoạn (định kỳ từng quý hoặc theo sự kiện hoặc tại các buổi giao ban
báo chí).

8. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Thông qua các hội nghị, hội thảo, tập
huấn, tọa đàm lồng ghép phổ biến thông tin, tuyên truyền về ASEAN và cộng đồng ASEAN, chia sẻ tại cơ sở dữ liệu chung trên
Cổng thông tin ASEAN và Việt Nam
thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị mình tổ chức hoạt động tuyên truyền theo sự kiện và tuyên truyền thường xuyên
theo từng năm cho các hoạt động của ASEAN.

9. Các cơ quan báo, đài; Cổng Thông tin điện tử

– Xây dựng các chương trình, chuyên mục,
chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về ASEAN.

– Đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác
các sự kiện, hoạt động của cấp cao và các chương trình, hoạt động chuẩn bị của
Việt Nam hướng tới năm Chủ tịch ASEAN 2020; hoạt động của các sở, ban, ngành,
đoàn thể về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn
tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020.

– Tổ chức tiếp, phát sóng các chương
trình truyền hình trực tiếp, các chương trình, chuyên mục của Đài Truyền hình
Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam về ASEAN; khai thác,
phát sóng các phim tài liệu của ASEAN về 05 năm hình thành Cộng đồng ASEAN và
25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

– Biên tập các tin, bài, văn bản về
ASEAN đăng tải trên Cổng Thông tin
điện tử tỉnh; Báo Cà Mau điện tử; Trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh –
Truyền hình Cà Mau. Có đường link
đến chuyên mục tin về ASEAN của trang thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền
thông và các Bộ ngành liên quan.

– Cử phóng viên, biên tập viên tham
gia các hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, phóng viên, biên tập viên,
cán bộ phụ trách về ASEAN do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức và triệu tập.

10. UBND các huyện, thành phố Cà
Mau

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội
dung của Kế hoạch này tại địa phương; giao Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài
Truyền thanh cấp huyện tăng thời lượng, tần suất tiếp âm Đài Tiếng nói Việt
Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau thực hiện truyền thanh thường xuyên,
liên tục tuyên truyền các tin, bài có nội dung liên quan đến hoạt động ASEAN.

– Cộng tác tin, bài truyền thanh,
truyền hình với Đài Phát thanh – Truyền hình Cà Mau về các hoạt động liên quan
ASEAN diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và
Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


Nơi nhận:
Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Các cơ quan báo, đài, Cổng TTĐT tỉnh;
– UBND các huyện, TP. Cà Mau;
– KGVX (Th.13-VIC);
– Lưu: VT. Tr 44/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Thân Đức Hưởng

 

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 về thực hiện thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file