Tải Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 46/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
46/KH-UBND

Quảng
Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH

ĐÁP ỨNG VỚI CÁC CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA
VI RÚT CORONA

Thực hiện văn bản số 79-CV/TW ngày
29/01/2020 của Ban Bí thư; các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; số
06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày
18/2/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; các chỉ thị số
31-CT/TU ngày 22/01/2020 số 32-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
thông báo số 1691- TB-TU ngày 04/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; thông báo số
01-KL/BCĐ ngày 07/3/2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; tiếp theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 01/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh
xây dựng Kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách
ly triệt để các trường hợp mắc, nghi mắc, các trường hợp đi từ vùng dịch về,
khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất
số mắc, không để trường hợp tử vong. Hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh
đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội.

II. NGUYÊN TẮC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH

– Phòng bệnh là chính, trong đó thông
tin, giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh là biện pháp chủ yếu; kết hợp các biện
pháp chuyên môn kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong phòng,
chống bệnh truyền nhiễm.

– Tuân thủ nghiêm túc phương châm 4 tại
chỗ, 3 sẵn sàng đó là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ,
hậu cần tại chỗ và Chủ động phòng, tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn
trương và hiệu quả.

III. PHÂN LOẠI CẤP
ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập
trên địa bàn; hoặc không có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp
dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.

2. Cấp độ 2: Khi có ca bệnh xuất hiện
và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đến dưới 50
trường hợp mắc; hoặc có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương
tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan rộng
trong cộng đồng từ 50 đến 300 trường hợp mắc.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng
trong cộng đồng từ trên 300 trường hợp mắc.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
CHÍNH

Các hoạt động chính bao gồm Công tác
chỉ đạo, kiểm tra; Công tác truyền thông; Công tác giám sát, dự phòng; Công tác
điều trị; Công tác hậu cần: Tiếp tục thực hiện theo KH số 15/KH-UBND ngày
01/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định tại Quyết định số 42/QĐ-BCĐ ngày
18/02/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virut Corona.

V. ĐÁP ỨNG CÁC CẤP
ĐỘ DỊCH

1. Cấp độ 1: Khi
chưa có ca bệnh xâm nhập; hoặc không có các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với
trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.

1.1. Về công tác phòng, chống dịch tại
cộng đồng:

– Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của
các địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan, chủ động xây dựng Kế hoạch
phòng chống dịch của địa phương, đơn vị theo nguyên tắc 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng,
phối hợp với Ngành Y tế trong việc triển khai công tác vệ sinh môi trường và
các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Thực hiện đồng loạt, đồng bộ, từ
ngày 8/3, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh khai báo y tế để lập hồ sơ quản
lý, theo dõi sức khỏe cho người dân một cách có hệ thống; khẩn trương chỉ đạo
Phòng Y tế huy động các cơ sở y tế trên địa bàn như: Bệnh viện, Trung tâm Y tế,
Trạm y tế, cơ sở y tế tư nhân phối hợp tổ chức rà soát, kiểm tra sức khỏe, đo
thân nhiệt để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe đối với 100% người dân đang
cư trú trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng công an các xã, phường, thị trấn phối hợp
với trạm y tế tăng cường thực hiện quản lý chặt chẽ và yêu cầu khai báo y tế đối
với tất cả những trường hợp người tạm trú, vãng lai, người từ nơi khác mới đến
địa phương trong vòng 14 ngày (bao gồm cả công dân của địa phương đi học tập,
làm việc ở nơi khác mới trở về trong vòng 14 ngày). Bí thư, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện và thường xuyên hàng ngày
nắm chắc tình hình tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn, đặc biệt là
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đi ra từ vùng dịch và tiếp xúc với bệnh
nhân nhiễm Covid-19 để kiểm soát nghiêm ngặt.

1.2. Tổ chức thực hiện giám sát, cách
ly đối với các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với các trường hợp nhập cảnh từ
nước ngoài về Việt Nam qua các cửa khẩu Móng Cái, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn,
Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và các cửa khẩu của huyện Hải Hà, Bình Liêu (nếu
có):

a) Thực hiện khai báo y tế và kiểm dịch
y tế đối với tất cả người nhập cảnh;

b) Thực hiện các thủ tục nhập cảnh
cho hành khách theo quy định của pháp luật hiện hành:

– Các cửa khẩu đường bộ, đường biển:
do BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh thực hiện.

– Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế
Vân Đồn: do Công an Tỉnh, Cục Hải quan tỉnh thực hiện.

c) Tổ chức thực hiện cách ly

– Đối với các trường hợp nhập cảnh
qua cửa khẩu đường bộ:

+ Ban quản lý cửa khẩu lập danh sách
người cần áp dụng biện pháp cách ly y tế để quyết định áp dụng biện pháp cách
ly y tế; Ban hành Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và thông báo với
người liên hệ của người được cách ly theo quy định.

+ Ban quản lý cửa khẩu phối hợp với Sở
Ngoại vụ gửi văn bản thông báo về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với
người nước ngoài đến Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để tiến hành thủ tục thông
báo cho cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia và vùng lãnh thổ có người được
cách ly.

+ Trạm kiểm dịch y tế thông báo cho
TTYT địa phương bố trí phương tiện đưa người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh về
cách ly tại cơ sở y tế.

+ Ban quản lý cửa khẩu đưa những người
không có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở) đến cơ sở cách ly tập
trung do Ủy ban nhân dân địa phương tổ chức.

+ Trạm kiểm dịch y tế khử trùng
phương tiện vận chuyển bằng dung dịch khử trùng có chứa clo với nồng độ 0,5%
clo hoạt tính ngay sau khi vận chuyển.

+ Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách
ly tập trung của địa phương trong vòng 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

– Đối với các trường hợp nhập cảnh
qua đường hàng không tại sân bay Vân Đồn:

+ Trạm kiểm dịch y tế thông báo cho
TTYT Vân Đồn bố trí phương tiện đưa người có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh về
cách ly tại Trung tâm Y tế Vân Đồn;

+ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách
nhiệm đón đón toàn bộ số người có sức khỏe bình thường để bàn giao cho cơ sở
cách ly tập trung theo sự phân công của Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng. Riêng đối
với công dân người nước ngoài và (vợ, hoặc chồng, con cái đi cùng) đưa về cách
ly tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh theo sự bố trí của Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch;
Thường xuyên nắm bắt thông tin, diễn biến bất thường các trường hợp được cách
ly tại các cơ sở cách ly tập trung của các các địa phương ngoài tỉnh do Quân sự
bố trí để báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh có biện pháp chỉ đạo điều tra dịch tễ kịp thời
các trường hợp có liên quan, tiếp xúc tại tỉnh trong quá trình làm nhiệm vụ và
vận chuyển.

+ Phương tiện vận chuyển các công dân
về khu cách ly do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận
tải bố trí.

– Việc xây dựng phương án cách ly tập
trung và tổ chức thực hiện cách ly tập trung do Ban chỉ đạo các địa phương trực
tiếp chỉ đạo, thực hiện theo hướng dẫn của Ngành Y tế. Thời gian cách ly y tế tại
cơ sở cách ly tập trung của địa phương tối thiểu 14 ngày theo quy định của Bộ Y
tế kể từ khi nhập cảnh.

– Đối với các trường hợp nhập cảnh
qua cửa khẩu đường biển

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại Văn bản số 959/UBND-DL1 ngày 19/02/2020 “V/v thống nhất quy
trình đón khách du lịch tàu biển tham quan, du lịch tại Quảng Ninh gắn với công
tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”.

2. Cấp độ 2: Khi
có ca bệnh đầu tiên xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư
trên địa bàn tỉnh đến dưới 50 trường hợp mắc; hoặc có các trường hợp tiếp xúc
trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.

2.1. Về công tác phòng, chống dịch tại
cộng đồng:

– Thực hiện tiếp các hoạt động như cấp
độ 1, các tổ công tác của tỉnh, Ngành y tế bố trí nhân lực, điều phối vật tư,
hóa chất, … để hỗ trợ các địa phương tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế.

– Thực hiện ngay các biện pháp khoanh
vùng, phong tỏa, cách ly các khu vực có nguy cơ hoặc có ca bệnh xuất hiện.

– Vận động nhân dân hạn chế đến những
nơi tập trung đông người; tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình tổ chức lễ cưới,
tiệc cưới tại địa phương trong thời điểm hiện nay, thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm hiệu quả. Đối với lễ cưới, tiệc cưới chưa tổ
chức, vận động các gia đình điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức phù hợp. Đối
với lễ cưới, tiệc cưới đã ấn định thời gian, vận động các gia đình tổ chức
trong phạm vi gia đình; dùng hình thức báo hỷ thay cho giấy mời dự lễ cưới, tiệc
cưới.

– Tất cả các công sở, cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát,
theo dõi nghiêm ngặt thân nhiệt đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, người dân đến làm việc; có sổ nhật ký ghi chép thường xuyên, đảm
bảo không để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không được kiểm soát tốt.

– Ngành Y tế tổ chức tiếp nhận, chuyển
những ca nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh tới cách ly điều trị tại các cơ sở y tế
được phân công.

– Ngành Y tế phối hợp với các ngành:
Công an, Du lịch, Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân các địa phương tiến hành điều tra,
xác minh lộ trình và tình hình tiếp xúc của các ca nhiễm bệnh, nghi ngờ nhiễm bệnh
và những người liên quan để Ngành Y tế tổ chức điều tra dịch tễ học, xây dựng
biểu đồ tiếp xúc để có phương án phân luồng, cách ly theo quy định. Nguyên tắc
thực hiện cách ly:

+ Thực hiện cách ly tại bệnh viện: Đối
với tất cả các trường hợp có bất kỳ biểu hiện sốt, ho, khó thở và có các triệu
chứng cúm đều phải được cách ly tại cơ sở y tế; trường hợp người đi từ tâm dịch
hoặc người nước ngoài nếu điều kiện cách ly ở chỗ khác không đảm bảo; một số đối
tượng đặc biệt khác như phụ nữ mang thai, trẻ em.

+ Thực hiện cách ly tập trung đối với
các trường hợp: người đi từ tâm dịch do cơ quan chuyên môn y tế thông báo; khai
báo không rõ ràng, không minh chúng được có qua vùng dịch hay không. Cơ quan tổ
chức cách ly phải đảm bảo không lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly.

+ Thực hiện cách ly tại các khách sạn,
cơ sở lưu trú: Đối với người nước ngoài nhập cảnh hoặc người nhập cảnh chấp nhận
hình thức cách ly trả phí cho khách sạn hoặc cơ sở lưu trú phù hợp trên địa bàn
xa khu dân cư hoặc khu dân cư thưa người, Ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp
với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế phối hợp với các khách sạn,
cơ sở lưu trú thực hiện việc cách ly theo quy định; việc cách ly phải do chính
quyền địa phương chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên và liên tục.

+ Tại cơ sở cách ly tập trung, căn cứ
tờ khai y tế ban đầu và bổ sung, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh, Sở
Y tế tiến hành phỏng vấn để xác minh hành trình hành khách đã đi qua trong 14
ngày trước khi nhập cảnh. Nếu trường hợp không đi qua tâm dịch, không tiếp xúc
với người đến từ vùng dịch thì có thể thực hiện việc cách ly tại nhà, hoặc cơ sở
cách ly tập trung của địa phương nơi người đó cư trú, hoặc các đơn vị do cơ
quan của người cách ly lựa chọn. Chỉ thực hiện sau khi có cam kết của gia đình,
công ty và tiếp nhận của chính quyền cấp huyện, cấp xã nơi người đó cách ly.
Người được cách ly tại nhà hay cơ sở cách ly của địa phương tiếp tục thực hiện
cách ly hết 14 ngày theo quy định dưới sự giám sát thường xuyên, liên tục của
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

+ Cách ly tại nhà hoặc nơi làm việc,
tham quan, …: Đối với tất cả công dân, người lao động của tỉnh Quảng Ninh từ
nước ngoài trở về, phải thực hiện tự cách ly tại nhà hoặc nơi làm việc trong
vòng 14 ngày kể từ ngày về Việt Nam; định kỳ ghi chép, khai báo hành trình, các
đối tượng tiếp xúc, tự theo dõi kiểm tra sức khỏe hàng ngày; hạn chế việc di
chuyển (trường hợp bắt buộc phải di chuyển thì phải sử dụng phương tiện riêng,
không sử dụng taxi hoặc phương tiện công cộng).

Đối với khách du lịch, khách đi công
tác: Công ty du lịch, đơn vị bảo lãnh phải thực hiện quản lý chặt chẽ hành
trình, định kỳ ghi chép, khai báo hành trình, các đối tượng tiếp xúc, tự theo
dõi kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

– Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
các địa phương, căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp
tỉnh, bố trí các cơ sở cách ly tập trung phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều
kiện thực tế của từng địa phương; xây dựng phương án tổ chức cách ly tại cơ sở
cách ly tập trung, nội quy cơ sở cách ly, thành lập tổ công tác liên ngành và
phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên.

Các cơ sở cách ly tập trung triển
khai việc tiếp nhận, phân nhóm để bố trí vị trí cho từng người được cách ly; lập
danh sách toàn bộ người được cách ly tại cơ sở, trong đó tách riêng danh sách
người Việt Nam và người nước ngoài (nếu có); duy trì nghiêm nguyên tắc cách ly
tập trung, kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa lây nhiễm chéo; lập phiếu theo
dõi sức khỏe từng người và tổng hợp báo cáo hàng ngày về Ban Chỉ đạo phòng chống
dịch của địa phương; phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh để
báo cho Ban Chỉ đạo điều chuyển phương tiện chuyên dụng vận chuyển các trường hợp
nghi ngờ nhiễm bệnh đến các cơ sở y tế được phân công tiếp tục cách ly, theo
dõi và điều trị; đồng thời tiến hành tiêu độc khử trùng nơi ở của người nghi
nhiễm và cơ sở cách ly.

Ban Chỉ đạo các địa phương chịu trách
nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Y tế và Công an tỉnh trong việc lập danh
sách các trường hợp người nước ngoài thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập
trung của địa phương được chuyển đến các cơ sở y tế khác điều trị để làm các thủ
tục bàn giao, đồng thời báo cáo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao theo quy định.

– Kiểm soát tốt công tác đảm bảo an
toàn thực phẩm cho người thực hiện cách ly và lực lượng thực thi nhiệm vụ;

– Thực hiện việc quản lý, thu gom, vận
chuyển và xử lý chất thải nguy cơ lây nhiễm đúng cách. Ngành Y tế bố trí hợp lý
hai xe chuyên dụng vận chuyển rác thải nguy hại tại các cơ sở cách ly tập trung
và vận hành các lò đốt rác thải y tế nguy hại đã được UBND tỉnh cho phép sử dụng
tạm thời phục vụ công tác phòng, chống dịch.

2.2. Về công tác điều trị

a) Đối với các trường hợp chưa có triệu
chứng nhưng đi từ các vùng tâm dịch về hoặc các trường hợp đi từ vùng dịch về
có các triệu chứng nghi ngờ nhưng chưa có kết quả xét nghiệm được đưa vào cách
ly tại các cơ sở y tế: Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly theo quy định của
ngành Y tế; Theo dõi sức khỏe hàng ngày, điều trị, chăm sóc, lấy bệnh phẩm xét
nghiệm chẩn đoán (cho các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ) theo quy định
chuyên môn.

b) Khi xét nghiệm các trường hợp nghi
ngờ tại cơ sở y tế cho kết quả dương tính với Covid -19:

– Tổ chức thực hiện cách ly riêng đối
ca bệnh tại khu cách ly do cơ sở y tế bố trí.

– Thực hiện điều trị tại chỗ theo hướng
dẫn của Bộ Y tế (Ngành Y tế cụ thể hóa, hướng dẫn chi tiết).

Trong quá trình điều trị, nếu bệnh
nhân có diễn biến nặng lên, cơ sở y tế chủ động liên hệ để chuyển bệnh nhân đến
các bệnh viện tuyến cuối của tỉnh được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19, cụ
thể như sau:

+ Các đơn vị: Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm
Hà, Bình Liêu, Hải Hà và Móng Cái sẽ chuyển bệnh nhân về điều trị tại Bệnh viện
số 1, đặt tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái.

+ Các đơn vị: Vân Đồn, Cô Tô, Hạ
Long, Cẩm Phả (Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả; Bệnh viện Cẩm Phả, Bệnh viện
Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Bãi Cháy; Bệnh viện Đa khoa Hạ Long) chuyển bệnh nhân về
bệnh viện số 2, đặt tại bệnh viện Lao và bệnh Phổi.

+ Các đơn vị: Quảng Yên, Đông Triều,
Uông Bí chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Việc tổ chức điều trị tại các cơ sở y
tế do Ngành y tế trực tiếp chỉ đạo và điều phối. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh
những nội dung vượt quá thẩm quyền khả năng giải quyết. Đảm bảo đủ vật tư, hóa
chất, phương tiện phòng hộ và thuốc phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân.

Báo cáo Trung ương hỗ trợ đối với các
ca bệnh khó, phức tạp, có nguy cơ tử vong cao.

3. Cấp độ 3: Khi
có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa
bàn tỉnh từ 50 người đến 300 người mắc.

– Tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch tại cộng đồng, tại khu cách ly tập trung, tại các cơ sở điều
trị như cấp độ 2.

– Huy động tối đa các nguồn lực tại
chỗ, đáp ứng nhu cầu nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ cho các lực
lượng làm nhiệm vụ trực tiếp. Ban chỉ đạo tỉnh căn cứ tình hình thực tế điều tiết
nguồn lực hỗ trợ cho các đơn vị.

– Tạm dừng việc tổ chức tất cả các hoạt
động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch,…; các sự kiện tập trung đông người
trên địa bàn tỉnh.

– Kêu gọi sự hỗ trợ của Trung ương và
các tổ chức Quốc tế (nếu có).

– Thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

4. Cấp độ 4: Khi
có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng dân cư trên địa
bàn tính từ 300 người mắc trở lên.

– Tiếp tục thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch tại cộng đồng, tại khu cách ly tập trung, tại các cơ sở điều
trị như cấp độ 3.

– Thực hiện công tác cách ly tại nơi
cư trú, tạm trú, làm việc đối với tất cả các công dân, người lao động, khách
vãng lai trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát không để người từ nơi khác đến Quảng Ninh
và ngược lại (trừ các trường hợp cụ thể báo cáo Ban chỉ đạo xem xét, quyết định).

– Tổ chức triển khai áp dụng các biện
pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh, xem xét đề xuất việc đóng cửa các trường học;
các chợ buôn bán động vật hoang dã, các cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng phát hiện
có tác nhân gây bệnh; Thực hiện kiểm dịch y tế và xử lý y tế đối với người,
phương tiện ra vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp;

– Tập trung phương tiện, thuốc men,
trang thiết bị, nhân lực y tế để sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh miễn phí cho
người bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ bị bệnh, Điều trị triệt để cho người bị
nhiễm bệnh; thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây
nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

– Chỉ định Quân đội thành lập bệnh viện
dã chiến khi số lượng bệnh nhân mắc vượt quá mức thu dung, điều trị của Bệnh viện
số 1, Bệnh viện số 2 và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

– Kêu gọi sự hỗ trợ của Trung ương và
các tổ chức Quốc tế (nếu có).

– Thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch khẩn cấp theo chỉ đạo của Trung ương.

IV. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Ban chỉ đạo
cấp Tỉnh về phòng chống dịch bệnh

– Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa
các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona trên toàn tỉnh và các địa bàn biên giới
tiếp giáp với vùng dịch.

– Tổ chức phối hợp giữa các sở ngành,
địa phương với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân
nhằm huy động tối đa nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

– Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm
tra các sở, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona. Đánh giá mức độ nghiêm trọng đề
xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp (nếu cần).

2. Ngành Y tế
(Sở Y tế chủ trì)

– Thường trực, chịu trách nhiệm tham
mưu, điều phối, triển khai tổng thể tất cả các hoạt động liên quan đến công tác
phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

– Tham mưu Ban Chỉ đạo, Tỉnh ủy, Hội
đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp chỉ đạo các đơn vị y tế trên
toàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm triển khai công tác phòng, chống
dịch bệnh theo từng tình huống dịch. Thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình
dịch trong nước và quốc tế, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Tỉnh và Bộ Y tế.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương,
đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm,
chỉ đạo lực lượng kiểm dịch y tế cửa khẩu, cảng khẩu thực hiện việc khai báo y
tế theo quy định; triển khai giám sát chặt các hành khách nhập cảnh đối với các
trường hợp đi từ vùng dịch, quản lý các trường hợp bệnh, giám sát tại cộng đồng,
giám sát tại các cơ sở y tế; Hướng dẫn vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch
bệnh tại các cơ quan, trường học, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống,
nơi tập trung đông người,…

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân
dân các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư nhân
phải bố trí khu vực riêng và tổ chức sàng lọc, phân loại người bệnh ngay tại
nơi tiếp đón người bệnh tới khám (tại Khoa Khám bệnh), trước khi người bệnh được
phát số thứ tự chờ khám bệnh; bố trí ít nhất 01 phòng khám cách ly các trường hợp
ho, sốt, khó thở; tiến hành các biện pháp phòng ngừa, quản lý, theo dõi, cách
ly ngay sau khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu của ca bệnh nghi ngờ; tăng
cường giám sát đối với tất cả người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt lưu
ý nhũng người có tiền sử bị bệnh trở về từ những quốc gia có số người mắc bệnh
cao.

– Cập nhật và phổ biến hướng dẫn giám
sát, phòng chống bệnh dịch và hướng dẫn chẩn đoán điều trị do Bộ Y tế ban hành.

– Tổ chức thực hiện Điều lệ Y tế quốc
tế, chia sẻ thông tin với các Tổ chức quốc tế, các quốc gia khác.

– Chỉ đạo, điều hành công tác cấp cứu,
thu dung, điều trị dịch bệnh nhân; trực tiếp chỉ đạo đôn đốc tất cả cơ sở khám
chữa bệnh thực hiện phân tuyến thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị bệnh nhân;
thực hiện việc phân luồng, phân tuyến điều trị bệnh nhân, thực hiện kiểm soát
nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện và thường trực chống
dịch.

– Phối hợp các cơ quan báo chí thực
hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo xây dựng các thông điệp
truyền thông theo các nhóm đối tượng nguy cơ, người nhập cảnh từ vùng có dịch,
người du lịch đến vùng có dịch phù hợp theo từng tình huống dịch. Phối hợp các
cơ quan liên quan quản lý tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp
thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp
phòng, chống.

– Tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng chống
dịch từ các đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị,
địa phương thực hiện các chế độ, chính sách cho các cán bộ tham gia công tác
phòng chống dịch. Điều phối nguồn dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất và có kế hoạch
đề xuất mua bổ sung trường hợp dịch bệnh kéo dài hoặc bùng phát trên diện rộng.

– Kịp thời tổng hợp, báo cáo nếu có các
tình huống đột xuất, phát sinh hoặc các vấn đề chưa được chỉ đạo, các khó khăn,
vướng mắc.

3. Các Sở,
Ngành

3.1. Sở Du lịch:

– Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh
Covid -19, chỉ đạo các công ty du lịch hủy các tua, gói du lịch, không tổ chức
các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh
và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Quảng Ninh. Phối hợp với Sở Ngoại
vụ, sở Y tế bố trí lực lượng phiên dịch phục vụ khách nước ngoài cách ly tập
trung tại các khách sạn.

– Chỉ đạo các Công ty du lịch, khách
sạn, nơi lưu trú quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của
du khách và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế hoặc chính quyền nếu phát hiện du
khách nghi ngờ bị mắc bệnh. Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa
phương tổ chức cách ly, quản lý du khách ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ,
mắc bệnh. Khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách từ vùng dịch hiện đang ở Quảng
Ninh.

– Chủ trì bố trí các cơ sở lưu trú phục
vụ cách ly theo yêu cầu; phối hợp bố trí, quản lý khách tại các cơ sở lưu trú.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông,
Trung tâm Truyền thông tỉnh:

– Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân
dân các huyện thị xã, thành phố chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người
dân trên địa bàn toàn tỉnh đề cao trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng
đồng xã hội trong việc tự phòng, tránh Covid-19; đặc biệt là người dân đã tiếp
xúc gần với những trường hợp có liên quan (nếu có) cần chủ động khẩn trương
khai báo với cơ sở y tế và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng;

– Tuyên truyền để người dân không quá
hoang mang, lo lắng, mất bình tĩnh, nhưng không được chủ quan, lơ là, phải
nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tham gia tích cực khám, sàng lọc; khi có
dấu hiệu sốt, ho, khó thở, có các triệu chứng cúm trên địa bàn tỉnh hoặc di
chuyển đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh phải được chuyển ngay tới các cơ sở y tế
theo quy định để cách ly, theo dõi và thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ
Y tế; hoặc gọi tới tổng đài 1800.9214 để được hỗ trợ y tế.

– Chủ động nắm bắt, định hướng thông
tin dư luận đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện, hiệu quả; đấu tranh mạnh mẽ,
bác bỏ các thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới sự ổn định, an ninh trật tự, cuộc
sống sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, nhất là trên Internet, mạng xã hội; xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an ninh thông tin và an ninh mạng;
tập trung tuyên truyền đậm nét Quảng Ninh là điểm đến an toàn – thân thiện – hấp
dẫn.

3.3. Sở Giao thông Vận tải:

– Đề xuất tạm thời ngừng cấp phép các
chuyến xe quá cảnh tự lái từ Trung Quốc sang Quảng Ninh; đề xuất cấp có thẩm
quyền ngừng các chuyến bay từ vùng có dịch đến Vân Đồn (nếu có thể); triển khai
thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các
phương tiện vận tải; khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi, đến các khu vực đang
có dịch.

– Triển khai các biện pháp quản lý chặt
chẽ hành trình của các phương tiện giao thông công cộng, taxi,… trên địa bàn
tỉnh.

3.4. Công an Tỉnh:

– Phối hợp với ngành y tế thực hiện
nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch ngay tại sân bay; bảo đảm an ninh
cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại
khu vực cửa khẩu và trên địa bàn 3 địa phương; chia sẻ các thông tin về hành
khách nhập cảnh với ngành y tế. Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp
tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng. Đảm bảo
an ninh, trật tự xã hội khi dịch xảy ra trên diện rộng, đặc biệt là cấp độ 3.

– Rà soát, quản lý chặt chẽ hoạt động
cư trú, tạm trú của người dân, người lao động, du khách,… trên địa bàn tỉnh.

3.5. Bộ chỉ huy đội biên phòng tỉnh:

– Phối hợp với ngành y tế thực hiện
nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu, chia sẻ các thông
tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế; chỉ đạo việc cấm người qua lại tại
các đường mòn, lối mở khu vực biên giới và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại
các cửa khẩu khác.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương biên giới và
các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người qua lại trên tuyến biên
giới đất liền, biên giới trên biển, đường mòn, lối mở, cầu phao tạm Km3+4, các
điểm xuất hàng trên tuyến biên giới bộ, biên giới biển, nhất là cảng Vạn Gia, cửa
sông Bắc Luân… Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm
minh các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

3.6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

– Chủ trì, sẵn sàng phối hợp với các
Bộ Y tế, Công an, Ngoại vụ, các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các địa
phương Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu, Vân Đồn tiếp nhận người Việt Nam về nước từ
vùng có dịch.

– Chuẩn bị sẵn sàng triển khai các
khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của Quân khu, thành lập bệnh viện dã chiến
trong trường hợp dịch lan rộng. Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch
trong các đơn vị quân đội.

– Đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ
khi có các biến động xã hội xảy ra do dịch bệnh,

3.7. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với Công
an tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các địa phương cập
nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, thông báo cho cho các cơ quan ngoại giao
của các nước trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài mắc
bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại Việt Nam. Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp
nhận các công dân người nước ngoài nhập cảnh từ vùng dịch để bàn giao cho các
cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

3.8. Các sở, ban, ngành: Lao động-
Thương binh và Xã hội, Công Thương, Du lịch, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh phối
hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên các cấp,
các địa phương, đơn vị liên quan: Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám
sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động, làm việc xuất phát,
trở về từ vùng đang có dịch, không tổ chức đưa lao động Quảng Ninh đến các nước
đang có dịch; khẩn trương rà soát, nắm chắc tình hình các doanh nghiệp dừng sản
xuất kinh doanh, giãn hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động..;
số người lao động, gia đình người lao động thường trú và tạm trú tại Quảng Ninh
bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có giải
pháp kịp thời đảm bảo an sinh xã hội; làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các
doanh nghiệp tạo điều kiện cho những người lao động phải thực hiện cách ly y tế
được hưởng chế độ chính sách như nghỉ ốm trong thời gian cách ly.

3.9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông
tin tới các giáo viên, người lao động, học sinh, sinh viên đang du học ở nước
ngoài để chủ động không đến các khu vực đang có dịch tại các nước và tự áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch. Phổ biến thông tin về tình hình dịch, tổ chức
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tới học sinh, sinh viên, các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh; có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống
dịch khi có yêu cầu của ngành y tế.

3.10. Sở Tài chính bảo đảm đủ kinh
phí phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ưu tiên cấp kinh phí mua sắm bổ sung
thuốc, vật tư, hoá chất, các phương tiện phòng chống dịch đáp ứng yêu cầu thực
tiễn phòng chống dịch tại tỉnh. Áp dụng thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối với
công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế và các cơ quan đơn vị
tham gia công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

3.11. Sở Công Thương:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tích
cực tìm kiếm nguồn cung cấp khẩu trang nước sát khuẩn và các vật tư y tế phục vụ
phòng chống dịch.

– Đảm bảo các mặt hàng tiêu dùng, điện,
nước phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Không để xảy ra tình trạng khan hiếm
hàng tiêu dùng do đầu cơ, tích trữ hàng hóa.

– Phối hợp với Cục quản lý thị trường
Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tăng
cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng, lợi dụng tình hình để găm hàng, tăng giá, trục lợi…; đôn đốc
các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm ổn định
nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong mọi trường hợp diễn biến
của dịch bệnh; có phương án điều tiết, tăng lượng cung ứng nguồn hàng khi cần
thiết để giữ ổn định tâm lý người dân, bình ổn thị trường trong mọi tình huống
và có biện pháp bình ổn thị trường nhất là những yếu phẩm cần thiết đồng thời
chủ động tuyên truyền để người dân an tâm, không nên quá hoang mang, lo lắng và
hạn chế mua hàng hóa tích trữ.

3.12. Sở Văn hóa và Thể thao:

– Tăng cường công tác tuyên truyền, bắt
buộc nhân dân, du khách đeo khẩu trang, thực hiện rửa tay sát khuẩn tại các điểm
tham quan. Khi nhận thấy có dấu hiệu dịch tễ (ho, sốt, chảy nước mũi,…) phải
thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất hoặc thông báo đến số điện thoại đường
dây nóng của Sở Y tế và các địa phương để được hướng dẫn.

– Thường xuyên thực hiện phun khử
trùng tại các điểm tham quan, nơi tập trung đông người.

– Các Ban Quản lý thực hiện áp dụng
cho mỗi du khách khai tờ khai y tế, lập sổ thống kê theo dõi từng du khách (họ
tên, tuổi, địa chỉ lưu trú, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ, những
thành viên đi cùng Đoàn,…),

3.13. Sở Nông Nghiệp và phát triển
Nông thôn: Tham mưu cho Ban chỉ đạo tình phê duyệt Kế hoạch ứng phó với nguy cơ
xuất hiện Covid -19 trên động vật.

3.14. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với
Sở Lao động – Thương binh xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm
tra, giám sát việc thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi nghiêm ngặt
thân nhiệt đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người
dân đến làm việc tại các công sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3.15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh
chỉ đạo các tổ chức thành viên các địa phương tích cực, chủ động phối hợp với
ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận
thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa
phương trực tiếp chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các xã, phường, thị trấn
quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp theo từng cấp độ của dịch bệnh.

– Chủ trì phối hợp với Công an Tỉnh,
Sở Y tế và các ngành liên quan: thực hiện đồng loạt, đồng bộ, từ ngày 8/3, tất
cả người dân trên địa bàn tỉnh khai báo y tế để lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức
khỏe cho người dân một cách có hệ thống thường xuyên hằng ngày nắm chắc tình
hình tạm trú, tạm vắng của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp
có dấu hiệu nghi ngờ đi ra từ vùng dịch và tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm
Covid-19 để kiểm soát nghiêm ngặt.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở
Du lịch, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan yêu cầu yêu cầu các
cơ sở lưu trú, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh tiến hành khai báo y tế đối với
tất cả du khách đến Quảng Ninh (gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, kể cả
khách đã khai tại cửa khẩu khi nhập cảnh). Sở Y tế chủ trì chỉ đạo hướng dẫn và
gửi mẫu Tờ khai y tế cho các địa phương để in, cung cấp cho các cơ sở lưu trú,
khu, điểm du lịch (mẫu tờ khai gồm 2 niên: 1 niên lưu tại cơ sở lưu trú, khu du
lịch, 1 niên du khách giữ; Khách không phải khai lại nếu xuất trình được tờ
khai đã khai tại Quảng Ninh.

– Các địa phương sẵn sàng và chủ động
ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất số người mắc,
không để dịch lây lan ra cộng đồng; hạn chế số người tử vong; Mỗi địa phương phải
bố trí 01 khu vực cách ly để điều trị cho bệnh nhân mắc, đồng thời bố trí 01
khu vực cách ly để cách ly những người đi từ vùng dịch trở về.

– Chủ động phối hợp với Ngành Y tế và
các sở ngành, các địa phương bạn trong việc triển khai các hoạt động, bảo đảm
cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động
phòng, chống dịch.

– Chỉ đạo, triển khai công tác quản
lý, giám sát chặt chẽ đối với các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, tại nơi
làm việc, …

5. Thủ trưởng các
sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
căn cứ chức năng, nhiệm
vụ, phạm vi được giao, khẩn trương hoàn thiện kịch bản ứng phó với từng cấp độ
dịch bệnh phù hợp với từng tình huống cụ thể và thực tiễn của địa phương, đơn vị;
phân công nhiệm vụ gắn trách nhiệm với từng cấp, từng ngành, từng địa bàn với từng
hoàn cảnh cụ thể để thống nhất chỉ đạo trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó, gắn
trách nhiệm cụ thể người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Thời gian hoàn thành trong ngày 10/3/2020, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch Đáp ứng với các
cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có các tình huống đột xuất,
phát sinh, hoặc các nội dung chưa được đề cập trong Kế hoạch này, các nội dung
khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh
(qua Sở Y tế tổng hợp, tham mưu) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– BCĐTW COVID-19;
– Bộ Y tế, VPCP (báo cáo);
– TT TU, TT HĐND tỉnh, ĐĐBQH tỉnh (b/c);
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Các Ban XD Đảng, MTTQ và các TCCTXH tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh;
– V0, V1-3, các CVNCTH;
– Lưu: VT, VX4.

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

Kế hoạch 46/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file