Tải Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2044/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2044/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI
QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số
518/TTr-CP ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc
tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh
sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH


Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN CƯ TRÚ TẠI ÁO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2044/QĐ-CTN ngày 19 tháng 11 năm 2019 của
Chủ tịch nước)

1.  

Chu Thanh Thủy, sinh ngày 12/5/1984 tại
Hà Nội

Hiện trú tại: Kuengasse 11, 6900 Bregenz, Áo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A3.10, chung cư
109 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.  

Nguyễn Thị Kim Quang , sinh ngày
20/02/1988 tại tỉnh Khánh Hòa

Hiện trú tại: Grundbachweg 37/2/5, 4020 Linz,
Áo

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm II, Thôn Thủy
Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Giới tính: Nữ

 

 

Quyết định 2044/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file