Tải Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 2046/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2046/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP
QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số
524/TTr-CP ngày 21/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Ông La Chí Ninh, sinh ngày 01/01/1958 tại
Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: La Chí Ninh

Hiện cư trú tại: 106I/86C Lạc Long Quân, Phường
3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ
ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ
nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH


Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

Quyết định 2046/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông La Chí Ninh do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file