Tải Quyết định 2942/QĐ-BCT năm 2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 2942/QĐ-BCT năm 2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 2942/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 28/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 2942/QĐ-BCT năm 2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 2942/QĐ-BCT năm 2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2942/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

ÁP
DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM NHÔM CÓ XUẤT
XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại
thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP
ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật
Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng
, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm
2018 của Bộ trưở
ng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT
ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-BCT
ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định điều tra áp dụng
biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc
không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân
Trung Hoa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối
với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình,
đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập
khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90,
7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung
Hoa (mã vụ việc AD05), với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định
này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể
từ ngày được ban hành.

Điều 3. Quyết định số 1480/QĐ-BCT ngày 29 tháng 5 năm
2019 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ
thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– V
ăn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: CA, XD, TC, NG, TTTT;
– Các Th
trưởng;
– Các website: Ch
ính phủ, Bộ Công Thương;
– T
ng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
– CácCục: CN, XNK;
– Các Vụ: AP, ĐB, PC;
n phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
– Lưu: VT, PVTM (08).

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM NHÔM
CÓ XUẤT XỨ TỪ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-BCT
ngày 28
tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa bị
áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

a) Tên gọi và đặc tính cơ bản

Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm; hợp
kim hoặc không hợp kim; ở dạng thanh, que và hình, đã được
đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm. Các sản phẩm
này có một dạng thù hình, có mạng lập phương, có thể thiết
kế theo nhiều hình dạng và mặt cắt khác nhau, có thể tạo ra nhiều màu sắc khác
nhau trên bề mặt, có thể tái chế lại.

b) Mục đích sử dụng

Dùng làm cửa nhôm, vách nhôm, tủ
nhôm, trang trí nội ngoại thất, kết cấu trong xây dựng nhà cửa và các công
trình xây dựng khác; dùng làm các chi tiết máy móc, kết cấu trong lĩnh vực công
nghiệp; và các mục đích khác.

c) Mã số hàng hóa (mã HS) và mức
thuế nhập khẩu hiện hành

Tại thời điểm hiện tại, hàng hóa bị
áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức được phân loại theo các mã HS sau:
7604.10.10; 7604.10.90; 7604.21.90; 7604.29.10; 7604.29.90.


số


tả
hàng hóa

Thuế ưu đãi

ACFTA1

Phần XV

KIM LOẠI CƠ BẢN VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG KIM LOẠI CƠ
BẢN

Chương 76

Nhôm và các sản phẩm bằng nhôm

7604

Nhôm ở dạng
thanh, que và hình.

760410

– Bằng nhôm, không hợp kim:

76041010

– – Dạng thanh và que

5

0

76041090

– – Loại khác

10

0

760421

– – Dạng hình rỗng:

 

 

– Bằng hợp kim nhôm:

 

 

76042190

– – – Loại khác

10

0

760429

– – Loại khác:

 

 

76042910

– – – Dạng thanh và que được ép đùn

5

0

76042990

– – – Loại khác

10

0

Bộ Công Thương có thể sửa đổi, bổ
sung danh sách các mã HS của hàng hóa bị áp dụng thuế chống
bán phá giá chính thức để phù hợp với mô tả hàng hóa bị điều
tra và các thay đổi khác (nếu có).

2. Nước sản xuất/xuất
khẩu hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán
phá giá chính thức là hàng hóa có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
(Trung Quốc).

3. Kết luận điều
tra cuối cùng

Cơ quan điều tra kết luận rằng có tồn
tại: (i) hành vi bán phá giá, (ii) thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa việc nhập khẩu hàng hóa bán
phá giá với thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

4. Mức thuế và
danh sách các công ty bị áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

STT

Tên
công ty sản xuất, xuất khẩu

Tên
ng ty thương mại liên quan

Mức
thuế chống bán phá giá chính thức

Cột
1

Cột
2

Cột
3

1

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

2,49%

Guangxi Forde Imp. &Exp. Co.,
Ltd

Guangzhou Kaili Import&Export
Trading Co., Ltd

Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd

2

Guangdong JMA Aluminium Profile Factory
(Group) Co., Ltd

Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

JMA (HK) Company Limited

8,41%

3

Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

Pingxiang Huashao Import&Export
Trade Co., Ltd

35,58%

4

Goomax Metal Co., Ltd Fujian

Quanzhou

Shengchuang Trading Company

18,16%

5

Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

Linqu Linqu Lude Industry and Trade
Co., Ltd

24,87%

6

Guangxi Aomei Aluminum Industry
Co., Ltd

25,62%

7

Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

22,00%

8

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium
Company Limited

35,58%

9

Shandong Xinyudong Aluminium Co.,
Ltd

35,58%

10

Guangdong Weiye Aluminium Factory
Group Co., Ltd

20,35%

11

Nanning City Weiweihai

Construction Doors and Windows Co.,
Ltd

23,47%

12

Alnan Aluminium Co., Ltd

35,58%

13

Guangxi Yalong Aluminium Industry Co.,
Ltd

35,39%

14

Pingguo Jianfeng Aluminium Company
Limited

31,22%

15

Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

Weichang Aluminum (Hong Kong) Co.,
Ltd.

35,58%

16

Các công ty khác

35,58%

5. Hiệu lực và thời
hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

a) Hiệu lực

Thuế chống bán phá giá chính thức có
hiệu lực kể từ ngày Quyết định áp dụng biện pháp chống bán
phá giá chính thức có hiệu lực.

b) Thời hạn áp dụng

Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá
giá chính thức là không quá 05 (năm) năm kể từ ngày Quyết định áp dụng biện
pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực (trừ khi được gia hạn theo quy định
tại Điều 82 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14).

6. Thủ tục, hồ sơ
kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức

Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng nhận
xuất xứ (C/O)

– Trường hợp 1: Nếu không xuất trình
được C/O thì áp dụng mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

– Trường hợp 2: Nếu xuất trình được
C/O từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc thì không phải nộp thuế chống bán phá giá chính thức.

– Trường hợp 3: Nếu xuất trình được
C/O từ Trung Quốc thì chuyển sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận chất lượng (bản
gốc) của công ty sản xuất (mill
-test
certificate) hoặc các giấy tờ tương đương (bản gốc) chứng mi
nh tên nhà sản xuất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận công ty sản xuất)

– Trường hợp 1: Nếu không xuất trình
được Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên công ty
nêu tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính
thức là 35,58%.

– Trường hợp 2: Nếu xuất trình được
Giấy chứng nhận công ty sản xuất nhưng không trùng với tên
của các công ty sản xuất tại Cột 1 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

– Trường hợp 3: Nếu xuất trình được
Giấy chứng nhận công ty sản xuất trùng với tên của các công ty nêu tại Cột 1 Điều
4 của Thông báo này thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra tên công ty xuất
khẩu

– Trường hợp 1: Nếu tên công ty xuất
khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại)
trùng với tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc công ty thương mại
liên quan tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 thì nộp mức thuế tương ứng theo
hàng ngang tại Cột 3 Điều 4 của Thông báo này.

– Trường hợp 2: Nếu tên công ty xuất
khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại) không trùng với
tên các công ty sản xuất, xuất khẩu tại Cột 1 hoặc các công ty thương mại liên quan
tương ứng theo hàng ngang tại Cột 2 Điều 4 của Thông báo này thì nộp mức thuế
chống bán phá giá chính thức là 35,58%.

7. Mức chênh lệch
thuế chống bán phá giá

Trong trường hợp mức thuế chống bán
phá giá chính thức thấp hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, khoản chênh lệch
thuế đã nộp sẽ được hoàn trả theo quy định tại khoản 5 Điều 68 của
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14. Chênh lệch mức thuế chống bán
phá giá chính thức và tạm thời cụ thể như sau:

Bảng
7.1: Chênh lệch mứ
c thuế chống bán phá giá chính thức và tạm thời

STT

Tên
công ty sản xuất, xuất khẩu

Tên
công ty thương mại liên quan

Mức
thuế chống bán phá gi
á tạm thời

Mức
thuế chống bán phá gi
á chính thức

Mức
chênh lệch thuế chống bán phá gi
á

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

1

Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd

Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd

Foshan Xingfa Trading Co., Ltd

2,46%

2,49%

0,03%

Guangxi Forde Imp. &Exp. Co.,
Ltd

Guangzhou Kaili Import&Export
Trading Co., Ltd

Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd

2

Guangdong JMA Aluminium Profile
Factory (Group) Co., Ltd

Foshan JMA Aluminium Co., Ltd

JMA(HK) Company Limited

8,40%

8,41%

0,01%

3

Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd

Pingxiang Huashao Import&Export
Trade Co., Ltd

35,58%

35,58%

0%

4

Goomax Metal Co., Ltd Fujian

Quanzhou Shengchuang Trading
Company

18,48%

18,16%

-0,32%

5

Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd

19,07%

24,87%

5,80%

Linqu Lude Industry and Trade Co.,
Ltd

20,59%

4,28%

6

Guangxi Aomei Aluminum Industry
Co., Ltd

12,65%

25,62%

12,97%

7

Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd

20,06%

22,00%

1,94%

8

Foshan Sanshui Fenglu Aluminium
Company Limited

35,58%

35,58%

0%

9

Shandong Xinyudong Aluminium Co.,
Ltd

35,58%

35,58%

0%

10

Guangdong Weiye Aluminium Factory
Group Co., Ltd

11,82%

20,35%

8,53%

11

Nanning City Weiweihai Construction
Doors and Windows Co., Ltd

18,09%

23,47%

5,38%

12

Alnan Aluminium Co., Ltd

35,58%

35,58%

0%

13

Guangxi Yalong Aluminium Industry
Co., Ltd

26,74%

35,39%

8,65%

14

Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited

34,15%

31,22%

-2,93%

15

Huachang Aluminum Factory Co., Ltd.

Weichang Aluminum (Hong Kong) Co.,
Ltd.

35,58%

35,58%

0%

16

Các công ty khác

35,58%

35,58%

0%

– Trong trường hợp mức chênh lệch thuế
chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 nhỏ hơn 0 (không), doanh nghiệp được
hoàn lại khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá đã nộp.

– Trong trường hợp mức chênh lệch thuế
chống bán phá giá tại Cột (3) Bảng 7.1 lớn hơn hoặc bằng 0
(không), doanh nghiệp không bị truy thu khoản chênh lệch thuế chống bán phá giá.

8. Trình tự thủ tục
tiếp theo của vụ việc

Trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu
không thuộc phạm vi hàng hóa theo mô tả tại Điều 1 của Thông báo này, doanh
nghiệp có thể đề nghị rà soát phạm vi hàng hóa theo quy định của Nghị định số
10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ
thương mại hoặc nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ theo quy định của Thông tư số
06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương
mại.

9. Thông tin liên
hệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công
Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (24) 22 20 53 04

Thư điện tử:

– ducpg@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra
Phùng Gia Đức)

– maitrh@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra
Trần Hoàng Mai)

Quyết định và Thông báo áp dụng biện
pháp chống bán phá giá chính thức có thể truy cập và tải xuống tại trang thông
tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vn; hoặc Cục
Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.1 Do Bên
yêu cầu chỉ đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản
phẩm nhôm thanh định hình nhập khẩu từ Trung Quốc, vì vậy Cơ quan điều tra chỉ
sử dụng biểu thuế ACFTA làm tham chiếu.

Quyết định 2942/QĐ-BCT năm 2019 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file