Tải Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 3365/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3365/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày
30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC ĐẶC BIỆT
CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA BỘ Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Khám, chữa bệnh
ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP
ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg
ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng
Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Thành lập Bộ
phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng
(sau đây gọi tắt là Bộ phận thường trực đặc biệt).

1. Trưởng Bộ
phận thường trực đặc biệt: Ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế.

2. Phó Trưởng
Bộ phận thường trực đặc biệt:

– Ông Nguyễn
Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

– Ông Trần Như
Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

3. Các Thành
viên:

– Ông Nguyễn
Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

– Ông Đào Xuân
Cơ, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai;

– Ông Lê Xuân
Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang;

– Bà Lê Thị Quỳnh
Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

– Ông Nguyễn
Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế;

– Ông Chu Văn
Tuyến, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

– Bà Nguyễn Lê
Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

– Ông Ngô Anh
Văn, Trưởng ban Xã hội – Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống;

– Ông Phạm Tuấn
Dũng, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

4. Nhiệm vụ:

– Triển khai
các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch, điều
trị bệnh nhân, công tác truyền thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng và các địa
phương lân cận có liên quan.

– Kiểm tra, hỗ
trợ địa phương trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch
COVID-19 theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia và các chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

– Trưởng Bộ phận
thường trực đặc biệt tham gia các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 của Thành phố Đà Nẵng.

– Định kỳ hằng
ngày hoặc đột xuất báo cáo công tác phòng, chống dịch triển khai trên địa bàn
Thành phố Đà Nẵng về Bộ Y tế.

Điều 2. Thành lập các Đội hỗ trợ
chuyên môn, kỹ thuật bao gồm:

1. Đội Điều tra, giám sát dịch

– Đội trưởng:
Ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

– Phó Đội trưởng:
Ông Lê Xuân Huy, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

– Phó Đội trưởng:
Ông Ngũ Duy Nghĩa, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ
Trung ương.

– Thành viên:

+ Ông Nguyễn
Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng, Cục Quản lý Môi trường y tế;

+ Ông Chu Văn
Tuyến, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng;

+ Ông Hoàng Tiến
Thanh, Quyền Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Nha
Trang;

+ Ông Trần Anh
Tú, Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Ông Trần
Công Khả, Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí
Minh;

+ Ông Trương
Công Hiếu, Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur Thành phố Hồ
Chí Minh;

+ Ông Nguyễn
Đình Minh Mẫn, Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế.

Ngoài các
thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến
tình hình dịch bệnh, Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết
định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng
các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường
trực đặc biệt.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện
theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng
dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động điều tra, giám sát, đáp ứng chống dịch
tại Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức điều tra các trường hợp bệnh, xử lý ổ dịch;
khoanh vùng kiểm soát; lập danh sách, thực hiện cách ly, theo dõi chặt chẽ tình
hình sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp bệnh đã xác định
hoặc trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; thực hiện tiêu độc khử trùng tại tất cả các
trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, khu vực công cộng, hộ gia đình và khu
dân cư; tuyên truyền, khuyến cáo người dân tự phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bằng
cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang đúng cách; tổ chức
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại
địa bàn.

+ Nhiệm vụ cụ
thể của các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

2. Đội Điều trị

– Đội trưởng:
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

– Phó Đội trưởng:
Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

– Thành viên:

+ Ông Hoàng
Bùi Bảo, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Dược Huế;

+ Ông Lê Văn
Trụ, Phòng Nghiệp vụ – Thanh tra – Bảo vệ sức khỏe cán bộ, Cục Quản lý Khám, chữa
bệnh;

+ Ông Trần Văn
Chương, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Ông Nguyễn
Thành Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế;

+ Bà Lê Thị
Thuý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng;

+ Ông Nguyễn
Thái Nghĩa, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán y khoa, Trường Đại học kỹ thuật Y Dược
Đà Nẵng;

+ Ông Trần
Thanh Linh, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Ngô Việt
Anh, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Ông Nguyễn
Văn Hải, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy;

+ Bà Hà Mai
Hương, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Tim Hà Nội;

+ Ông Đỗ Ngọc
Sơn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Mai Duy
Tôn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Hoàng
Minh Hoàn, Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Phạm Thế
Thạch, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Tạ Bá
Toàn, Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trần Thị
Nga, Điều dưỡng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trương
Anh Thư, Phó Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Gia
Khánh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn
Văn Minh, Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Bằng
Tùng, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Hữu
Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Đỗ Duy
Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn
Quốc Thái, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn
Quang Huy, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Văn
An, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn
Văn Lên, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Hồng
Sơn, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Trương
Văn Minh, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch.

Ngoài các
thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến
tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết
định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng
các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường
trực.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện
theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng
dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động cách ly, chăm sóc, điều trị bệnh nhân
trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức khám, sàng lọc, phân loại, thu dung,
cách ly, chăm sóc điều trị các trường hợp bệnh đã xác định và các trường hợp
nghi ngờ mắc bệnh; triển khai các biện pháp phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ
sở điều trị; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai tại các cơ sở
y tế.

+ Nhiệm vụ của
các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

3. Đội Xét nghiệm

– Đội trưởng:
Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

– Phó Đội trưởng:
Bà Nguyễn Lê Khánh Hằng, Phó Trưởng khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung
ương.

– Thành viên:

+ Bà Huỳnh Thị
Kim Mai, Phó Trưởng khoa Vi sinh miễn dịch, Viện Pasteur Nha Trang;

+ Bà Phạm Thị
Hiền, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Bà Vũ Thị
Bích Hậu, Khoa Vi rút, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

+ Ông Nguyễn
Hoàng Anh, Khoa Vi sinh Miễn dịch, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Ông Nguyễn
Tường Duy, Trung tâm Kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm thiết bị phòng xét nghiệm,
Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Bà Phạm Hồng
Nhung, Phó Trưởng khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Nguyễn Ngọc
Điệp, Điều dưỡng trưởng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Phạm Ánh
Hồng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Bà Trần Thị
Thảo, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Bùi Minh
Vượng, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Lê Đức
Linh, Khoa Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài các
thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến
tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết
định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng
các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường
trực.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện
theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Hỗ trợ, hướng
dẫn việc tổ chức triển khai các hoạt động xét nghiệm tại Thành phố Đà Nẵng: Tổ
chức lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; triển khai các hoạt động xét
nghiệm chẩn đoán phát hiện nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo đúng qui trình kỹ thuật;
đảm bảo công tác an toàn sinh học.

+ Nhiệm vụ của
các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

4. Đội Truyền thông

– Đội trưởng:
Ông Ngô Anh Văn, Trưởng Ban xã hội – Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống.

– Phó Đội trưởng:
Ông Phạm Tuấn Dũng, Chuyên viên Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế.

– Thành viên:

+ Ông Lê Văn Bảo,
Phóng viên Báo gia đình và xã hội;

+ Ông Phạm
Minh Thùy, Phóng viên Báo gia đình và xã hội;

+ Bà Nguyễn Thị
Hương, Phụ trách phòng, Phòng Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Ngô Văn
Chiến, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Bạch Mai;

+ Ông Nguyễn Đức
Thịnh, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngoài các
thành phần như trên, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tùy theo diễn biến
tình hình dịch bệnh Đội trưởng báo cáo Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt quyết
định trưng dụng cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị y tế theo thẩm quyền; Thủ trưởng
các cơ quan có cán bộ trưng dụng cử cán bộ theo đề nghị của Trưởng Bộ phận thường
trực.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện
theo sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Bộ phận thường trực đặc biệt.

+ Đưa tin, hỗ
trợ trong công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố
Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

+ Nhiệm vụ của
các thành viên trong Đội do Đội trưởng phân công.

Điều 3.
Chế độ làm
việc của Bộ phận thường trực đặc biệt

1. Các thành
viên Bộ phận thường trực đặc biệt và các Đội hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật làm việc
theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt trực tiếp chỉ đạo,
điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận thường trực đặc biệt, chịu trách nhiệm
trước Bộ trưởng Bộ Y tế và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng,
chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Các Đội hỗ
trợ chuyên môn, kỹ thuật tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Bộ phận thường trực
đặc biệt.

Điều 4.
Kinh phí
hoạt động của thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt và các Đội hỗ trợ chuyên
môn, kỹ thuật được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị quản
lý cán bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 5.
Bộ phận thường
trực đặc biệt sẽ giải thể sau có ý kiến của Bộ Y tế.

Điều 6.
Quyết định
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số
3334/QĐ-BYT ngày 25/7/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập 03 Đội công tác đặc biệt
của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng.

Điều 7.
Các Ông, Bà:
Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc
Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 7;
– Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Lưu: VT, VPB1.

Q. BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

 

Quyết định 3365/QĐ-BYT năm 2020 về thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file