Tải Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 373/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 373/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 49/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch
Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có
danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI
QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 373/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Ngô Đăng Quảng, sinh ngày 10/9/1972 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đoàn Xá, huyện
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo GKS số 125 ngày 22/9/1972

Hiện trú tại: Flat E, 8/F, Blk 6, Park Avenue,
18 Hoi Ting Road, Kow Loon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn Đắc Lộc,
xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nam

2.

Lưu Thị Thảo, sinh ngày 30/8/1987 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đại Hợp, huyện
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo GKS số 159 ngày 11/11/2001

Hiện trú tại: 615 Lei Ning house, Ap Lei Chau
Estate, Ap Lei Chau

Hộ chiếu số: N1519075 cấp ngày 30/8/2011 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đại Hợp,
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.

Vũ Thị Loan, sinh ngày 29/4/1973 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND khu phố Hồng Bàng,
thành phố Hải Phòng theo GKS số 996 ngày 21/5/1973

Hiện trú tại: Room 4018 Sau Tai house, Pu Tai Estate,
Tuen Mun, NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số 6, ngõ 375
phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Phan Hiền An (Fan Yin Wah), sinh ngày
19/8/1960 tại Bình Phước

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận An Lộc, tỉnh
Bình Long cũ (nay là tỉnh Bình Phước) theo Khai sinh số 246 ngày 16/10/1960

Hiện trú tại: Flat 814/8/F, Block 5, Ching
Moon house, Tin Ching Estate, Tin Shui Wai, NT

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 519/29 Âu Cơ,
phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5.

Chí Tiểu Vi, sinh ngày 21/01/1975 tại TP. Hồ
Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Nhựt Tảo,
quận 10, TP. Hồ Chí Minh theo Trích lục bộ khai sinh số 66 ngày 25/01/1975

Hiện trú tại: 411 Room 4/F Wu Tusi house Wu
King Estate, Tuen Mun

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Nhựt Tảo,
quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Phạm Lệ Dung, sinh ngày 30/10/1964 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Lê Chân,
thành phố Hải Phòng theo GKS ngày 03/11/1964

Hiện trú tại: Castle Peak Road, 524-6/F Bool B

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 95 Hoàng Quí,
phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

7.

Lưu Thị Phương Thảo, sinh ngày 01/12/1988 tại
Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Ngọc Hải, quận
Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo GKS số 103 ngày 07/12/1991

Hiện trú tại: Flat E, 1/F, Block 10 Villa
Esplanada, Tsing Yi

Hộ chiếu số: N2047858 cấp ngày 05/3/2019 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Tiền
Phong, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

8.

Lý Vi Viên, sinh ngày 01/01/1978 tại TP. Hồ
Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 12, quận
11, TP. Hồ Chí Minh theo GKS số 016 ngày 03/01/1978

Hiện trú tại: Flat B 1/F Dor Boa Building 9, 7
Sing Chui Path, Tuen Mun, New Torritories

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 241/110N đường
Lãnh Bình Thăng, phường 12, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

9.

Bùi Thị Hương, sinh ngày 29/4/1979 tại Quảng
Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Cửa Ông,
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo GKS số 186 ngày 22/5/1979

Hiện trú tại: Flat 302, 2/F Cheung Lok house ,
31 Cheung Kwai Road, Cheung Kwai Estate, Cheung Chau

Hộ chiếu số: N1875694 cấp ngày 19/3/2018 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, khu 1,
phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

10.

Bùi Hùng, sinh ngày 20/12/1996 tại Hồng Kông

Nơi đăng ký khai sinh: Khu Hành chính đặc biệt
Hồng Kông theo GKS số Y602720(0) ngày 17/4/1997

Hiện trú tại: Flat 3512, 35/F Sau Wong Hse,
Sau Mau Ping (South), Sau Mau Ping

Giới tính: Nam

11.

Voong Kwun, sinh ngày 25/11/2012 tại Hồng Kông

Nơi đăng ký khai sinh: Khu Hành chính đặc biệt
Hồng Kông theo GKS số S603961(A) ngày 12/12/2012

Hiện trú tại: Flat 801 Ning Hing house, Hing
Wah (2) Estate, Chai Wan

Giới tính: Nam

12.

Phạm Thị Phương Trang, sinh ngày 28/02/1982 tại
Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Hà Khánh,
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo GKS số 15 ngày 15/3/2001

Hiện trú tại: Flat 801 Ning Hing house, Hing
Wah (2) Estate, Chai Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: tổ 2, khu 1,
phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

13.

Vũ Quang Thắng (Chan Yin Shing Jason), sinh
ngày 01/11/1989

tại Hồng Kông

Nơi đăng ký khai sinh: Khu Hành chính đặc biệt
Hồng Kông theo GKS số Y158647 ngày 05/9/1990

Hiện trú tại: Rm 2410 Tsui Yue Hse, Tsui Ping
Estate, Kwun Tong

Giới tính: Nam

14.

Đào Thị Chiên, sinh ngày 17/3/1978 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Dương, huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo GKS số 27 ngày 24/3/1978

Hiện trú tại: Flat 516, 5/F Luen Yan house,
Kwai Luen Estate, Kwai Chung, NT

Hộ chiếu số: N2156311 cấp ngày 11/11/2019 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 3, xóm
Đình, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

15.

Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 26/9/1984 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Bàng La, quận
Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng theo GKS số 49 ngày 12/5/2003

Hiện trú tại: Flat 2815, 28/F Chi Tat house,
On Tat Est, Anderson Rd, Kwun Tong

Hộ chiếu số: N1875740 cấp ngày 30/10/2017 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xóm Tiểu Bàng,
phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

16.

Hoàng Thị Thanh, sinh ngày 01/4/1963 tại Quảng
Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Cẩm Tây,
thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo GKS số 65 ngày 20/7/1984

Hiện trú tại: Flat 3809, 38/F Sau Ho house, Sau
Mau Ping (South) Estate

Hộ chiếu số: N2112407 cấp ngày 28/6/2019 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Cẩm
Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

17.

Lê Thị Thúy, sinh ngày 10/6/1974 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Dương Quan, huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo GKS số 16 ngày 11/02/1998

Hiện trú tại: Lowen Wong Tai Sin Estate, Lung
Fung house, 25/F 2505 KLN

Hộ chiếu số: N2156133 cấp ngày 09/12/2019 tại
TLSQ Việt Nam tại Hồng Kông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Dương Quan,
huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

 

 

 

Quyết định 373/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file