Tải Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 375/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 375/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 52/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại
Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 375/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Lê Thị Kim Xuyến, sinh ngày
08/7/1982 tại Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã
An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre theo GKS cấp ngày 28/9/1998

Hiện trú tại: Zanderskamp 10,
6983 BC Doesburg

Hộ chiếu số: N1588398 cấp ngày
22/3/2012 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp
7 xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

2.

Trần Thị Lan Anh, sinh ngày
03/8/1980 tại Hà Tĩnh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã
Song Lộc, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Maan straat 73,
7521 GT Enschede

Hộ chiếu số: N1622844 cấp ngày
06/7/2012 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
xã Song Lộc, huyện Cam Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Thu Trang, sinh ngày
10/11/1988 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng theo GKS số 140/1990 ngày
18/12/1990

Hiện trú tại: Hanhoek strahof
88, 1628 WS Hoorn

Hộ chiếu số: N1436218 cấp ngày
10/12/2010 tại ĐSQ Việt Nam tại CH Séc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
25/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 26/7/1987 tại Đồng
Nai

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thanh Bình,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo GKS số 387/HTUB ngày 22/01/1988

Hiện trú tại: Nederhoven 26, 5655 BS, Endhoven

Hộ chiếu số: B5576259 cấp ngày 21/7/2011 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 167/21 Nguyễn
Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5.

Lê Minh Phước, sinh ngày
29/5/1982 tại Lâm Đồng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hiện trú tại: Van Aitzemastraat
4, 5624 GK, Eindhoven

Hộ chiếu số: C5317671 cấp ngày
01/6/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
317 Lê Quang Định, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nam

 

 

 

Quyết định 375/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file