Tải Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 376/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 376/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 48/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch
Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm
theo).

Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC
TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

NGÔ THỊ HỒNG THẮM (CHIN XUAN
HUI), sinh ngày 27/6/1997 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 106
Rivervale Walk, 13-124, S540106

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp
B2, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã
Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh theo GKS số 351/2016 ngày
31/12/2016

Hộ chiếu số C2389138 do Cục Quản
lý xuất nhập cảnh cấp ngày 14/02/2017

Giới tính: Nữ

2.

NGUYỀN THÀNH DUY (LIEW
HAN WEI, HARRY), sinh ngày 28/8/1998 tại Bà Rịa – Vũng
Tàu

Hiện trú tại: Apt Blk 536 Bukit Batok Street
52, 12-647, S650536

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 88, đường
Trần Hưng Đạo, phường 1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
1, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo GKS số 144 ngày
11/9/1998

Hộ chiếu số B7395957 do Cục Quản
lý xuất nhập cảnh cấp ngày 02/11/2012

Giới tính: Nam

3.

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ, sinh ngày 17/5/1985 tại An
Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 467a Fernvale Link,
19-511, S791467

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 251 đường Trần
Phú, tổ 1, khóm Long Châu, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Tân Châu,
thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, theo GKS số 298 ngày 11/8/1993

Hộ chiếu số B4461931 do Cục Quản
lý xuất nhập cảnh cấp ngày 06/9/2010

Giới tính: Nữ

4.

TRƯƠNG NGỌC LẮM, sinh ngày 12/9/1978 tại Sóc
Trăng

Hiện trú tại: Apt Blk 504 Serangoon North
Avenue 4, 02-468, S550504

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ngãi Hội 1,
xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đại Ngãi, huyện
Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, theo GKS số 133/2000 ngày 03/8/2000

Hộ chiếu số N1815753 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 09/3/2017

Giới tính: Nữ

5.

TỐNG THỤY HỒNG RẠNG, sinh ngày 04/4/1986 tại Bến
Tre

Hiện trú tại: Apt Blk 29 New Upper Changi
Road, 14-774, S464029

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 097 An Điền Lớn,
xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Hiệp, huyện
Ba Tri, tỉnh Bến Tre, theo GKS số 4944 ngày 28/12/1996

Hộ chiếu số B6137494 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 16/12/2011

Giới tính: Nữ

6.

HUỲNH THỤY THỦY NGÂN, sinh ngày 26/10/1989 tại
Vĩnh Long

Hiện trú tại: Apt Blk 494g Tampinies Street
45, #09-554, S527494

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 160/20 Cô
Giang, phường Cô Giang, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trung Hiếu, huyện
Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, theo GKS số 258/2010 ngày 01/12/2010

Hộ chiếu số B3311006 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 02/10/2009

Giới tính: Nữ

7.

PHẠM HỒNG LAN, sinh ngày 22/3/1977 tại Sóc
Trăng

Hiện trú tại: Apt Blk 371 Jurong East Street
32, 08-362, S600371

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 142 Phạm Văn
Chí, phường 4, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Phước, huyện
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, theo GKS số 465 ngày 10/10/2002

Hộ chiếu số B6254636 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 04/01/2012

Giới tính: Nữ

8.

HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG, sinh ngày 06/6/1984 tại
Quảng Nam

Hiện trú tại: Apt Blk 672d Edgefield Plains,
10-579, S824672

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Hoán Mỹ,
thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, theo GKS số 362 ngày 16/10/1996

Hộ chiếu số B4346522 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 23/7/2010

Giới tính: Nữ

9.

PHẠM PHƯƠNG THÚY, sinh ngày 25/11/1983 tại
Long An

Hiện trú tại: Apt Blk 60 Commonwealth Drive,
09-147, S140060

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp II, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, theo GKS số
80/KS ngày 28/11/1983

Hộ chiếu số B5437828 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 13/6/2001

Giới tính: Nữ

10.

NGUYỄN HƯƠNG THU LÊ, sinh ngày 25/8/1983 tại
Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 9 Haig Road, 05-397,
S430009

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 84/8A Chiến Thắng,
phường 9, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 8, quận Phú
Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 157 ngày 09/9/1983

Hộ chiếu số B5756416 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 20/9/2011

Giới tính: Nữ

11.

BÙI THỊ TUYẾT LAN, sinh ngày 31/01/1985 tại
Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 805c Keat Hong Close,
17-66, S683805

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 580, đường
Lê Quang Sung, phường 9, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 1309 ngày 22/4/1985

Hộ chiếu số B3349813 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 03/08/2009

Giới tính: Nữ

12.

NGUYỄN THỊ QUỲNH MƠ, sinh ngày 10/12/1990 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 7 Pine Close, 12-125,
S391007

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 1, thị
trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long
An

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hiệp Tân, huyện
Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, theo GKS số 1078 ngày 19/12/1990

Hộ chiếu số N1603938 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 29/5/2012

Giới tính: Nữ

13.

BÙI THỊ THU THANH, sinh ngày 09/12/1984 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 817b Keat Hong Link,
22-99, S682817

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Khởi Trung,
xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cầu Khởi, huyện
Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, theo GKS số 383/2018 ngày 31/8/2018

Hộ chiếu số B5273799 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 18/04/2011

Giới tính: Nữ

14.

PHAN THỊ KIM NGÂN, sinh ngày 15/11/1988 tại
Long An

Hiện trú tại: Apt Blk 78 Lorong Limau, 06-71,
S320078

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh
Long An.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hưng Điền B,
huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, theo GKS số 05 ngày 05/01/2006

Hộ chiếu số N1905490 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 16/3/2018

Giới tính: Nữ

15.

NGUYỄN THỊ DUNG NGHI, sinh ngày 07/9/1992 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 619 Jurong West Street
65, 06-444, S640619

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ô 3, ấp Bình
Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh, theo GKS số 128 ngày 28/8/1996

Hộ chiếu số B4446051 do Cục Quản
lý xuất nhập cảnh cấp ngày 02/8/2010

Giới tính: Nữ

16.

VƯƠNG HOÀI THƯƠNG, sinh ngày 09/02/1986 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 126 Pending Road,
07-290, S670126

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ô 2/25AB ấp Rạch
Sơn, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Gò Dầu, tỉnh
Tây Ninh, theo GKS số 12 ngày 19/6/1995

Hộ chiếu số N1905204 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 27/01/2018

Giới tính: Nữ

17.

NGUYỄN HOÀNG ÁNH LOAN, sinh ngày 10/02/1987 tại
Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 208b Clementi Ave 6,
34-125, S122208

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5A/10 Hưng
Phú, phường 9, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 3, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 017 ngày
17/02/1987

Hộ chiếu số C3051430 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 20/5/2017

Giới tính: Nữ

18.

NGUYỄN THỊ CÚC, sinh ngày 16/4/1987 tại Bà Rịa
– Vũng Tàu

Hiện trú tại: Apt Blk 404 Yishun Avenue 6,
10-1250, S760404

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hải Hà 1,
xã Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Hải, huyện
Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, theo GKS số 28 ngày 07/8/1995

Hộ chiếu số B6410403 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 05/3/2012

Giới tính: Nữ

19.

TRƯƠNG NGỌC TRÂM, sinh ngày 30/11/1988 tại Tp.
Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 817c Keat Hong Link,
06-113, S683817

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 451/24B Phạm
Thế Hiển, phường 3, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 29/1995 ngày 18/8/1995

Hộ chiếu số N1603627 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 24/02/2012

Giới tính: Nữ

20.

BÙI THỊ ẢNH, sinh ngày 04/8/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 29 Marsiling Drive,
09-283, S730029

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ninh Tân,
phường Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Ninh Sơn, huyện
Hòa Thành, Tây Ninh theo GKS số 583 ngày 28/8/1989

Hộ chiếu số B3456171 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 08/9/2009

Giới tính: Nữ

21.

NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN, sinh ngày 26/3/1990 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 235 Lorong 8 Toa Payoh,
09-84, S310235

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Sân Bay, xã
Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, theo GKS số
285/1995 ngày 18/12/1995

Hộ chiếu số B5470947 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 15/6/2011

Giới tính: Nữ

22.

LƯU THỊ THẢO NHI, sinh ngày 06/7/1993 tại An
Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 2 Lorong 7 Toa Payoh,
01-35, S310002

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 512/28 tổ 34
đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước,

Long Xuyên

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Mỹ, huyện
Châu Phú, tỉnh An Giang, theo GKS số 230 ngày 15/9/2000

Hộ chiếu số B7733798 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 07/3/2013

Giới tính: Nữ

23.

VÕ THỊ BÉ NGOAN, sinh ngày 05/3/1990 tại Tây
Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 222a Sumang Lane,
08-227, S821222

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Đông A,
xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hòa Hiệp, huyện
Tân Biên, tỉnh Tây Ninh theo GKS số 14/2000 ngày 21/02/2000

Hộ chiếu số B4898741 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 15/12/2010

Giới tính: Nữ

24.

LÊ THẢO NGUYÊN, sinh ngày 29/7/1993 tại Tây
Ninh

Hiện trú tại: APt Blk 308b Punggol Walk,
08-354, S822308

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lô 2 A1/60, ấp
Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đồng Khởi, huyện
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, theo GKS
số 31 ngày 14/6/1999

Hộ chiếu số N1688184 do ĐSQ Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 28/3/2014

Giới tính: Nữ

25.

NGUYỄN THỊ THU HÀ, sinh ngày 22/9/1979 tại Đồng
Nai

Hiện trú tại: Apt Blk 155 Ang Mo Kio Avenue 4,
07-756, S560155

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 37 Nguyễn Văn
Cừ, Khu phố 1, phường Xuân An, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Xuân Lộc,
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 1486 ngày
11/10/1979

Hộ chiếu số N1751181 do ĐSQ Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 12/8/2015

Giới tính: Nữ

26.

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH, sinh ngày 19/5/1991 tại
Kiên Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 997a Buangkok Crescent,
12-813, S531997

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, khu phố
1, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn An Thới,
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, theo GKS số 319 ngày
25/8/1997

Hộ chiếu số B6186837 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 19/12/2011

Giới tính: Nữ

27.

NGUYỄN NGỌC DƯƠNG XUÂN, sinh ngày 25/12/1985 tại
Đồng Nai

Hiện trú tại: Apt Blk 336 Clementi Avenue 2,
19-30, S120336

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 111/4B ấp Tây
Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Xuân Định, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 813 ngày 22/11/1989

Hộ chiếu số B7383806 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 08/11/2012

Giới tính: Nữ

28.

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, sinh ngày 16/12/1989 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 239 Bukit Panjang Ring
Road, 13-101, S670239

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 89 ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thành Long, huyện
Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, theo GKS số 91/2004 ngày
19/5/2004

Hộ chiếu số B5779116 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 19/9/2011

Giới tính: Nữ

29.

BÙI THỊ HƯỜNG, sinh
ngày 28/6/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Apt Blk 450b Bukit Batok West
Avenue 6, 03-607, S652450

Nơi cư trú trước khi
xuất cảnh: Ấp 2, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Nơi đăng ký khai
sinh: UBND xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, theo GKS số 1064 ngày
07/8/1989

Hộ chiếu số B6575663
do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/4/2012

Giới tính: Nữ

30.

LÊ THỊ NGỌC QUẾ, sinh ngày 29/4/1972 tại Tp. Hồ
Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 63 Jalan Ma’mor, 01-51,
S320063

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 666/9, Khu
phố 2, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Tân Phú, quận
7, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 119 ngày 20/5/2009

Hộ chiếu số B6190434 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 13/02/2012

Giới tính: Nữ

31.

PHÙNG THỊ MỸ HIỀN, sinh ngày 06/5/1982 tại
Kiên Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 424b Yishun Avenue 11,
08-288, S762424

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 121, tổ 2, ấp
Thắng Lợi, xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Thắng, huyện
Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, theo GKS số 102/2015 ngày
18/5/2015

Hộ chiếu số N2076265 do ĐSQ Việt Nam tại
Singapore cấp ngày 01/5/2019

Giới tính: Nữ

32.

LÝ SI NA, sinh ngày 25/12/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 448a Bukit Batok West
Avenue 9, 09-02, S651448

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 158/3 đường Lý
Thái Tổ, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Mỹ Long,
Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang, theo GKS số 331/KS.ML
ngày 08/11/2010

Hộ chiếu số B5110453 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 11/3/2011

Giới tính: Nữ

33.

NGUYỄN THỊ THÙY LINH, sinh ngày 25/7/1990 tại
Kiên Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 364a Upper Serangoon
Road, 14-1016, S531364

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 14B, Ấp Hòa
Phú, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Mong Thọ A, huyện
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, theo GKS số 474 ngày
12/9/1994

Hộ chiếu số B5839002 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 08/11/2011

Giới tính: Nữ

34.

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG, sinh ngày 13/10/1986 tại
Tiền Giang

Hiện trú tại: Apt Blk 225 Ang Mo Kio Avenue 1,
02-577, S560225

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Bình,
xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bình Nghị, huyện
Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, theo GKS số 148 ngày
25/4/1997

Hộ chiếu số B5336011 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 19/5/2011

Giới tính: Nữ

35.

LIỀU LỤC MÚI, sinh ngày 22/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Apt Blk 561b Jurong West Street
42, 04-1165, S642561

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 42/7/14 Khu 6,
thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú Lộc, huyện
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 746/88 ngày 31/8/1988

Hộ chiếu số B4650553 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 21/10/2010

Giới tính: Nữ

36.

NGUYỄN LÂM NGỌC LINH, sinh ngày 22/02/1992 tại
Tây Ninh

Hiện trú tại: Apt Blk 609 Woodlands Ring Road,
09-231, S730609

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lộc Khê, xã
Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Gia Lộc, huyện
Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, theo GKS số 02 ngày
03/01/1999

Hộ chiếu số B7895686 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 09/5/2013

Giới tính: Nữ

37.

NGÔ THỊ THẢO, sinh ngày
24/5/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Apt Blk 807c Chai Chee Road,
02-52, S463807

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 279/26D Âu Cơ,
phường 5, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Bàu Hàm 2, huyện
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, theo GKS số 6593 tháng 6/1987

Hộ chiếu số B3562964 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 28/10/2009

Giới tính: Nữ

38.

GIANG QUẾ ANH, sinh ngày 19/3/1981 tại Tp. Hồ
Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 250 Tampines Street 21,
02-520, S520250

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 72 Nơ Trang
Long,

phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 8, quận
Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 36 ngày
28/3/1981

Hộ chiếu số B4639541 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 12/10/2010

Giới tính: Nữ

39.

NGUYỄN THỊ XUÂN HÀ, sinh ngày 02/3/1990 tại
Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Apt Blk 694a Woodlands Drive 62,
05-20, S731694

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/50/11 Thanh
Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 9, quận 3,
Tp. Hồ Chí Minh, theo GKS số 56 ngày 08/3/1990

Hộ chiếu số B6986116 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 03/8/2012.

Giới tính: Nữ

 

Quyết định 376/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file