Tải Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 377/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 377/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại
Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 377/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Đỗ Thị Minh Tân, sinh ngày 01/02/1985 tại Gia
Lai

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân phường
Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai – Giấy khai sinh số 1050 ngày 20/5/1985

Hiện trú tại: Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi,
Minami-ku, Uriuchi-cho 775-2, Nhật Bản

Hộ chiếu số C5746087 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 10/8/2018

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 618/19 Trần
Phú, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Giới tính: Nữ

2.

Phạm Thị Luyện, sinh ngày 23/7/1980 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tam Hưng, huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Hiện trú tại: Okinawa-ken, Okinawa-shi, Misato
3-16-36, Nhật Bản

Hộ chiếu số C2770670 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 08/02/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 5, thôn
Nghi, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.

Nguyễn Văn Hiền, sinh ngày 20/01/1990 tại Tiền
Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Xuân Đông, huyện
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang – Giấy khai sinh số 49 ngày 10/4/1990

Hiện trú tại: Aichi-ken, Chita-gun,
Taketoyo-cho, Fuki Ichiba 1 Del mare Sud 105, Nhật Bản

Hộ chiếu số B8815355 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 27/01/2014

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Đông,
huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nam

 

Quyết định 377/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file