Tải Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 380/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 380/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 55/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại
Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 380/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Lâm Mỹ Liên, sinh ngày 04/5/1987 tại TP. Hồ
Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 7, quận 5,
TP. Hồ Chí Minh theo GKS số 66/1987 ngày 11/5/1987

Hiện trú tại: Tầng 2-5, số 297, đường Trung
Chính, khóm 14, phường Hưng Vĩnh, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Hộ chiếu số: B5550756 cấp ngày 13/7/2011 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 517/4 Nguyễn
Trãi, phường 7, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Hà Bách Hán, sinh ngày 28/8/1990 tại TP. Hồ
Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 10, quận
11, TP. Hồ Chí Minh theo GKS số 93 ngày 12/9/1990

Hiện trú tại: số 46 đường Trúc Đông, khóm 15,
phường Lệ Hàng, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Hộ chiếu số: N1885349 cấp ngày 02/01/2018 tại
Văn phòng KTVH Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47/14K Phú Thọ,
phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Tiến Kiên, sinh ngày 11/12/1985 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phả Lễ, huyện
Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo GKS số 58 ngày 01/12/1986

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 27, đường Trung Ương Bắc,
cụm 001, thôn Quang Hóa, khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc

Hộ chiếu số: N2120371 cấp ngày 11/02/2020 tại
Văn phòng KTVH Việt Nam tại Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thôn 1, xã Phả
Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nam

 

Quyết định 380/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file