Tải Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 381/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 381/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 56/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại
Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM
HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
 (Kèm theo Quyết định số 381/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ
tịch nước)

1.

Lê Hồng Thắm, sinh ngày 20/7/1990 tại Hải
Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Quán Trữ,
quận Kiến An, thành phố Hải Phòng – Giấy khai sinh số 53 ngày 08/10/1990

Hiện trú tại: Hohenstrape 12, 97705
Burkardroth

Hộ chiếu số N2107961 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Đức cấp ngày 26/11/2019

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 200, đường
Trần Nhân Tông, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Mộng Phúc Anh, sinh ngày 27/8/1991 tại
Nghệ An

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hùng Sơn, huyện
Anh Sơn, tỉnh Nghệ An – Giấy khai sinh số 79/2012 ngày 05/5/2012

Hiện trú tại: Gorkistr.131, 04347 Leipzig

Hộ chiếu số B7006570 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 06/8/2012

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 11 khối 1,
đường Nguyễn Du, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

 

3.

Phạm Thị Lan, sinh ngày 23/9/1991 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Lê Thanh, huyện
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội – Giấy khai sinh số 24/9/91 ngày 30/9/1991

Hiện trú tại: Bahrendorfer str. 16A, 12555
Berlin

Hộ chiếu số C0338623 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 23/4/2015

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lê Thanh,
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Giới tính: Nữ

 

 

 

 

Quyết định 381/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file