Tải Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 383/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 383/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 46/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch
Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc (có danh sách kèm
theo).

Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC
TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 383/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Đậu Quốc Bảo, sinh ngày 11/5/2010 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 208 ngày 07/4/2015

Hiện trú tại: 15 Euhaeng-dong Jung-gu Daejeon-si

Hộ chiếu số N2209397 cấp ngày 13/3/2020 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

2.

Lê Đức Nhật Anh, sinh ngày 25/6/2010 tại
Thanh Hóa

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Xuân Phong, huyện
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, GKS số 105 ngày 19/11/2010

Hiện trú tại: 105, 17-11 Beoman-ro 17 gil,
Geumcheon-gu, Seoul

Hộ chiếu số N2171835 cấp ngày 26/11/2019 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Xuân Phong,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nam

 

3.

Phạm Thị Hà Trang, sinh ngày 17/4/2000
tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tam Cường, huyện
Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng, GKS số 76 ngày 14/10/2002

Hiện trú tại: 102 Ho, 68 Doksan-ro 72-gil,
Geumcheon-gu, Seoul

Hộ chiếu số C3235287 cấp ngày 21/4/2017 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Hải
Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

4.

Nguyễn Quốc Khánh, sinh ngày 02/9/2001
tại Long An

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thanh Mỹ, huyện
Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, GKS số 59 ngày 04/4/2008

Hiện trú tại: 5, Nueonchil-ro, Yeondong-eup,

Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do

Hộ chiếu số C2571996 cấp ngày 25/02/2017 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thanh Mỹ,
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nam

 

5.

Lê Thị Trúc Ân, sinh ngày 11/02/2011 tại
Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Long Hưng,
quận Ô Môn, TP. Cần Thơ, GKS số 73 ngày 28/3/2011

Hiện trú tại: 472-81, Jangso-ro, Aewol-eup,
Jeju-si, Jeju-do

Hộ chiếu số C1405950 cấp ngày 23/3/2016 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Long
Hưng, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

6.

Nguyễn Hiền Vương, sinh ngày 24/6/2018
tại An Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Đông B, huyện
Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, GKS số 393 ngày 03/7/2020

Hiện trú tại: 403ho, Anester, 1009-28,
Sijeong-dong, Dong-gu, Busan-si

Hộ chiếu số C8431063 cấp ngày 25/10/2019 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Đông
B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nam

 

7.

Trần Thị Bé Linh, sinh ngày 31/12/1980
tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thạnh Hòa, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, GKS số 245 ngày 13/10/1999

Hiện trú tại: 8-1 Chinhwangyeong-ro 105 beon-gil,
Sicheon-myeon, Sancheon-gun, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số B6763911 cấp ngày 06/6/2012 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thạnh Hòa,
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

8.

Bùi Hoàng Quang Anh, sinh ngày
08/12/2004 tại Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Thanh Sơn,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 23 ngày 05/11/2005

Hiện trú tại: Majangro23gil 13, Seongdong-gu,
Seoul-si

Hộ chiếu số N1971658 cấp ngày 02/7/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 136 Hồ Tùng Mậu,
quận Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

 

9.

Nguyễn Ngọc Mai Anh, sinh ngày
27/12/2006 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Đằng Lâm,
quận Hải An, TP. Hải Phòng, GKS số 13

Hiện trú tại: 3-2, Guambuk 1-gil,
Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số N2180234 cấp ngày 02/01/2020 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Đằng
Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

10.

Nguyễn Thị Diễm Xuân, sinh ngày
13/6/1983 tại Bình Thuận

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Tân Bình, huyện
Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, GKS số 65 ngày 18/4/1987

Hiện trú tại: 36-63, Dalseocheon-ro 57-gil,
Seo-gu, Daegu

Hộ chiếu số N1946314 cấp ngày 06/3/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Bình
Tân, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

 

11.

Trần Thị Linh Huệ, sinh ngày 07/02/1992
tại Phú Yên

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh
Sơn, tỉnh Ninh Thuận, GKS số 83 ngày 09/3/2018

Hiện trú tại: Jinhwangdoro85, Gangdong-gu,
Seoul-si

Hộ chiếu số N2029281 cấp ngày 17/9/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Mỹ Sơn, huyện
Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Giới tính: Nữ

 

12.

Lê Huy Hùng, sinh ngày 21/6/2018 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 1040 ngày 06/7/2018

Hiện trú tại: 1804-15, 201, Jeongwang-dong,
Siheung-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số N1999554 cấp ngày 14/7/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

13.

Vũ Khánh Hòa, sinh ngày 02/11/2019 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 422 ngày 19/02/2020

Hiện trú tại: 301, 46 Geumha-ro 1 dagil,
Geumcheon-gu, Seoul

Hộ chiếu số N2209804 cấp ngày 02/3/2020 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

14.

Đặng Thị Thùy, sinh ngày 08/5/1989 tại
Hải Dương

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Phú Thứ, huyện
Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, GKS số 122 ngày 06/5/2019

Hiện trú tại: 11-9, Saemal-ro 56 beongil,
Yeonsu-gu, Incheongwangyeok-si

Hộ chiếu số N1781867 cấp ngày 18/02/2016 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phú
Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

15.

Phạm Hương Giang, sinh ngày 13/8/2012 tại
Bắc Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Lai Hạ, huyện
Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, GKS số 61 ngày 06/9/2012

Hiện trú tại: 15 Singalma-ro 209 beon-gil,
Seo-gu, Daejeon

Hộ chiếu số N2252264 cấp ngày 07/10/2020 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Tân,
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

 

16.

Hoàng Minh Sơn, sinh ngày 10/01/2018 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 122 ngày 26/01/2018

Hiện trú tại: Gwaknam11gil 64, Jung-gu,
Ulsan-si

Hộ chiếu số N1916453 cấp ngày 29/01/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

17.

Nguyễn Thị Loan Anh, sinh ngày 23/10/2012
tại Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh Trung, huyện
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, GKS số 78 ngày 17/3/2014

Hiện trú tại: 2, 5-318beon-gil, Gaya-daero,
Sasang-gu, Busan

Hộ chiếu số C3702431 cấp ngày 17/8/2017 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vĩnh Trung,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

18.

Đặng Khắc Thanh Tuấn, sinh ngày
29/02/2004 tại Nghệ An

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Hưng Đạo, huyện
Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, GKS số 43 ngày 01/4/2004

Hiện trú tại: 201HO, 585-1, Buil-ro,
Bucheon-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C3506516 cấp ngày 13/6/2017 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hưng Đạo,
huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

 

19.

Nguyễn Văn Thịnh, sinh ngày 01/12/1985
tại Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Cẩm Phú,
TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 2817 ngày 19/12/1985

Hiện trú tại: 32-24 Bongdeok 5-gil,
Masanhoewon-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số N1852771 cấp ngày 27/7/2017 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Cẩm
Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nam

 

20.

Nguyễn Hà Trang, sinh ngày 02/01/2006 tại
Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Quảng Yên,
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 03 ngày 13/01/2006

Hiện trú tại: 5-14, Gyeyang-daero 113beon-gil,
Gyeyang-gu, Incheon

Hộ chiếu số C5413884 cấp ngày 20/6/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hồng Hưng,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

 

21.

Phạm Khánh Huyền, sinh ngày 24/12/2006
tại Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Vàng Danh,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 236 ngày 28/12/2006

Hiện trú tại: 46, Geumgang-ro 341beon-gil,
Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số C4982911 cấp ngày 02/5/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Vàng
Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

22.

Hà Thị Vân Anh, sinh ngày 18/10/2007 tại
Bắc Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Hà, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang, GKS số 139 ngày 08/11/2007

Hiện trú tại: 598 Gabong-ri, Geumgok-myeon,
Jinju-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số C6871432 cấp ngày 06/3/2019 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Hương Vỹ,
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

 

23.

Trần Thúy Trân, sinh ngày 22/9/2007 tại
Bạc Liêu

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Long Điền Tây,
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, GKS số 116 ngày 05/9/2009

Hiện trú tại: 255-12, Sindeok-gil,
Jeongsan-myeon, Cheongyang-gun, Chungcheongnam-do

Hộ chiếu số C4453322 cấp ngày 02/01/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Long Điền
Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

 

24.

Hoàng Đào Mạnh Hưng, sinh ngày
26/02/2015 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Máy Chai,
quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, GKS số 119 ngày 03/6/2015

Hiện trú tại: 101dong 901ho, Namseong-gil,
Sinchang-myeon, Asan-si, Chungcheong-do

Hộ chiếu số C5933841 cấp ngày 27/8/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Máy
Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

25.

Bùi Bảo Minh, sinh ngày 18/01/2012 tại
Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Đại Hợp, huyện
Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, GKS số 46 ngày 02/3/2012

Hiện trú tại: Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số C3591337 cấp ngày 06/7/2017 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Đại Hợp,
huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

 

26.

Phạm Văn Khánh, sinh ngày 19/10/1984 tại
Yên Bái

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Hồng Hà,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, GKS số 150 ngày 25/10/1984

Hiện trú tại: 14 Beolman-ro 118 beongil
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C5231341 cấp ngày 14/5/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Nam Cường,
TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Giới tính: Nam

 

27.

Tống Thị Ngọc Thạch, sinh ngày
17/11/1987 tại Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Trường Xuân,
huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, GKS số 50 ngày 08/02/2006

Hiện trú tại: 502ho, Jungam 3-gil,
Gunbuk-myeon, Haman-gun, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số N1632032 cấp ngày 10/9/2012 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Trường Xuân,
huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

28.

Lò Khánh Chi, sinh ngày 22/12/2017 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 103 ngày 23/01/2018

Hiện trú tại: 247-18 Junggok-dong,
Gwangjin-gu, Seoul

Hộ chiếu số N1915139 cấp ngày 02/02/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nữ

 

29.

Võ Thị Mỹ Xuyên, sinh ngày 23/12/1991 tại
Cần Thơ

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Thới Thạnh, huyện
Thới Lai, TP. Cần Thơ, GKS số 219 ngày 18/8/1997

Hiện trú tại: 15 Nangye-ro 13-gil, Jung-gu,
Seoul-si

Hộ chiếu số C9055601 cấp ngày 03/4/2020 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Thới Thạnh,
huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

 

30.

Nguyễn Văn Ninh, sinh ngày 01/4/1987 tại
Bắc Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vạn Ninh, huyện
Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, GKS số 210 ngày 18/7/2007

Hiện trú tại: 203ho, 538-2, Masong-ri,
Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C6166739 cấp ngày 05/10/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vạn
Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nam

 

31.

Lê Đức Hiếu, sinh ngày 02/3/2007 tại Hải
Dương

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Bình Hàn,
TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, GKS số 151 ngày 04/5/2007

Hiện trú tại: 1605 Dong 1501Ho, 107
Taeseong-ro, Gwangju-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C5106380 cấp ngày 07/5/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Bình
Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

 

32.

Nguyễn Bích Lan, sinh ngày 08/10/2007 tại
Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Minh Thành, huyện
Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 159 ngày 15/10/2007

Hiện trú tại: 24-14 Morenaero20gil
Seodaemun-gu, Seoul

Hộ chiếu số C7153397 cấp ngày 16/4/2019 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Minh Thành,
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

33.

Hồ Thị Ngọc Yến, sinh ngày 31/12/1979 tại
Hậu Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vị Đông, huyện
Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, GKS số 02 ngày 06/02/2006

Hiện trú tại: 223-6 Seonsandong-ro Seonsan-eup
Gumi-si, Gyeongsangbuk-do

Hộ chiếu số N1716080 cấp ngày 24/9/2014 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Vị Đông,
huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

 

34.

Gwon Su Hyeon, sinh ngày 11/12/2017 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 353 ngày 15/3/2018

Hiện trú tại: Yeongbo Felis 202-2
Sosabong-dong, Bucheon-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số N1946869 cấp ngày 16/3/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

35.

Đặng Thu Huyền, sinh ngày 13/7/2008 tại
Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Quảng Thắng,
huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 21 ngày 21/8/2008

Hiện trú tại: 42 Bongbang-dong, Chungju-si,
Chungcheongbuk-do

Hộ chiếu số C7114016 cấp ngày 09/4/2019 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Thắng,
huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

 

36.

Đinh Thị Quỳnh Anh, sinh ngày
05/02/2007 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Lập Lễ, Thủy
Nguyên, Hải Phòng, GKS số 54 ngày 27/02/2007

Hiện trú tại: 252 Ohmok-ro Uijeongbu-si,
Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C5560671 cấp ngày 29/6/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Lập Lễ, huyện
Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

37.

Nguyễn Gia Hưng, sinh ngày 24/6/2019 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 1966 ngày 01/10/2019

Hiện trú tại: 314-91 Samsan-myeon Haenam-gun,
Jeonlanam-do

Hộ chiếu số N2140624 cấp ngày 06/10/2019 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

38.

Đàm Đức Hiệp, sinh ngày 15/6/2012 tại Bắc
Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thị trấn Neo, huyện
Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, GKS số 105 ngày 03/7/2012

Hiện trú tại: 584 Samcheonbyeongma-ro
Paltan-myeon Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số C1906774 cấp ngày 24/6/2016 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: thị trấn Neo,
huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

 

39.

Đàm Đức Trung, sinh ngày 17/9/2018 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 1622 ngày 05/10/2018

Hiện trú tại: 584 Samcheonbyeongma-ro
Paltan-myeon Hwaseong-si, Gyeonggi-do

Hộ chiếu số N2042396 cấp ngày 18/10/2018 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nam

 

40.

Nguyễn Xuân Định, sinh ngày 04/11/1987
tại Bắc Giang

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Quý Sơn, huyện
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, GKS số 72 ngày 10/9/1996

Hiện trú tại: 14, Seongsan-ro, Haman-myeon, Haman-gun,
Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số N1629404 cấp ngày 17/7/2012 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quý Sơn,
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

 

41.

Trương Thị Cẩm Loan, sinh ngày
26/7/1987 tại Tây Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Cẩm Giang, huyện
Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, GKS số 298 ngày 31/8/1987

Hiện trú tại: 113dong 1401ho (Ubangtaun) Daean
56,

Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do

Hộ chiếu số N2047160 cấp ngày 18/3/2019 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Cẩm Giang,
huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

 

42.

Phạm Minh Khuê, sinh ngày 06/6/2020 tại
Hàn Quốc

Nơi đăng ký khai sinh: Đại sứ quán Việt Nam tại
Hàn Quốc, GKS số 2210 ngày 09/9/2020

Hiện trú tại: 48 Daejunggil 11beongil
Samsung-myeon, Eumsung-gun, Chungcheongbuk-do

Hộ chiếu số N2251408 cấp ngày 17/9/2020 tại Đại
sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

Giới tính: Nữ

 

43.

Phạm Minh Nguyệt, sinh ngày 31/10/2003
tại Quảng Ninh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Quảng Yên,
huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, GKS số 183 ngày 26/11/2003

Hiện trú tại: 202 Ho, 15-22, Yangju 3-gil,
Yangsan-si, Gyeongsangnam-do

Hộ chiếu số C4881827 cấp ngày 30/3/2018 tại Cục
Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: phường Quảng
Yên, huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Giới tính: Nữ

 

 

Quyết định 383/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 43 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file