Tải Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 384/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 384/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88
và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam
năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ
trình số 51/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại
Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN
CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 384/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Nguyễn Lưu Đan Anh, sinh ngày
31/5/1991 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thành
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiện trú tại: Jan Van Zutphenstraat
531, 1069 RS Amsterdam

Hộ chiếu số: C6490534 cấp ngày
02/01/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số
1 Huỳnh Khương Ninh, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày
23/8/1982 tại CH Séc

Nơi đăng ký khai sinh: ĐSQ Việt Nam
tại CH Séc

Hiện trú tại: Wilhelmina Van
Pruisenlaan 240, 2807 MC Gouda

Hộ chiếu số: B5924249 cấp ngày
03/11/2011 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
105/42A Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Trọng Tuấn, sinh ngày
04/02/1988 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Hiện trú tại: Loondermolen 81, 5612
MJ Eindhoven

Hộ chiếu số: B4516319 cấp ngày
21/9/2010

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số
3 ngõ 62 phố Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Giới tính: Nam

4.

Nguyễn Thị Thanh Thương, sinh ngày
03/01/1987 tại Bến Tre

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Phú
Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre theo GKS số 158/2014 ngày 23/9/2014

Hiện trú tại: Gerard Der
Brabanderhof 72, 1628 WD Hoorn

Hộ chiếu số: N2041748 cấp ngày
16/01/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Giới tính: Nữ

5.

Lý Hà Duy, sinh ngày 20/4/1989 tại
Trà Vinh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Hiện trú tại: Broekhovenseweg 4G,
5021 Lem Tilburg

Hộ chiếu số: N2041736 cấp ngày
07/01/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: B50
khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Trần Minh Nhật, sinh ngày
10/12/2000 tại TP. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hiện trú tại: Vogelenzanglaan 65,
3208 AS Spijkenisse

Hộ chiếu số: N1713582 cấp ngày
11/8/2015 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
10/82 khu phố 12, phường Hố Nai 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

7.

Đỗ Thụy Minh Trâm, sinh ngày
08/12/1977 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Annemonen weg 22,
2241 XL Wassenaar

Hộ chiếu số: N1904939 cấp ngày
21/9/2018 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
1092/14 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Trịnh Thị Thu Vân, sinh ngày
23/7/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dalsteindreef 120,
1102 WX Amsterdam

Hộ chiếu số: B3936022 cấp ngày
21/3/2010 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh:
Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Giới tính: Nữ

9.

Phạm Cường, sinh ngày 09/4/1987 tại
Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã Vĩnh
Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Hiện trú tại: Dalsteindreef 120,
1102 WX Amsterdam

Hộ chiếu số: B3888138 cấp ngày
18/3/2010 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Vĩnh
Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội

Giới tính: Nam

10.

Nguyễn Lê Thu Tùng, sinh ngày
24/4/1986 tại Khánh Hòa

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường
Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hiện trú tại: Frambozen straat 8,
1326 HC Almere

Hộ chiếu số: B6482911 cấp ngày
14/5/2012 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ
13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giới tính: Nữ

Quyết định 384/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file