Tải Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 385/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 385/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều
88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt
Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại
Tờ trình số 50/TTr-CP ngày 02/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch
Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm
theo).

Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng
Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh
sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI
QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 385/QĐ-CTN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch
nước)

1.

Mã Diệu Dung, sinh ngày 11/7/1962 tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 534 ngày 10/6/2008

Hiện trú tại: Tokyo, Katsushika-ku, Higashi
Shinkoiwa 3-10-6, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1489090 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 26/4/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 176/9 Minh Phụng,
phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.

Lý Kim Ngọc, sinh ngày 22/5/1988 tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 15, quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 121/88 ngày 23/6/1988

Hiện trú tại: Tokyo, Katsushika-ku, Higashi
Shinkoiwa 3-10-6, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1489093 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 26/4/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 176/9 Minh Phụng,
phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Lý Kim Châu, sinh ngày 22/5/1988 tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 15, quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 122/88 ngày 23/6/1988

Hiện trú tại: Tokyo, Katsushika-ku, Higashi
Shinkoiwa 3-10-6, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1489094 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 26/4/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 176/9 Minh Phụng,
phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.

Lý Kim Như, sinh ngày 20/7/1991 tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 9, quận 6,
Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 119 ngày 23/8/1991

Hiện trú tại: Tokyo, Katsushika-ku, Higashi
Shinkoiwa 3-10-6, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1489092 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 26/4/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 176/9 Minh Phụng,
phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.

Lý Kim Huệ, sinh ngày 18/10/1992 tại Thành phố
Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường 9, quận 6,
Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 190 ngày 20/11/1992

Hiện trú tại: Tokyo, Katsushika-ku, Higashi
Shinkoiwa 3-10-6, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1489091 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 26/4/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 176/9 Minh Phụng,
phường 6, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Thị Như Ngọc, sinh ngày 24/8/1990 tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường An Khánh,
quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Fukuoka-shi, Hakata-ku,
Yoshizuka 1-38-18, Nhật Bản

Hộ chiếu số N2134674 do Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam

tại Fukuoka, Nhật Bản cấp ngày 09/01/2020

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 57/1A đường
Bình Trưng, phường Bình Trưng Tây, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Thu Hương, sinh ngày 19/01/1984 tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường An Khánh,
quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy khai sinh số 190 ngày 20/11/1992

Hiện trú tại: Saga-ken, Tosu-shi, Koga-machi
566-2, Nhật Bản

Hộ chiếu số B5969440 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 27/12/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 22/3A khu phố
3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.

Phan Văn Hiếu, sinh ngày 31/10/1990 tại Hải
Dương

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Tái
Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương – Giấy khai sinh số 03 ngày 01/11/1990

Hiện trú tại: Chiba-ken, Noda-shi, Kimagase
5790-10, Nhật Bản

Hộ chiếu số B6794145 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 09/7/2012

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Trung
Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

9.

Phan Ái My, sinh ngày 19/10/2017 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Chiba-ken, Noda-shi, Kimagase
5790-10, Nhật Bản

Hộ chiếu số N1886336 do Đại sứ quán Việt Nam tại
Nhật Bản cấp ngày 27/10/2017

Giới tính: Nữ

10.

Phan Mi Lê, sinh ngày 08/6/2019 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: Chiba-ken, Noda-shi, Kimagase
5790-10, Nhật Bản

Hộ chiếu số N2025769 do Tổng Lãnh sự quán Việt
Nam tại Fukuoka, Nhật Bản cấp ngày 21/6/2019

Giới tính: Nữ

11.

Huỳnh Phi Long, sinh ngày 27/7/1990 tại Bình
Thuận

Nơi đăng ký khai sinh: Ủy ban nhân dân xã Chí
Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Hiện trú tại: Hyogo-ken, Kobe-shi, Suma-ku
Sekimori-cho 3-2-35-203, Nhật Bản

Hộ chiếu số B8188602 do Cục Quản lý xuất nhập
cảnh cấp ngày 10/7/2013

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 11, xóm 13,
thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Giới tính: Nam

 

Quyết định 385/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file