Tải Quyết định 733/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao) do Chủ tịch nước ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 733/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao) do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu: 733/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Đặng Thị Ngọc Thịnh
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Quyết định 733/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao) do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 733/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày
07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP
QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số
64/TTr-CP ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao), sinh ngày 23/3/1969 tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Ou Mỹ Dao

Hiện cư trú tại: 93/8A Phùng Tá
Chu, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ
Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH


Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

 

Quyết định 733/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Ou Mei Yao (Ou Mỹ Dao) do Chủ tịch nước ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file