Lớp 10Sinh học

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

Câu hỏi: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?

Trả lời :

Tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể vì:

Bạn đang xem: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? – Sinh 10

– Phân tử glucozo có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết là rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay.

– Phân tử glucozo được phân giải qua các hoạt động của ti thể tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng – đồng tiền năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

– Trong quá trình tiến hóa các enzim đã thích nghi với việc dùng ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào.

Kiến thức mở rộng:

I. NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

1. Khái niệm về năng lượng và các dạng năng lượng.

– Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công.

– nhiều dạng: điện năng, quang năng, nhiệt năng …

– 2 trạng thái:

+ thế năng là trạng thái tiềm ẩn

+ động năng là trạng thái bộc lộ

2. Chuyển hóa năng lượng.

– Là sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống

– Dòng năng lượng sinh học là dòng năng lượng trong tế bào chuyển từ TB này ® TB khác, cơ thể này ® cơ thể khác và dự trữ trong các liên kết hóa học.

– Dòng năng lượng trong tgs bắt đầu từ ánh sáng MT ® cây xanh ® đv, vsv => nhiệt năng, phát tán vào môi trường.

3. ATP – Đồng tiền năng lượng của tế bào

– ATP là hợp chất cao năng gồm: Bazơ nitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat.

⟶ Liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

– Trong tế bào, năng lượng ATP được sử dụng:

+ Tổng hợp nên các chất hóa học cần thiết cho tế bào.

+ Vận chuyển các chất qua màng.

+ Sinh công cơ học (sự co cơ, hoạt động lao động…).

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 2)

* Chức năng của ATP

– Cung cấp năng lượng cho các quá trình sinh tổng hợp của tế bào.

– Cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

– Cung cấp năng lượng để sinh công cơ học.

Chú ý: Tên gọi AMP, ADP và ATP theo hình sau:

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 3)

II. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

– Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào.

– Bản chất chuyển hóa vật chất gồm:

+ Đồng hóa: Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ chất đơn giản.

+ Dị hóa: Phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống khác và cho quá trình đồng hóa.

– Vai trò: Giúp cho tế bào sinh trưởng, phát triển, cảm ứng và vận động.

Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể? (ảnh 4)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button