Tải Thông báo 167/TB-VKSTC năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông báo 167/TB-VKSTC năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Số hiệu: 167/TB-VKSTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tiến Long
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông báo 167/TB-VKSTC năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông báo 167/TB-VKSTC năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

VIỆN
KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
167/TB-VKSTC


Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN
CHỈ ĐẠO CỦA VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hiện nay, theo Bộ Y tế, chúng ta đã
chính thức bước sang giai đoạn mới của cuộc chiến phòng, chống dịch Covid 19,
đây là giai đoạn khó khăn khi dịch đã lan ra hơn 100 nước
trên thế giới; tại Việt Nam, dịch Covid-19 cũng đang diễn biến rất phức tạp và đã xảy ra ở 11 tỉnh, thành phố trong cả nước, số người nhiễm
bệnh tăng, tiềm ẩn hậu quả khó lường. Với diễn biến phức tạp, hậu quả khó lường
của dịch bệnh đang diễn ra thì trong trường hợp có công chức, người lao động
của đơn vị nhiễm bệnh, sẽ phải cách ly toàn bộ đơn vị có người nhiễm bệnh và
các đơn vị, bộ phận có liên quan, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hoạt động
bình thường, đặc biệt nếu người nhiễm bệnh công tác tại Cơ quan VKSND tối cao.
Để bảo đảm hiệu quả việc phòng, chống dịch, chủ động đối phó với những tình
huống có thể xảy ra, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo các đồng chí Phó Viện
trưởng VKSND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện
trưởng VKSND cấp cao, cấp tỉnh:

1. Tăng cường
chỉ đạo quán triệt công chức, người lao động của đơn vị tự nâng cao ý thức,
trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia
đình và đơn vị công tác. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm một số giải pháp,
yêu cầu sau:

1.1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện
nghiêm chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao về phòng,
chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 41/TB-VKSTC ngày 31/1/2020 và Thông báo số
140/TB-VKSTC ngày 02/3/2020; công chức, người lao động không chấp hành yêu cầu
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

1.2. Trung thực, tự giác và kịp thời
khai báo y tế theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và của VKSND
tối cao.

Bản thân và vận động gia đình không
di chuyển đến vùng phải cách ly y tế, thực hiện ứng xử phù hợp trong tình hình
dịch bệnh; nếu bản thân và người thân trong gia đình đã di chuyển qua vùng
dịch, tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với nguồn dịch,… thì phải tự giác, kịp
thời khai báo y tế và báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao qua
Văn phòng VKSND tối cao để biết, phối hợp xử lý, giải quyết.

1.3. Công chức, người lao động phải
sử dụng khẩu trang trong suốt quá trình làm việc tại cơ quan, kể cả khi hội
họp; rửa tay, sát khuẩn y tế khi đến và rời Cơ quan. Hủy bỏ tất cả các cuộc họp
trực tiếp nếu có thể thay thế bằng hình thức khác không trực tiếp; tại VKSND
tối cao, các cuộc họp có trên 10 người tham gia phải báo cáo và được Viện
trưởng VKSND tối cao đồng ý. Khuyến khích, công chức, viên chức làm việc tại
nhà nếu vẫn bảo đảm hoàn thành được nhiệm vụ.

1.4. Từ ngày
09/3/2020, Văn phòng VKSND tối cao thực hiện đo thân nhiệt tất cả công chức,
viên chức, người lao động và khách đến Cơ quan VKSND tối cao; những trường hợp
có thân nhiệt trên 37°C phải được bộ phận y tế cơ quan kiểm tra ban đầu và
quyết định việc được vào Trụ sở cơ quan làm việc hay phải làm việc ở nhà, hoặc
yêu cầu đi kiểm tra y tế.

1.5. Hạn chế tối đa và kiểm soát chặt
chẽ khách đến cơ quan liên hệ công tác và người lao động theo hợp đồng tại cơ
quan; yêu cầu những đối tượng này thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp
phòng dịch, như: đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn y tế,…; đồng thời, giám
sát chặt việc di chuyển, bảo đảm chỉ được làm việc tại nơi liên hệ công tác và
nơi lao động theo quy định.

2. Đề cao vai trò, trách nhiệm của
người đứng đầu các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị thuộc
VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp, phải quán triệt đầy đủ và tổ chức
thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; đồng thời,
phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao nếu công chức, viên chức,
người lao động không thực hiện nghiêm dẫn đến hậu quả tại đơn vị.

3. Giao đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó
Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Cục
3 phối hợp Văn phòng tham mưu, đề xuất cấp kinh phí phục
vụ công tác phòng, chống dịch bệnh để Văn phòng VKSND tối cao thực hiện nhiệm
vụ.

4. Giao Chánh Thanh tra và Chánh Văn
phòng VKSND tối cao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực
hiện chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao, kịp thời phát hiện vi phạm để chấn
chỉnh, xử lý nghiêm.

Trên đây là chỉ đạo của Viện trưởng
VKSND tối cao về phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng VKSND tối cao thông báo
để Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp biết,
tổ chức quán triệt thực hiện./.


Nơi nhận:
– Lãnh đạo VKSND tối cao
(để báo cáo);
– VKS Quân sự Trung ương;
– Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
– Kiểm sát viên VKSND tối cao;
– Viện trưởng VKSND cấp cao;
– Viện trưởng VKSND cấp tỉnh;
– Lưu: VP (VT, PTMTH).

TL.
VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Tiến Long

Thông báo 167/TB-VKSTC năm 2020 về ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch Covid-19

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file