Tải Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Số hiệu: 23099/TB-SHTT Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Cục Sở hữu trí tuệ Người ký: Phan Ngân Sơn
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23099/QĐ-SHTT

Hà Nội, ngày 19
tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT ÁP
DỤNG BẢN TIẾNG VIỆT CỦA BẢNG PHÂN LOẠI HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ PHIÊN BẢN 11-2020

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo, kể từ ngày
01 tháng 01 năm 2020, việc phân loại các hàng hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký
nhãn hiệu được áp dụng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ
Ni-xơ phiên bản 11-2020 được Cục Sở hữu trí tuệ dịch từ bản tiếng Anh do WIPO
công bố.

Nếu người nộp đơn không phân loại chính xác
theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản
11-2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình xử
lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí phân loại theo quy định.

Bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch
vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp số 380
do Cục Sở hữu trí tuệ công bố ngày 25 tháng 11 năm 2019, trên Cổng thông tin điện tử
của Cục Sở hữu trí tuệ (www.ipvietnam. gov.vn) và Cổng thông tin điện tử
của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn)

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc, đề
nghị phản ánh kịp thời cho Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-Thanh tra Bộ KH&CN;
– Vụ Pháp chế Bộ KH&CN;
– Các Sở KH&CN;
– Các Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN;
– Lãnh đạo Cục;
– Các đơn vị trong Cục (để thực hiện);
– Lưu VT, TT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phan Ngân Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo 23099/TB-SHTT năm 2019 về thống nhất áp dụng bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2020 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file