Tải Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3995/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Chu Đức Nhuận
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH
PHỦ

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3995/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT
LUẬN CUỘC HỌP VỀ NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH
SỐ 181/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT QUẢNG CÁO

Ngày 14 tháng 6 năm 2021 Văn phòng
Chính phủ đã họp với các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị
định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi
tiết Luật Quảng cáo. Trên cơ sở ý kiến gợi ý thảo luận của Văn phòng Chính phủ
về các nội dung còn có ý kiến khác nhau, đại diện các Bộ tham dự cuộc họp đã
thống nhất như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp
thu, giải trình thêm về 04 nội dung đã trao đổi cụ thể tại cuộc họp liên quan
đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số
181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật
Quảng cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để
Bộ Thông tin và Truyền thông biết, chủ động phối hợp để hoàn
thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo quy định./.


Nơi nhận:
– Phó Thủ tướng Vũ Đức
Đam (đ b/c);
– Các Bộ: TTTT, VHTTDL, CT;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Vụ: PL, Cục KSTT;
– Lưu: VT, KGVX(3).BH.

TL. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA GIÁO – VĂN XÃ

Chu Đức Nhuận

Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file