Tải Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 06/2019/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ
CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/2019/TT-BCT


Nội, ngày 25
tháng 03
năm 2019

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CỬA KHẨU NHẬP KHẨU Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 16 CHỖ NGỒI

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương
ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP
ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
ngày 17 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp,
nhập khẩu ô tô; kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡ
ng ô tô;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất
nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ
ngồi.

Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh

1. Thông tư này quy định cửa khẩu nhập
khẩu đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi.

2. Thông tư này không áp dụng đối với
các trường hợp sau:

a) Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối
tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính
phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Phục vụ mục đích quốc phòng, an
ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Phục vụ các mục đích cá biệt theo
quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

d) Quá cảnh với các nước có chung đường
biên giới và kinh doanh chuyển khẩu.

Điều 2. Đối tượng
áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với thương
nhân nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi và các cơ quan, cá nhân và tổ chức
có liên quan.

Điều 3. Quy định
cửa khẩu nhập khẩu

1. Ô tô chở người
dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển: Quảng
Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Thủ tục nhập khẩu thực hiện theo
các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực
thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2019.

2. Thông tư này bãi bỏ một số quy định
tại các Thông tư sau:

– Điều 1 Thông tư liên
tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14 tháng 6 năm
2010 của Liên Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính quy định việc nhập
khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng);

– Khoản 1 Mục I, khoản
2 Mục III Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT- BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31
tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại, Giao thông vận tải, Tài chính, Công an
hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi
đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của
Chính phủ;

– Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 07
tháng 7 năm 2009 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số
03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Liên Bộ Thương mại
– Giao thông Vận tải – Tài chính – Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở
người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23
tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ
tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng: Chính phủ, Chủ tịch nước, Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án ND tối cao;
– Cơ quan TW của các Đoàn thể;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Kiểm toán Nhà nước;
– Công báo;
– Website Chính phủ, Website Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưng, các Vụ, Cục, Tổng cục, các đơn vị trực
thuộc;
– Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

Thông tư 06/2019/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file