Lớp 12Tiếng Anh

Talk about your school

Bài mẫu 1

I often call Nhuan Trach Primary School is my second home. School children, though not very large but very spacious and clean. High school entrance and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom.

School Grounds are wide, around the yard Poinciana trees and ancient shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.

The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning, and also exhibited the post office corner, nice article. In addition, you also have the other classrooms as a music room, computer science, library, classrooms English …

Bạn đang xem: Talk about your school

I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teacher impart knowledge to us. I loved my second home!

Bản dịch

Tôi thường gọi Trường Tiểu học Nhuận Trạch là ngôi nhà thứ hai của tôi. Ngôi trường dành cho trẻ em, mặc dù không phảilà rất lớn nhưng rất rộng rãi và sạch sẽ. Lối vào trường cao và rộng rãi, hai bên là hành lang hoa được dẫn thẳng đến sân chơi và các lớp học.

Sân trường rộng, xung quanh sân là những cây phượng vĩ và bóng mát cổ kính che phủ, với những bồn hoa và thảm cỏ xanh. Bên dưới cây là hàng ghế đá cho chúng tôi đọc sách và nói chuyện sau những giờ học

Các phòng học có đầy đủ bàn ghế, tủ cho học tập và cũng trưng bày các góc bưu phẩm, bài viế đẹp. Ngoài ra, bạn cũngcó những phòng học khác như phòng âm nhạc, khoa học máy tính, thư viện, phòng học tiếng Anh …

Tôi thậm chí rất thích ngôi trường này vì ở đây chúng tôi có những người bạn tốt và các giáo viên luôn quan tâm giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Tôi yêu quê hương thứ hai của tôi!

Bài mẫu 2

For me, Tran Dai Nghia High School is perhaps the best high school in the entire city. I spent four years there and had some wonderful memories there. Probably the best time of my life is when I was in that school.

Tran Dai Nghia High School is located at District 1, the center of Ho Chi Minh city. The school offers young students quality education and one of the best views in town from its location. It was found almost one hundred years ago on an area which is pretty big consider the crowded population of Ho Chi Minh City. This school always try to excel at all courses that are offered to students. It is one of the prominent schools in our city with excellent academic results.

I got admitted to this school when I was around 16 years old. I studied there until I finished my high school diploma and will never forget my time there. I must admit I enjoyed my high school days thorough. All of my best friends that I have now are my classmates in Tran Dai Nghia high school.

I loved so many things in my school. The school library, the large and green playground where I used to play basketball or football every evening, the scenic beauty of it and so on. But the most attractive aspect of the school was the excellent teachers who used to teach us. The institution could not have been the best one without the dedication and hard work they have put in.

Bản dịch

Đối với tôi, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa có lẽ là trường trung học phổ thông tốt nhất toàn thành phố. Tôi đã trải qua bốn năm ở đó và có một số kỷ niệm tuyệt vời ở đó. Có lẽ khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là khi tôi còn ở trong ngôi trường đó.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa tọa lạc tại Quận 1, trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường cung cấp cho học sinh trẻ chất lượng giáo dục và là một trong những nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong thị trấn. Nó được tìm thấy cách đây gần một trăm năm trên một khu vực khá lớn được coi là dân cư đông đúc của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường này luôn cố gắng vượt trội trong tất cả các khóa học được cung cấp cho sinh viên. Đây là một trong những trường nổi bật trong thành phố của chúng tôi với kết quả học tập xuất sắc.

Tôi được nhận vào trường này khi tôi khoảng 16 tuổi. Tôi đã học ở đó cho đến khi tôi hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học và sẽ không bao giờ quên thời gian ở đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã tận hưởng những ngày trung học của mình một cách triệt để. Tất cả những người bạn thân nhất của tôi bây giờ đều là bạn học của tôi ở trường cấp 3 Trần Đại Nghĩa.

Tôi yêu rất nhiều thứ ở trường của tôi. Thư viện của trường, sân chơi rộng lớn và xanh mát, nơi tôi thường chơi bóng rổ hoặc bóng đá vào mỗi buổi tối, danh lam thắng cảnh của nó, v.v. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của ngôi trường là những giáo viên xuất sắc đã từng dạy chúng tôi. Trường học này không thể trở thành trường học tốt nhất nếu không có sự cống hiến và làm việc chăm chỉ mà họ đã bỏ ra.

Bài mẫu 3

DOL English came to my mind when I first heard the question. It’s an English academy which offers IELTS courses. I only spent four months there but not only I improved my English a lot, I also had a lot of great memories.

DOL English is located in District 10. Like I said before, the school teaches IELTS for those who need the certificate for their studies or their careers. I took 2 courses there for 4 months last summer when I still had a lot of free time. To be honest, I didn’t expect much since I only knew the school through an ad and their decent reviews on Facebook. But it was amazing from the facilities to the teachers.

DOL English had spacious and comfortable rooms which helped a lot to keep me focus on my study. The teachers were very enthusiastic and helpful. Of course, their academic skills are proficient. What stood out is their ways of treating each student. Instead of just giving the same lessons for all the students, each one was given a personal study route so they could improve effectively. The institution could not have been the best one without the dedication and hard work they have put in.

Bản dịch

DOL English xuất hiện trong đầu tôi khi tôi nghe câu hỏi lần đầu. Đó là một học viện tiếng Anh cung cấp các khóa học IELTS. Tôi chỉ trải qua bốn tháng ở đó nhưng tôi không chỉ cải thiện tiếng Anh của mình rất nhiều, tôi còn có rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời.

DOL English tọa lạc tại Quận 10. Như tôi đã nói trước đây, trường dạy IELTS cho những ai cần chứng chỉ cho việc học hoặc nghề nghiệp của họ. Tôi đã tham gia 2 khóa học ở đó trong 4 tháng vào mùa hè năm ngoái khi tôi vẫn còn nhiều thời gian rảnh. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi nhiều vì tôi chỉ biết đến trường qua một quảng cáo và những đánh giá tốt của họ trên Facebook. Nhưng từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên thật tuyệt vời.

DOL English có phòng ốc rộng rãi và thoải mái, giúp tôi tập trung vào việc học. Các giáo viên rất nhiệt tình và hữu ích. Tất nhiên, kỹ năng học tập của họ là thành thạo. Điều nổi bật là cách họ đối xử với từng học sinh. Thay vì chỉ đưa ra những bài học giống nhau cho tất cả học sinh, mỗi người được đưa ra một lộ trình học tập riêng để các em có thể tiến bộ một cách hiệu quả. Trường học này không thể trở thành tốt nhất nếu không có sự cống hiến và làm việc chăm chỉ mà họ đã bỏ ra.

Bài mẫu 4

I am studying in a gifted school of a big city, so my school is a very interesting place to talk about. We have about 20 classrooms which are divided into three stairs, and they are not including rooms for teachers, canteen, sport and computer rooms.

All of our classes are equipped with computers, projectors, microphones, loudspeakers, and some of them even have air conditioners. Next to the classroom block is our library. It is pretty big with a lot of books, and sometimes I think that it contains all of the books that one student may need.

Behind it is our mini indoor stadium, where we spend our Physical education classes. Since most of the area is used to build rooms, we have very little place for our school yard. It is only enough for us to sit really close to each other to salute the flag on every Monday.

There are just some big trees on the yard, and we have some benches under those trees to rest and enjoy the fresh air. Most of the students stay in their classrooms or go to the canteen during break time since we cannot play anything on the school yard. Fortunately, the canteen is big and comfortable enough for us to spend a good time.

There are many different kinds of snacks, drinks as well as chairs there, so we can sit there while eating our favorite food. Because this is a gifted school, studying hours can be very stressful. We need to study for about 8 hours a day, and summer vacation only lasts for a month. Although we have to try really hard to be good enough for the school, I am sure we will miss it very much once we graduate.

Bản dịch

Tôi học ở một trường chuyên của một thành phố lớn, vậy nên trường của tôi là một nơi thú vị để kể . Chúng tôi có khoảng ba mươi lớp học được chia thành 3 tầng, và chúng chưa bao gồm phòng cho giáo viên, nhà ăn, phòng thể dục và vi tính.

Tất cả các lớp học đều được trang bị máy vi tính, máy chiếu, mi rô, loa, và một số phòng thậm chí còn có máy điều hòa. Kế bên dãy phòng học là thư viện. Nó khá lớn với rất nhiều sách, và đôi khi tôi nghĩ rằng nó chứa tất cả những quyển sách mà một học sinh có thể cần.

Phía sau thư viện là sân vận động trong nhà cỡ nhỏ, nơi chúng tôi dành để học môn Giáo dục thể chất. Bởi vì hầu hết diện tích đều được sử dụng để xây phòng ốc, chúng tôi có một khoảng không gian rất nhỏ cho sân trường. Nó chỉ đủ cho chúng tôi ngồi sát bên nhau trong giờ chào cờ vào mỗi thứ Hai.

Có một vài cái cây lớn trên sân, và chúng tôi có một vài băng ghế bên dưới chúng để chúng tôi nghỉ ngơi và tận hưởng không khí trong lành. Hầu hết học sinh ở lại trong lớp hoặc đến nhà ăn vào giờ ra chơi bởi vì chúng tôi không thể chơi gì trên sân trường. May mắn là nhà ăn đủ lớn và thoải mái cho chúng tôi. Có rất nhiều loại thức ăn vặt và đồ uống cũng như ghế ngồi ở đó, vì vậy chúng tôi có thể ngồi lại trong lúc ăn những món yêu thích.

Bởi vì đây là một ngôi trường chuyên, giờ học có thể trở nên rất căng thẳng. Chúng tôi phải học khoảng 8 giờ mỗi ngày, và kì nghỉ hè chỉ kéo dài một tháng. Mặc dù chúng tôi cố gắng rất nhiều để có thể đủ giỏi cho ngôi trường, tôi chắc rằng chúng tôi sẽ nhớ nó rất nhiều khi đã tốt nghiệp.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button