GDQPLớp 11

Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ (GDQP 11)

Câu 4 trang 26 GDQP 11:

Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Lời giải 

* Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình:

+ Hạ sĩ quan binh sĩ là 24 tháng.

Bạn đang xem: Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ (GDQP 11)

+ Thời gian đào ngũ không tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, GDQP 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button