Lớp 10Sinh học

Tính đa dạng của protein được quy định bởi – Sinh 10

Câu hỏi: Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi:

A. Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axitamin trong phân tử prôtêin.

B. Nhóm R của các axit amin.

Bạn đang xem: Tính đa dạng của protein được quy định bởi – Sinh 10

C. Nhóm amin của các axit amin.

D. Liên kết peptit.

Lời giải:

Đáp án đúng: A. Thành phần, số lượng và trật tự sắp xếp các axitamin trong phân tử prôtêin.

Giải thích:

Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù: được quy định bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp xếp của các aa trong chuỗi pôlipeptit.

Cùng tìm hiểu thêm về Protein nhé

Ngoài ADN và ARN thì prôtêin cũng là một đại phân tử sinh học được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, mà các đơn phân của prôtêin là các axit amin (aa). Prôtêin có cấu trúc và chức năng cụ thể như sau:

1. khái niệm Protein là gì?

Protein, hay còn gọi là chất đạm, là những đại phân tử sinh học, có cấu trúc phức tạp và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tất cả các cơ quan của cơ thể.

Các protein thực hiện hầu hết các công việc trong tế bào và cần thiết cho cấu trúc, chức năng và sự điều chỉnh của các mô và cơ quan của cơ thể.

Protein được tìm thấy khắp cơ thể — trong cơ, xương, da, tóc và hầu như mọi bộ phận hoặc mô khác của cơ thể. Protein đóng vai trò như các enzym tạo ra nhiều phản ứng hóa học và hemoglobin vận chuyển oxy trong máu của chúng ta.

2. Cấu trúc prôtêin

a. Cấu trúc hóa học prôtêin:

– Khối lượng 1 phân tử của một aa bằng 110đvC

– Mỗi aa gồm 3 thành phần:

+ Nhóm cacbôxy – COOH

+ Nhóm amin- NH2

+ Gốc hữu cơ R (gồm 20 loại khác nhau) => có 20 loại aa khác nhau.

– Công thức tổng quát của 1 aa

Tính đa dạng của protein được quy định bởi ( ảnh 2)
Hình 1: Cấu tạo của axit amin

 – Các aa liên kết với nhau bằng liên kết peptit (nhóm amin của aa này liên kết với nhóm cacbôxin của aa tiếp theo và giải phóng 1 phân tử nước) tạo thành chuỗi pôlipeptit. Mỗi phân tử prôtêin gồm 1 hay nhiều chuỗi pôlipeptit.

Tính đa dạng của protein được quy định bởi ( ảnh 3)
Hình 2: Liên kết peptit trong phân tử protein

 b. Cấu trúc không gian: 

Prôtêin có 4 bậc cấu trúc cơ bản như sau:

Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi pôlipeptit.

Cấu trúc bậc 2: là chuỗi pôlipeptit bậc 1 có câu trúc xoắn hình lò xo.

Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 uốn khúc đặc trưng cho mỗi loại prôtêin.

Cấu trúc bậc 4: do nhiều cấu trúc bậc 3 kết hợp thành khối cầu.

Prôtêin chỉ thực hiện được chức năng ở cấu trúc không gian (cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4).

 
       Hình 3: Cấu trúc hoá học của protein

3. Tính chất của prôtêin:

Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù: được quy định bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp xếp của các aa trong chuỗi pôlipeptit.

4. Chức năng của prôtêin:

– Thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào.

– Xúc tác cho các phản ứng sinh hóa.

– Điều hòa sự trao đổi chất.

– Bảo vệ cơ thể.

→ Prôtêin đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, quy định các tính trạng và các tính chất của cơ thể sống.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Sinh học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button